Itinera Electronica

ULTRATEXT: Du texte au parcours didactique

Dédale et Icare


  Introduction     Texte     Description lexicographique     Exercices  
  Traductions     Analyse Morphologique     Realia  
  Ensemble hypertexte     Analyse syntaxique     Culture  
Du texte au parcours didactique

Ref.FormeLemmeCas, genre, nombreMode, temps, voix
VIII, 183DaedalusDaedalus, i (m) nom. m. sg._
intereainterea __
CretenCreta, ae (f.) acc. f. sg._
longumquelongus,a,um acc. m. sg._
perosusperosus,a,um nom. m. sg_
exiliumexilium, ii (nt) acc. nt. sg_
tactusquetangere, tango, tetigi, tactum nom. m. sgpart. parf. pas.
locilocus, i (m) gén. m. sg._
natalisnatalis, is, e gén. m. sg._
amoreamor, amoris (m) abl. m. sg._
Claususclaudere, o, clausi, clausum 3 sg.ind. pqp. pas.
eratesse, sum, fui, futurum 3 sg.ind. impf. act.
pelagopelagus, i (nt) abl. nt. sg._
namnam __
ponitponere, pono, posui, positum 3 sg.ind. prés. act.
inin __
ordineordo, ordinis (m.) abl. m. sg._
pennaspenna, pennae (f.) acc. f. pl._
VIII, 190aa(b) __
minimaminimus, a, um abl. f. sg._
coeptas/, coepi, coeptum acc. f. pl.part. parf. pas.
longamlongus, a, um acc. f. sg._
breuiorebreuis, is, e abl. f. sg._
sequentisequi, sequor, secutus sum abl. f. sg.part. prés. dép.
utut __
cliuocliuus, i (m.) abl. m. sg._
creuissecrescere, cresco, creui, cretum _inf. parf. pas.
putesputare, puto, putaui, putatum 2 sg.subj. prés. act.
sicsic __
rusticarusticus, a, um nom. f. sg._
quondamquondam __
fistulafistula, fistulae (f.) nom. f. sg._
disparibusdispar, disparis abl. f. pl._
paulatimpaulatim __
surgitsurgere, surgo, surrexi, surrectum 3 sg.ind. prés. act.
auenisauena, auenae (f.) abl. f. pl._
Tumtum __
linolinum, lini (nt.) abl. nt. sg._
mediasmedius, a, um acc. f. pl._
etet __
ceriscera, ae (f) abl. f. pl._
alligatalligare, alligo, alligaui, alligatum 3 sg.ind. prés. act.
imasimus, a, um acc. f. pl._
atqueatque __
itaita __
conpositascomponere, compono, composui, compositum acc. f. pl.part. parf. pas.
paruoparuus, a, um abl. nt. sg._
curuaminecuruamen, curuaminis (nt.) abl. nt. sg._
flectitflectere, flecto, flexi, flexum 3 sg.ind. prés. act.
VIII, 195utut __
uerasuerus, a, um acc. f. pl._
imiteturimitari, imitor, imitatus sum 3 sg.subj. prés. dép.
auesauis, auis (f) acc. f. pl._
puerpuer, pueri (m) nom. m. sg._
IcarusIcarus, Icari (m.) nom. m. sg._
unauna __
stabatstare, sto, steti, statum 3 sg.ind. impf. act.
etet __
ignarusignarus, a, um nom. m. sg._
suasuus, sua, suum abl. nt. pl._
sese acc. m. sg._
tractaretractare, o, aui, atum _inf. prés. act.
periclapericulum, i (nt.) acc. nt. pl._
oreos, oris (nt) abl. nt. sg._
renidentirenidere, renideo, /, / abl. nt. sg.part. prés. act.
modomodo __
quasqui, quae, quod acc. f. pl._
uagauagus, a, um nom. f. sg._
moueratmouere, moueo, moui, motum 3 sg.ind. pqp. act.
auraaura, aurae (f.) nom. f. sg._
captabatcaptare, capto, captaui, captatum 3 sg.ind. impf. act.
plumaspluma, plumae (f.) acc. f. pl._
flauamflauus, a, um acc. f. sg._
modomodo __
pollicepollex, icis (m.) abl. m. sg._
ceramcera, cerae (f.) acc. f. sg._
mollibatmollire, mollio, molliui, mollitum 3 sg.ind. impf. act.
lusuquelusus, us (m.) abl. m. sg._
suosuus, sua, suum abl. m. sg._
mirabilemirabilis, is, e acc. nt. sg._
Patrispater, patris (m) gén. m. sg._
VIII, 200impediebatimpedire, io, impediui, impeditum 3sgind. impf. act.
opusopus, operis (nt) acc. nt. sg._
postquampostquam __
manusmanus, us (f.) nom. f. pl._
ultimaultimus, a, um nom f. sg._
coeptocoeptum, i (nt.) dat. nt. sg._
inpositaimponere, o, imposui, impositum nom. f. sg.part. parf. pas.
estesse, sum, fui 3 sg.ind. prés. act
geminasgeminus, a, um acc. f. pl._
opifexopifex, opificis (m.) nom. m. sg._
librauitlibrare, o, aui, atum 3 sg.ind. parf. act.
inin + acc __
alasala, ae (f.) acc. f. pl._
ipseipse, ipsa, ipsum nom. m. sg._
suumsuus, sua, suum acc. nt. sg._
corpuscorpus, corporis (nt.) acc. nt. sg._
motaquemouere, eo, moui, motum abl. f. sg.part. parf. pas.
pependitpendere, eo, pependi,_ 3 sg.ind. parf. act.
inin __
auraaura, ae (f.) abl. f. sg._
instruitinstruere, o, instruxi, insructum 3 sg.ind. prés. act.
etet __
natumnatus, i (m.) acc. m. sg._
mediomedius, media, medium abl. m. sg._
queque __
utut + subj. __
limitelimes, limitis (m. ) abl. m. sg._
currascurrere, curro, cucurri, cursum 2 sg.subj. prés. act.
IcareIcarus, Icari (m. ) voc. m. sg._
aitaio 3 sg.ind. prés. act.
moneomonere, moneo, monui, monitum 1 sg.ind. prés. act.
nene __
sisi __
demissiordemissus, demissa, demissum nom. m. sg._
ibisire, eo, ii, itum 2 sg.ind. fut. act.
VIII, 205undaunda, ae (f. ) nom. f. sg._
grauetgrauare, grauo, grauaui, grauatum 3 sg.subj. prés. act.
pennaspenna, pennae (f. ) acc. f. pl. _
sisi __
celsiorcelsus, celsa, celsum nom. m. sg._
ignisignis, is (m. ) nom. m. sg._
aduratadurere, aduro, adussi, adustum 3 sg.subj. prés. act.
interinter __
utrumqueuterque, utraque, utrumque acc. nt. sg._
uolauolare, o, uolaui, uolatum 2 sg.imp. prés. act.
necnec / neque __
tetu acc. m. sg._
spectarespectare, o, spectaui, spectatum _inf. prés. act.
BootenBootes, ae (m.) acc. m. sg._
autaut/ aut...aut... __
HelicenHelice, es (f.) acc. f. sg._
Iubeoiubere, eo, iussi, iussum 1 sg.ind. prés. act.
strictumquestringere, o, strinxi, strictum acc. m. sg.part. parf. pas.
OrionisOrion, Orionis (m.) gén. m. sg._
ensemensis, ensis (m.) acc. m. sg._
meego abl. m. sg._
ducedux, ducis (m.) abl. m. sg._
carpecarpere, o, carpsi, carptum 2 sg.imp. prés. act.
uiamuia, ae (f.) acc. f. sg._
pariterpariter __
praeceptapraeceptum, i (nt.) acc. nt. pl._
uolandiuolare, o, uolaui, uolatum gén. nt. sg.gér. act.
tradittradere, o, tradidi, traditum 3 sg.ind. prés. act
etet __
ignotasignotus, a, um acc. f. pl._
umerisumerus, i (m.) dat. m. pl._
accommodataccomodare, o,aui, atum 3 sg.ind. prés. act.
alasala, ae (f.) acc. f. pl._
VIII, 210interinter __
opusopus, operis (nt) nom. nt. sg._
monitusquemonitus, us (m.) acc. m. pl._
genaegenae, arum (f. pl.) nom. f. pl._
madueremadere, eo, madui, - 3 pl.ind. parf. act.
senilessenilis, is, e nom. f. pl._
etet __
patriaepatria, ae (f) nom. f. pl. _
tremueretremere, o, tremui,- 3 pl.ind. parf. act.
manusmanus, us (f.) nom. f. pl. _
deditdare, do, dedi, datum 3 sg.ind. parf. act.
osculaosculum, i (nt) acc. nt. pl._
natonatus, i (m.) dat. m. sg._
nonnon __
iterumiterum __
repetendarepetere, o, repetiui/ii, repetitum acc. nt. pl.adj. verb.
suosuus, sua, suum dat. m. sg._
pennisquepenna, ae (f.) abl. f. pl._
leuatusleuare, o, leuaui, leuatum nom. m. sgpart. parf. pas.
anteante __
uolatvolare, o, aui, atum 3 sg.ind.prés.act.
comitiquecomes, comitis (m.) dat. m. sg_
timettimere, eo, ui, - 3 sg.ind. prés. act.
uelutuelut / ueluti __
alesales, alitis (m/f) nom. f. sg._
abab+ abl __
altoaltus, a, um abl. m. sg._
Quaequi, quae, quod nom. f. sg._
teneramtener, tenera, tenerum acc. f. sg._
prolemproles, is (f) acc. f. sg._
produxitproducere, o, produxi, productum 3 sg.ind. parf. act.
inin __
aeraaer, aeris (m.) acc. m. pl._
nidonidus, i (m.) abl. m. sg._
VIII, 215hortaturquehortari, or, hortatus sum 3 sg.ind. prés. dép.
sequisequi, sequor, secutus sum _inf. prés. dép.
damnosasquedamnosus,a, um acc. f. pl._
eruditerudire, erudio, erudiui, eruditum 3 sg.ind. prés.act.
artesars, artis (f.) acc. f. pl._
etet __
mouetmouere, eo, moui, motum 3 sg.ind. prés. act;
ipseipse, ipsa, ipsum nom. m. sg._
suassuus, sua, suum acc. f. pl._
etet __
natinatus, i (m.) gén. m. sg._
Respicitrespicere, io, respexi, respectum 3 sg.ind. prés. act.
alasala, ae (f.) acc. f. pl._
hoshic, haec, hoc acc. m. pl._
aliquisaliquis, aliqua, aliquid __
tremulatremulus, a, um abl. f. sg._
Dumdum __
captatcaptare, o, aui, atum 3 sg.ind. prés. act.
harundineharundo, harundinis (f.) abl. f. sg._
piscespiscis, is (m.) acc. m. sg._
autaut __
pastorpastor, oris (m.) nom. m. sg._
baculobaculum, i (nt.) abl. nt. sg._
stiuauestiua, ae (f.) abl. f. sg._
innixusinniti, or, innixus sum+ abl nom. m. sg.part. parf. dép.
aratorarator, aratoris (m) nom. m. sg_
uidituidere, eo,uidi, uisum 3 sg.ind. parf. act.
etet __
obstipuitobstipescere, o obstipui, _ 3 sg.ind. parf. act.
quiquequisque, quaeque, quidque /quodque nom. m. pl._
aetheraaether, aetheris (m.) acc. m. sg._
carperecarpere, o, carpsi, carptum _ind. prés. act.
possentposse, possum, potui, _ 3 pl.subj.impf. act.
VIII, 220crediditcredere, o, credidi, creditum 3 sg.ind. parf. act.
esseesse, sum, fui _inf. prés. act.
deosdeus, i (m.) acc. m. pl._
etet __
iamiam __
IunoniaIunonius, Iunonia, Iunonium nom. f. sg._
laeualaeuus, laeua, laeuum abl. f. sg._
partepars, partis (f. ) abl. f. sg._
SamosSamos, Sami (f. ) nom. f. sg._
fuerantesse, sum, fui, - 3 pl.ind. pqp. act.
DelosqueDelos, Deli (f. ) nom. f. sg._
ParosqueParos, Pari (f. ) nom. f. sg._
relictaerelinquere, relinquo, reliqui, relictum nom. f. pl. part. parf. pas.
dextradexter, dext(e)ra, dext(e)rum abl. f. sg._
LebinthosLebinthos, Lebinthi (f. ) nom. f. sg._
eratesse, sum, fui 3 sg.ind. impf. act.
fecundaquefecundus, fecunda, fecundum nom. f. sg._
mellemel, mellis (nt. ) abl. nt. sg. _
CalymneCalymne, Calymnes (f. ) nom. f. sg._
cumcum __
puerpuer, pueri (m. ) nom. m. sg._
audaciaudax, audax, audax abl. m. sg._
coepitcoepisse, coepi/coeptum 3 sg.ind. parf. act.
gauderegaudere,gaudeo, gauisus sum + abl. _inf. prés. act.
uolatuuolatus, uolatus (m. ) abl. m. sg_
VIII, 225deseruitquedeserere,desero, deserui, desertum 3 sg.ind. parf. act.
ducemdux, ducis (m. ) acc. m. sg._
caeliquecaelum, caeli (nt. ) gén. nt. sg. _
cupidinecupido, cupidinis (f. ) abl. f. sg._
tractustrahere, traho, traxi, tractum nom. m. sg.part. parf. pas.
altiusaltus, a, um acc. nt. sg._
egitagere, ago, egi, actum 3 sg.ind. parf. act.
iteriter, itineris (nt) acc. nt. sg._
rapidirapidus, rapida, rapidum gén. m. sg._
uiciniauicinia, uiciniae (f. ) nom. f. sg._
solissol, solis (m. ) gén. m. sg._
mollitmollire, mollio, molliui, mollitum 3 sg.ind. prés. act.
odoratasodoratus, odarata, odoratum acc. f. pl._
pennarumpenna, ae (f. ) gén. f. pl._
uinculauinculum, uinculi (nt. ) acc. nt. pl._
cerascera, cerae (f. ) acc. f. pl._
tabueranttabescere, tabesco, tabui, - 3 pl.ind. pqp. act.
ceraecera, cerae (f. ) nom. f. pl._
nudosnudus, nuda, nudum acc. m. pl. _
quatitquatere, quatio, quassi, quassum 3 sg.ind. prés. act.
Illeille, illa, illud nom. m. sg._
lacertoslacertus, lacerti (m. ) acc. m. pl._
remigioqueremigium, remigii (nt. ) abl. nt. sg. _
carenscarere, careo, carui, - nom. m. sg. part. prés. act.
nonnon __
ullasullus, ulla, ullum acc. f. pl._
percipitpercipere, io, percepi, perceptum 3 sgind. prés. act.
aurasaura, ae (f) acc. f. pl._
oraqueos, oris (nt) nom. nt. pl._
caeruleacaeruleus, a, um abl. f. sg.._
patriumpatrius, a, um nom. nt. sg._
clamantiaclamare, o, clamaui, clamatum nom. nt. pl.part. prés. act.
nomennomen, nominis (nt) acc. nt. sg._
VIII, 230excipiunturexcipere, io, excepi, exceptum 3 pl.ind. prés. pas.
aquaaqua, ae (f) abl. f. sg._
quaequi, quae, quod nom. f. sg._
nomennomen, nominis (nt) acc. nt. sg._
traxittrahere, traho, traxi, tractum 3 sg.ind. parf. act.
aba / ab __
illoille, illa, illud abl. m. sg._
cumcum __
puerpuer, pueri (m. ) nom. m. sg._
audaciaudax, audax, audax abl. m. sg._
coepitcoepisse, coepi/coeptum 3 sg.ind. parf. act.
gauderegaudere,gaudeo, gauisus sum + abl. _inf. prés. act.
uolatuuolatus, uolatus (m. ) abl. m. sg_
deseruitquedeserere,desero, deserui, desertum 3 sg.ind. parf. act.
ducemdux, ducis (m. ) acc. m. sg._
caeliquecaelum, caeli (nt. ) gén. nt. sg. _
cupidinecupido, cupidinis (f. ) abl. f. sg._
tractustrahere, traho, traxi, tractum nom. m. sg.part. parf. pas.
altiusaltus, a, um acc. nt. sg._
egitagere, ago, egi, actum 3 sg.ind. parf. act.
iteriter, itineris (nt) acc. nt. sg._
rapidirapidus, rapida, rapidum gén. m. sg._
uiciniauicinia, uiciniae (f. ) nom. f. sg._
solissol, solis (m. ) gén. m. sg._
mollitmollire, mollio, molliui, mollitum 3 sg.ind. prés. act.
odoratasodoratus, odarata, odoratum acc. f. pl._
pennarumpenna, ae (f. ) gén. f. pl._
uinculauinculum, uinculi (nt. ) acc. nt. pl._
cerascera, cerae (f. ) acc. f. pl._
tabueranttabescere, tabesco, tabui, - 3 pl.ind. pqp. act.
ceraecera, cerae (f. ) nom. f. pl._
nudosnudus, nuda, nudum acc. m. pl. _
quatitquatere, quatio, quassi, quassum 3 sg.ind. prés. act.
Illeille, illa, illud nom. m. sg._
lacertoslacertus, lacerti (m. ) acc. m. pl._
remigioqueremigium, remigii (nt. ) abl. nt. sg. _
carenscarere, careo, carui, - ,+ abl. nom. m. sg. part. prés. act.
nonnon __
ullasullus, ulla, ullum acc. f. pl._
percipitpercipere, percipio, percepi, perceptum 3 sgind. prés. act.
aurasaura, ae (f) acc. f. pl._
oraqueos, oris (nt) nom. nt. pl._
caeruleacaeruleus, caerulea, caeruleum abl. f. sg._
patriumpatrius, a, um acc. nt. sg._
clamantiaclamare, clamo, clamaui, clamatum nom. nt. pl.part. prés. act.
nomennomen, nominis (nt) acc. nt. sg._
excipiunturexcipere, excipio, excepi, exceptum 3 pl.ind. prés. pas.
aquaaqua, ae (f) abl. f. sg._
quaequi, quae, quod nom. f. sg._
nomennomen, nominis (nt. ) acc. nt. sg._
traxittrahere, traho, traxi, tractum 3 sg.ind. parf. act.
abab + abl. __
illoille, illa, illud abl. m. sg._
Atat __
paterpater, patris (m. ) nom. m. sg._
infelixinfelix, infelicis nom. m. sg._
necnec __
iamiam __
paterpater, patris (m. ) nom. m. sg._
IcareIcarus, Icari (m. ) voc. m. sg._
dixitdicere, dico, dixi, dictum 3 sg.ind. parf. act.
IcareIcarus, Icari (m. ) voc. m. sg._
dixitdicere, dico, dixi, dictum 3 sg.ind. parf. act.
ubiubi ? - ubi __
esesse, sum, fui, - 2 sg.ind. prés. act.
quaqui, quae, quod abl. f. sg._
tetu, tu, te, tui, tibi, te acc. m. sg._
regioneregio, regionis (f. ) abl. f. sg._
requiramrequirere, requiro, requisiui, requisitum 1 sg. subj. prés. act.
IcareIcarus, Icari (m. ) voc. m. sg._
dicebatdicere, dico, dixi, dictum 3 sg.ind. impf. act.
pennaspenna, pennae (f. ) acc. f. pl._
aspexitaspicere, aspicio, aspexi, aspectum 3 sg. ind. parf. act.
inin __
undisunda, undae (f. ) abl. f. pl._
deuouitquedeuouere, deuoueo, deuoui, deuoctum 3 sg.ind. parf. act.
suassuus, sua, suum acc. f. pl._
artesars, artis (f. ) acc. f. pl._
corpusquecorpus, corporis (nt. ) acc. nt. sg._
sepulcrosepulcrum, i (nt. ) abl. nt. sg._
VIII, 235condiditcondere, o, condidi, conditum 3 sg.ind. parf. act.
etet __
tellustellus, telluris (f. ) nom. f. sg._
aab, a ab(s) + abl. __
nominenomen, nominis (nt. ) abl. nt. sg._
dictadicere, dico, dixi, dictum nom. f. sg.part. parf. pas.
sepultisepelire, sepelio, sepeliui, sepultum gén. m. sg.part. parf. pas.


Crédit:
professeur:
 • Colette Duchatel

  les élèves de 3ème latin-langues ou latin-grec du COLLEGE NOTRE-DAME à TOURNAI :

 • Loïc Savary,
 • Nicolas Meunier,
 • Alice Decock,
 • Laurie Van Pachterbeke.

 • UCL | FLTR | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
  Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

  Dernière mise à jour : 04/07/2002