Projets ITINERA ELECTRONICA - HODOI ELEKTRONIKAI - HELIOS

Actu' ITINERA+ (Actualités - Nouvelles)


  Accueil     Liste des actualités     Recherche     Actualité     Administration  

Date :     07-07-2017

Sujets :
LECTURE : Érasme (1469-1536) fait longuement le portrait de Sénèque le Jeune (vers 4/1 av. J.-C. - vers 65 ap. J.-C.) : était-il chrétien ? que pensaient ses contemporains de lui ? Érasme avait-il de l'appréciation pour Sénèque ? ; ITINERA ELECTRONICA : Environnements hypertextes & textes préparés : Bernard de Clairvaux ; Augustin ;

Notice :

1. LECTURE : Érasme (1469-1536) fait longuement le portrait de Sénèque le Jeune (vers 4/1 av. J.-C. - vers 65 ap. J.-C.) : était-il chrétien ? que pensaient ses contemporains de lui ? Érasme avait-il de l'appréciation pour Sénèque ? :

Érasme, Correspondance, Lettre 2091 à Pierre Tomicki - extrait :

... Caeterum illis non assentior qui certant Senecam facere Christianum, Nicodemo similem : qui quum nullum habeant argumentum probabile praeter epistolas, quas post docebimus a studioso quopiam fuisse confictas, nullum prorsus habent argumentum nisi quod sub eodem Caesare uixerunt Romae. Sed fingamus Senecam—quo non alius "De contemnenda morte" scripsit unquam uel saepius uel fortius—adeo fuisse meticulosum ut ne in scriptis quidem extrema senecta proditis usquam subindicarit suam professionem, tam cautum ut nihil suboluerit Neroni, qui quum ilium decreuisset e medio tollere, et causas commenticias praetexeret, Christianismi crimen non obiecit ; illud quo colore defendemus, quod in extremis scriptis subinde loquitur 'deos' et 'deas', subinde dubitat numquid hominis supersit a funere ? Vt largiamur esse fas metu mortis dissimulare Christianum, impia certe dissimulatio est quae pietatem impietate dissimulat. Aliud est ueste prophana Christum occultare, aliud est libris aeditis pugnare cum Christi dogmatibus ; et aliud est silere de Christo, aliud illo indigna loqui.
Sed quorsum attinet hoc commentum ? An ut libros illius Christianis hominibus commendent ? Equidem arbitror magis in rem esse lectoris ut Senecae libros legat uelut hominis ignari nostrae religionis. Etenim si legas ilium ut paganum, scripsit Christiane ; si ut Christianum, scripsit paganice. Quum autem in illo sint plurima quae segnitiem nostram possint ad uirtutis studium accendere, habebunt eadem acriores aculeos, si cogitemus ab ethnico profecta. Apud illos enim sunt quaedam ita dicta gestaue ut iuxta Christianam quidem philosophiam uehementer sint improbanda, prae se ferant tamen miram uirtutis indolem : uelut illud Socratis, "Hoc unum scio, quod nihil scio", quum sit absurde dictum, tamen exprobrat nobis nostram arrogantiam. Et Lucretiae factum, quum sit optimo iure detestabile, nobis tamen commendat pudicitiae studium ; et hoc efficacius commendat, quod exemplum ab ethnica foemina profectum sit.
Itaque quod ad mores attinet, maiore fructu legetur Seneca, si legatur ut, quemadmodum fuit, paganus. Nam et Christiane dicta uehementius afficient, et secus dicta minus laedent. Alioqui nusquam magis discrepat a Christiana philosophia quam quum ea tractat quae nobis sunt praecipua. Caput enim nostrae religionis est nosse Deum. At ille commonstraturus nobis quid sit Deus, "Deus", inquit, "est totum hoc quod uides et non uides" : quasi totus hic mundus sit ingens animal, cuius corpus sit oculis conspicuum, anima lateat, et hoc sit Deus. Iam unusne sit Deus an plures, uehementer ambigit, et tamen frequenter iterat "deos deasque". Rursus irridet eos qui putant in hoc mundo nihil geri quod hunc Deum non fallat : perinde quasi culicem sentiat elephantus. Iam an anima supersit corpori, sic disputat quasi nihil referat utrum credas. Alicubi, ut refert Tertullianus, pronunciat omnia finiri morte, etiam ipsam. Postremo, quoties incidit in sapientem illum Stoicum, sic eum attollit ut frequenter diis aequet, nonnunquam et anteponat. Ait sapientem uniuersam felicitatem suam sibi uni debere, diis nihil opus esse, immo deos aliquid debere sapienti. At pietas nobis persuasit etiam passerculos et lilia Deo curae esse ; tum hominem nihil habere ex sese boni, sed summam suae felicitatis debere munificentiae Numinis. Quantum igitur sit periculi, si illa legantur uelut a Christiano prodita ! Caeterum quod ad eruditionem aut eloquentiam pertinet, cum iudicio delectuque legendum esse Senecam iam olim admonuit Quintilianus ; tanta aequitate temperans suam de illo censuram, ut nec personae studio laudet improbanda, nec odio damnet quae laudem promerentur.
Proinde fortassis non ab re fuerit, si studiosae iuuentuti paucis indicem quae sint in hoc autore fugienda, quae sequenda. Primum, habet uoces suas uelut in hoc affectatas, ut dissimilis sit Ciceroni ; quanquam hoc illi cum Quintiliano Pliniisque commune, et haud scio an cum toto illo seculo, quod Ciceronis uelut argenteum aureo successit. Huius rei pauca subiiciam exempla, ut lector ex his coniiciat caetera. Pronomine reciproco sui, sibi, se, frequenter durius utitur. Tanquam pene semper usurpat pro uelut, siue, ut, si quando uult exemplum subiicere. Aliquoties dicit aeque quam pro aeque atque. Cum gaudet addere superlatiuis, quam, quod sciam, nunquam ; ut cum maxime, pro quam maxime. Aduersus pro erga frequenter usurpat in bonam partem ; ut "gratus aduersus deos". In hac sermonis forma "Non modo contemnit homines, sed deos negligit", uix unquam addit coniunctionem, "sed et deos" aut "sed deos quoque". Haec atque his similia non reprehendo nec damno, tantum indico non esse Tulliani candoris.
Quintilianus libro decimo tribuit illi stili usum, quod in nullo scribendi genere non esset uersatus ; tribuit ingenium facile et copiosum, tribuit studium et plurimarum rerum cognitionem, fatetur illum abundare multis et praeclaris sententiis, probat libertatem in uitiis hominum insectandis ; addens illius libros et ad mores formandos conducibiles esse. In summa, fatetur in illius libris esse multa quae non solum probari debeant uerumetiam admirationem mereantur. Sed ex aduerso detrahit illi philosophiae exactam cognitionem, adimit iudicium de seipso, quod illi corruperat humanum uitium philautia. Qui neuus nonnunquam in doctis ac bonis uiris reperitur, sed quem abunde multis pensent uirtutibus ; nam id subindicat quum ait, "si non omnia sua amasset". Ac mox "Velles" inquit, "eum suo ingenio dixisse, alieno iudicio". Vnde parum aequus index Seneca fuisse uidetur alienorum scriptorum, quod hisce uerbis significauit Fabius : "Quem non equidem omnino conabar excutere, sed potioribus praeferri non sinebam, quos ille non destiterat incessere, quum diuersi sibi conscius generis, placere se in dicendo posse, in quibus illi placerent, diffideret." Quod ad phrasim attinet, putat in eo corrupta esse pleraque, quae hoc plus officiant "quod abundant dulcibus uitiis". Nominatim illud taxat, quod pondera rerum minutissimis sententiis frangat ; et alibi, ni fallor, notat in eo concisum et abruptum dicendi genus.
Candorem in illo desiderasse uidetur et Suetonius, in Nerone Claudio scribens hunc in modum : "Liberales disciplinas omnes fere puer attigit ; sed a philosophia eum mater auertit, monens imperaturo contrariam esse, a cognitione ueterum oratorum Seneca praeceptor, quo diutius in admiratione sui detineret". At idem in Caligula Senecae uidetur tribuere lene comptumque dicendi genus, ita loquens de Caesare : "Lenius comptiusque scribendi genus adeo contemnens, ut Senecam tum maxime placentem commissiones meras componere, et arenam sine calce esse diceret". Quum Seneca sit affectibus tragicis uehemens, miror quur Suetonio uideatur esse lenior, ut ne de sermonis cultu disputemus.
At his etiam liberius in Senecam destomachatur Aulus Gellius, Noctium Atticarum libro duodecimo, capite secundo. Posteaquam enim retulisset aliorum de Seneca iudicium, quorum alii censerent illius libros prorsus indignos qui legantur, "quod eius oratio protrita uideatur ac uulgaris, res atque sententiae aut inepto inanique impetu sint, aut leui quasique dicaci argutia, eruditio uernacula ac plebeia, nihil ex ueterum scriptis habens neque gratiae neque dignitatis" ; alii paulo aequiores, sermonis elegantiam magna ex parte illi detraherent, rerum uero cognitionem non adimerent, "in uitiis autem morum obiurgandis seueritatem grauitatemque non inuenustam" comprobarent : nominatim, Senecae iudicium de Cicerone multa cum libertate reprehendit, usque eo incandescens ; ut ilium appellet "nugatorem hominem". Moxque subiicit, "Sed iam uerborum Senecae piget ; haec tamen inepti et insipidi et insulsi hominis ioca non praeteribo". Denique sic claudit censuram, "Dignus sane Seneca uideatur lectione ac studio adolescentium"'. Mox, ut arguat inter maledicta Senecae, quae plura uideri uult quam benedicta, esse quaedam quae probare possis, unicam duntaxat profert sententiam, hanc : "Quid refert quantum habeas? multo illud plus est quod non habes". Etiam si non uidetur hoc Senecae dictum sed Publii mimi, quum sit uersus trochaicus tetrameter catalecticus. In hoc Gellii iudicio neque nihil est, neque : uera tamen sunt omnia.
Aequior in hunc est Cornelius Tacitus, qui quum integritatem constantiamque hominis cum caeteris rerum scriptoribus praedicet, orationis etiam cultum tribuit ; dicendi genus ad delectationem uerius quam ad seueritatem comparatum excusat hoc nomine, : quod uir prudens, quum perspiceret ferum adolescentis ingenium per philosophiae praecepta ad uirtutis amorem non posse flecti, suauioribus amoenioribusque studuerit illud uel emollire uel occupare. Hinc factum est ut Nero pangendis carminibus praecelluerit, quum orationibus a Seneca compositis sese uenditaret.
Inter omnes uirtutes, quas et multas et eximias in Senecae scriptis esse fatetur Quintilianus, nulla potior quam quod lectorem miris aculeis ad honesti studium inflammet, ab humilibus curis ac sordidis uoluptatibus auocet. Quod quum sit optimum, quid refert qua phrasi id efficias? quanquam ipsa quoque talis est, ut eruditissimo seculo fuerit inter praecipuos, tantum abest ut hisce temporibus possit fastidiri.
Neque tamen nihil habent ueri quae doctissimi scriptores de illo pronunciarunt. Fuit alienorum ingeniorum parum candidus censor. Subinde ludit in Graeculos, et interdum absque causa ; neque fere refert ex probatis autoribus quod non conetur conuellere, quasi turpe sit cuiquam omnino assentiri. Quoties autem ingeniorum et eloquentiae censuram sumpsit, quod potissimum facit in libris Declamationum, quam multos incessit petulantius, aliis tribuens fatuas sententias, aliis insanas, aliis stultas, salibus plus satis dicacibus parumque dignis uiro graui ludens in plerosque. Quae res speciem habet animi parum alienae laudi fauentis et suae nimium indulgentis. Quanquam hic est ferme morbus ac fastidium eruditorum omnium, ut uix existat aliquis tam absolutus ut alteri per omnia satisfaciat, nisi longa temporis praescriptio, submota iudicandi libertate, religione quadam animos omnium occupauit. Nasonem aliquoties parum amanter attingit, quod indulserit ingenio suo, uiciaque sua diligere maluerit quam corrigere. Quod iudicium uidetur et Quintiliano placuisse, qui putat ex illius Medea colligi posse quantum praestare potuisset, nisi maluisset indulgere ingenio suo quam temperare. Atqui Seneca magis indulget ingenio suo in oratione prosa ac seriis argumentis, quam Ouidius in poematibus, plaerisque ludicris. Alicubi desiderat in illo grauitatem rebus dignam, uelut in descriptione diluuii Deucaleonei ; alias offenditur copia, quod desinere nesciat. Nonnunquam obiicit quod sententiam aliquam mutuetur a Portio Latrone ; quasi talem non possit ex se comminisci, aut quasi non possit fieri ut duobus eadem sententia ueniat in mentem. Nec Virgilio parcit interim, nec Ciceroni; quae tamen res conducit studiis, si fiat aequis iudiciis ac citra petulantiam.
Iam hoc ipsum quod in Seneca cum primis laudatur, corruptum est. Insectatur mores hominum libere salseque, sed non semper in loco, interdum immodice, tum aliquoties affectatius ; hisque modis ut non ita multum absit a scurrilitate. Quaedam uicia sic describit, dum insectatur, ut uideatur inuidere potius quam odisse, utque doceat magis quam detestetur. Sunt enim quaedam eius generis ut ea depinxisse sit uel docere uel iritare : qualis est obscoenissimus excursus in primo libro Quaestionum Naturalium, De speculorum usu. Iam quum Declamationum libros scribat ad filios suos, Senecam, Melam et Nouatum, tamen admiscet quaedam quae uir uerecundus uix auderet, etiam praefatus honorem auribus, proloqui, nedum pater apud liberos. Et habet quidem haec in mores publicos dicacitas uoluptatis aliquid, sed parum liberalis, ni pudoris habeatur ratio ; nec est quicquam procliuius quam in his disertum esse. Vnde fit ut hodie quoque ecclesiastae quidam, si de rebus sacris dicendum sit, elingues, in hoc argumento sint linguacissimi.
Quin ubique plurimus uidetur iocorum affectator, etiam in rebus maxime seriis, in quibus optarim illum aliquanto longius abesse ab ineptia, obscoenitate, uitioque scurrilitatis ac petulantiae. Est omnino liberale quoddam iocandi genus, est et perpetua quacdam orationis iucunditas, quae uirum bonum non dedeceat, si in loco adhibeatur ; at in Seneca saepe cachinnos sentias potius quam risum. Nec omnino temere est, quod de sententiis illius queritur Fabius, quas nusquam non affectat. Itaque fit ut, dum omnia per sententias conatur dicere, quanquam sunt plurimae quibus nihil possit esse felicius, tamen intercurrant aliquot durae, frigidae et ineptae. Idem usu uenit in captandis epiphonematibus et argutiis ; quae frequenter apud hunc in uerbis sitae sunt potius quam in rebus, unde necesse est frigidiores esse nonnunquam et obscuras. Quod genus est illud ex prima statim ad Lucilium epistola : "Quaedam tempora surripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt". Ac mox : "Magna uitae pars elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota aliud agentibus". Qua de re suo loco nonnihil dicetur.
Neque nihil peccat in petendis affectibus, quos alii docendo praeparant suoque tractant loco. Nam passim agitare affectus adeo non probatum est a doctis, ut quidam affectus in totum submouerint uelut officientes iudicio. At hos Seneca ubiuis et in ipso statim initio stimulat uerius quam mouet, et in his maxime tragicos, quae Graeci g-patheh uocant. Itaque quoties in grandes materias incidit, puta De uniuerso, De natura deorum, De Stoico sapiente, De terrae motu, De fulmine, De diluuio, De fine mundi, De contemptu mortis, De mortibus spontaneis, ueluti suum nactus campum, uidetur ostentare grandiloquentiam suam, et nescio quid tragicum spirare.
Horum uitiorum bonam partem probabile est illi ex palaestra declamatoria haesisse, in qua pene detriuit aetatem. Nam et Quintilianus fatetur hoc exercitamenti genus, quum utiliter repertum esset ad absoluendam eloquentiam, tamen nescio quo pacto factum ut multum inuexerit eorruptelae. Quum enim illic captaretur applausus auditorum, ea quisque curabat adferre, non quae essent optima, sed quae placerent maxime. Nec illic temere applaudebatur ab ociosis ac fastidiosis, nisi sententiis, argute dictis, schematibus, et epiphonematibus, et siquid esset aut nouum aut immodicum ; communia, quanquam optima, fastidiebantur. Nec raro quae pessime dicta fuerant, iis frequentissime applaudebatur. Ita discessum est ab illo simplici ac naturali dicendi genere, quod omnibus antefertur, uel hoc nomine quod fide commendatur. Quid autem est oratio culta sine fide, nisi cantio probe modulata ? Hinc est quod queritur Quintilianus, quosdam uitia sua, quibus in declamando assueuerant, in forum et ad serias actiones detulisse, reorum graui periculo, dum patronus mauult causam perdere quam iocum aut schema, nonnunquam cum risu quoque iudicum et coronae. Talia quaedam et Seneca retulit in libros, uelut haec quae diximus, tum fictiones illas palam falsas, quibus frequenter utitur : "Video quid uelis" ; "Posthac pendebo de uultu tuo" ; "Quanquam Nouatus frontem contraxit". Quin et in personis fingendis ac mutandis interdum subitus est, ut hinc etiam obscuritas oriatur, dubitesque nonnunquam an ipse loquatur, an is aduersus quem agit, an aliqua tertia persona. Non quod haec non fiant ab alüs, sed parcius, sed mollius, sed magis perspicue. Multus est et in dialogismis, dum his aut illis personis suum affingit sermonem, quae res et ad copiam et ad delectationem et ad uehementiam confert : non quod hoc faciat infeliciter, sed quod frequentius et declamatorie, hoc est ad uoluptatem magis quam ad serium usum causse propositae.
Caligulae Caesaris iudicium contemni poterat, ut hominis parum integrae mentis, et qui Vergilii ac Titi Liuii statuas conatus sit e bibliothecis submouere ; nisi et Fabius hoc notasset, et ipsa res propemodum loqueretur. Desideres enim fere in huius uiri scriptis ordinem et compositionem. Habet autem argumentum omne susceptum, initium, progressum et finem. Primum enim tractari solet quid sit. Id explicatur diuisione ; cuius partes digeruntur in ordinem, et in quaque tractanda ordo quidam est, dum ea primum tractantur quae proxime attinent ad rei substantiam, deinde ea quae accidunt, tum si qua cognata sunt aut contraria, mox quae hinc proficiscuntur, commoda uel incommoda ; denique quibus rationibus haec parentur, seruentur, augeantur, aut contra, deuitentur, depellantur aut minuantur, ut totus liber corporis instar sit, constans ex membris decenter collocatis : id quod in Aristotele mireris, in Seneca desideres. Nec enim semper proponit ac diuidit ; et si id fecit, non prosequitur quod proposuit, sed ad omnem occasionem excurrit, mox subinde ueluti de nouo orditur. Raro utitur transitionibus, quod in docendo plurimum lucis adfert ; nonnunquam et circa finem operis incipit diuidere ; est ubi oblitus sui repetit eadem. Quae res declarat illum uel ex declamatoriis exercitamentis traxisse hoc uitii, uel, quod uero propius est, non praemeditatum accessisse ad scribendum, nec tam iudicium rationemque sequutum quam impetum ingenii. Non enim incedit illius oratio, sed fertur magis, salitque potius quam ingreditur, id quidem quod ad sententias attinet.
Iam quod pertinet ad uerborum compositionem, perparcus est in adhibendis coniunctionibus, quae sunt uelut orationis nerui. Gaudet enim asyndetis, quod interdum magis facit ad dictionis uehementiam seu uerius argutiam. Neque raro contextus sermonis talis est ut dubites utro referendum sit membrum, ad superiorane an ad sequentia.
Submolestum est interdum in eodem diuerse dicendi studium : ueluti quod M. Tullius illud Platonis, "g-Hekastos g-hehmohn g-ouk g-hautoh g-monon g-gegonen eleganter reddidit," Nemo nostrum sibi tantum nascitur, ne similiter diceret, maluit deterius dicere, "Nemo sibi contigit". Quae uerba, ut ingenue quod sentio dicam, nunquam intellecturus eram, nisi ex tenore sermonis coniectassem illum aemulari uoluisse Platonis sententiam. Sit sane copiae laus eadem aliter dicere ; quid laudis habet, ut aliter dicas, male dicere ? Quid quod, carpendi libidine, frequenter eadem committit quae reprehendit in aliis? Notat in quodam uoces aliquot sordidas, in quibus sunt "spongia", "laterna", "pulegium", "acetum" ; mirisque salibus exagitat quod quidam inter declamandum quaesierat quur testa si cadat, frangatur, spongia si cadat non frangatur, quum ipse in una epistola tot infulciat uoces sordidiores, uniuersam balnei suppellectilem ac functionem inibi natis uocahulis explicans. Qui minus autem liceat testam appellare testam aut spongiam spongiam, si res postulet, quam ficum uocare ficum et fabam dicere fabam ?
Libenter iocatur in argutias sophisticas, et philosophorum subtiles magis quam necessarias quaestiunculas ; et huiusmodi tricis saepe nimium diu moratur lectorem, sed ita ut facile appareat esse uerum quod notat Quintilianus, illum in philosophia parum diligenter fuisse uersatum. Est enim artificis scite illa ridere quae non sine ingenio traduntur a sophistis, et a Socrate facetissime deridentur. Quorsum autem attinet Chrysippeis illis rogatiunculis totas explere paginas ? "an sapiens sapienti possit prodesse ?" "an sapienti dari possit beneficium a diis?" "an uirtutes sint animalia?" "an singulae uirtutes sint singula animalia ?" "an unum sint uniuersae ?" "an seruare patrem sit animal?". Huiusmodi naenias, quum frequenter inculcet usque ad tedium, tamen subinde damnat. Quid autem opus est facere quippiam, in hoc ipsum ut factum reprehendas ? Quod alicubi quaedam ex autoribus perperam refert, sic excusat Quintilianus, ut dicat illum deceptum eorum fiducia quibus solet quaedam inquirenda mandare. Huius generis aliquot loca notata sunt ab eruditis. Alicubi citat ex Ouidio quod est in Tibullo.
Haec eo commemorantur a nobis, non ut deterreamus lectoris studium, sed ut maiore cum fructu legatur uir tot eximiis uirtutibus commendabilis. Addam quod mihi nonnunquam subolebat in illo, ut diximus, declamatoria quaedam affectatio, et alicubi desideres simplex illud et naturale. Vnde Neronis mater, quum filio uellet mouere inuidiam, iactabat imperium Burro et Senecae commissum esse : quorum Burrum appellabat uilem ac truncam manum, Senecam exulem, et linguam professoriam.
Ingenio facili uersatilique fuisse colligitur hinc, quod in diuersis argumentis stilum exercuit pari propemodum successu ; quod nec Ciceroni nec Vergilio contigit. Nam Tacitus commemorat illius poemata, de quibus sentiens incertum. Nam Tragoediarum opus eruditi quidam malunt Senecae filio tribuere quam huic ; sunt qui fratri Senecae adscribant. Ex prima Tragoedia uersus aliquot, refert, "Duc me parens summique dominator poli", etc. : quanquam mihi uidetur opus hoc Tragoediarum non esse unius hominis. Certe ex ludicro libello de morte Claudii coniicere licet illum haud quaquam iratis Musis et Apolline uersatum in hoc studii genre. Tametsi Fabius existimat eam rem obstitisse Senecae, quo minus in uno quopiam excelleret, quod in omnibus argumentis uersaretur ; id enim suspicor esse quod scribit, "Si parum concupisset". Certe Tacitus declarat hinc illi conflatam inuidiam, quod occupans omnia, nihil aliis laudis relinquere uideretur.
Commemorat Tacitus et orationes eiusdem : quae a nobis desiderantur, nisi forte sentit has quas habemus consolatorias, unam ad Martiam, alteram ad Polybium acephalon, tertiam ad Albinam, siue ut in alüs reperitur Elbiam, matrem ; quas tamen libros dixeris citius quam orationes. Indicat idem alias quasdam orationes uulgo fuisse iactatas, Neronis quidem nomine, sed a Seneca compositas. Nec has, opinor, commemorat inter illius opera. Vnicam ex Cornelio Tacito huic adiecimus aeditioni, breuem quidem illam sed elegantem, planeque Senecae phrasim referentem. Vtinam extarent et illa quae moriturus dictauit ! Nam ea Taciti temporibus habebantur in manibus.
Commemorat et Dialogos eius, quorum et Fabius meminit. Horum nihil extat praeter unicum breuem, cui quidam titulum fecerunt Sensus et Rationis. Qui an illius sit nescio ; certe mutilatum habemus et consarcinatum. Diuus Hieronymus aduersus Iouinianum citat Senecae librum De matrimonio. Ipse in Naturalibus Quaestionibus indicat se iuuenem scripsisse librum De terrae motu. Edidit opus De superstitiosis ritibus colentium deos : nam Augustinus in opere de Ciuitate Dei, libri sexti capite quinto, multa hinc recenset.
Epistolas commemorat cum Fabio Tacitus, quas scripsit ad imitationem Platonis, sed ad unum omnes, uidelicet Lucilium Balbum, Siciliae praesidem. Quod argumentum sibi proposuisse uidetur ut ingenio suo indulgeret ; nullum enim liherius. Nam quicquid uel audieris uel legeris, uel in somnis occurrerit, epistolae fit argumentum. Deinde licet ordiri unde uelis, transilire quo uelis, finire quum uolis. Sed interim abest illud quod est in aliorum epistolis gratissimum, quae uere et ex re scribuntur ; alioqui poteramus et nos ex prouerbiis singulis singulas facere epistolas. Iam an hoc opus habeamus integrum nescio ; certe uerba Senecae, quae multa recenset Gellius ex uigesimosecundo libro Epistolarum, nusquam in illius scriptis inueniuntur. Et tamen est in eo libro quaedam epistola, cuius initium "Quare quibusdam temporibus", in qua taxat quorundam g-kakozehlian et stili uitia. Ex hac, ut coniicio, aliquis Ciceroni bene uolens, sustulit eum locum quo debacchatur in illius eloquentiam. ...

... Au reste, je n'approuve pas ceux qui voudraient faire de Sénèque un chrétien comme Nicodème; leur seul argument plausible réside dans les lettres dont je montrerai bientôt qu'elles sont l'oeuvre d'un faussaire zélé ; pour tout argument il leur reste donc le fait qu'ils vivaient à Rome sous le même empereur. Mais supposons. Alors Sénèque — qui a parlé du mépris de la mort plus souvent et plus fermement que personne — aurait été assez pusillanime pour ne rien laisser percer de sa foi même dans les oeuvres de son extrême vieillesse ? Il aurait été assez cauteleux pour que Néron n'en ait rien deviné, puisque, résolu à le supprimer et forgeant des prétextes, il n'a pas lancé contre lui l'accusation de christianisme ? Comment l'excuserons-nous de parler constamment dans ses derniers écrits de « dieux » et de « déesses », de mettre constamment en doute l'immortalité de l'âme ? Même si nous accordions qu'il est permis par peur de la mort de dissimuler sa foi chrétienne, à coup sûr c'est une hypocrisie impie de cacher sa piété derrière l'impiété. C'est une chose de dissimuler le Christ sous un vêtement profane, une autre de combattre publiquement et par écrit les enseignements du Christ ; c'est une chose de ne pas parler du Christ, une autre de tenir des propos qui portent atteinte à sa dignité.
Mais quel est le but de ce faux ? Recommander l'oeuvre de Sénèque aux Chrétiens ? Il est sûrement plus profitable, selon moi, de la lire comme celle d'un homme étranger à notre religion. Car si on le prend comme un païen, il a écrit chrétiennement ; mais si c'est comme un chrétien, alors il a écrit païennement. Il y a en lui amplement de quoi embraser notre zèle languissant pour la vertu ; mais ces aiguillons seront plus forts si nous songeons qu'ils viennent d'un païen. Car on y trouve des préceptes ou des exemples qui, tout condamnables qu'ils sont au nom de la sagesse chrétienne, montrent une étonnante disposition à la vertu, tout comme le mot de Socrate : « Je sais seulement que ne je ne sais rien », malgré sa forme aberrante, nous fait honte de notre présomption ; et l'action de Lucrèce, si justement détestable, nous recommande pourtant l'amour de la chasteté, avec d'autant plus d'efficacité que l'exemple part d'une femme païenne.
Ainsi donc, au point de vue moral, on retirera plus de fruit de la lecture de Sénèque si on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un païen. Car lorsqu'il tient un langage chrétien, nous serons plus vivement touchés, et lorsqu'il est dans le faux, nous serons moins scandalisés. Au reste il n'est nulle part en plus profond désaccord avec la philosophie chrétienne que lorsqu'il traite des questions pour nous fondamentales. En effet, le point capital de notre religion, c'est de connaître Dieu ; or quand il veut nous expliquer la nature divine, il dit : « Dieu est la totalité du visible et de l'invisible » ; comme si l'univers en sa totalité constituait un gigantesque vivant dont le corps serait apparent et l'âme cachée, et qui serait Dieu. Sur le problème de l'unité ou de la pluralité divine, il est très équivoque, mais parle à maintes reprises des « dieux et déesses ». Derechef il raille ceux qui croient qu'il ne se passe rien dans le monde qui puisse échapper à Dieu, comme si, dit-il, un éléphant pouvait sentir un moustique. Quant à l'immortalité de l'âme, il en raisonne comme si le choix entre les deux croyances était sans conséquence. Il affirme quelque part, comme le rapporte Tertullien, que tout est anéanti par la mort, même la mort. Enfin, chaque fois qu'il en vient au fameux sage stoïcien, il l'exalte au point d'en faire fréquemment l'égal des dieux et parfois de le placer au-dessus d'eux. Il dit que le sage ne doit tout son bonheur qu'à lui-même, qu'il n'a pas besoin des dieux, bien plus, que les dieux sont redevables au sage. Or, la foi nous a appris que Dieu prend soin même des passereaux et des lis; que l'homme est incapable de bien par lui-même, qu'il doit tout son bonheur aux libéralités de la Providence. Qu'il serait dangereux de lire cela comme venant d'un Chrétien ! Au reste même en ce qui concerne le savoir ou l'éloquence, Quintilien nous a jadis avertis qu'il faut du jugement et du discernement pour lire Sénèque ; cette critique est si mesurée, si équitable qu'elle évite également la partialité qui loue les défauts et la malveillance qui condamne les mérites.

... {traduction incomplète}

Traduction française : Jacques Chomarat, joseph Helle gouarc'h, Pierre Langlois, Guy Serbat, Jean-Claude Margolin, La correspondance d'Érasme, vol. VIII (1529 - 1530), University Press, Bruxelles, 1979


3. ITINERA ELECTRONICA : Environnements hypertextes & Textes préparés :

A) Environnements hypertextes :

 • Bernard de Clairvaux, Sermon XC : Les trois parfums de la componction, de la dévotion et de la piété texte complet
  Traduction française reprise au site de l’Abbaye Saint Benoît de Port-Valais : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/tome04/sermdiv/sermdiv090.htm Traduction française : OEUVRES COMPLÈTES DE SAINT BERNARD TRADUCTION NOUVELLE PAR M. L'ABBÉ CHARPENTIER PARIS, LIBRAIRIE LOUIS DE VIVÈS, ÉDITEUR , 9, Rue Delambre, 9, 1866

  Ingénierie informatique : Boris Maroutaeff, Colin Scoupe

B) Textes préparés :

 • Augustin (saint), Du don de la persévérence
  Traduction française reprise au site LIVRES-MYSTIQUES.COM : :
  http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Staugustin/polemiques/pelage/perseverance.htm
  Traduction française : "Oeuvres complètes de Saint Augustin". Traduites pour la première fois, sous la direction de M. Raulx, Bar-le-Duc, 1869 ..
  latin :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/Textes/Augustin/don_perseverence.txt
  français :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/Textes/Augustin/don_perseverence_fr.txt

 


Jean Schumacher
07 juillet 2017


 
UCL | FLTR | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/02/2002