COLLATINUS - Prêtre Jean, Lettre

Ici l'intro

EPISTOLA PRESBYTERI JOANNIS[168] Nunciatur apud maiestatem nostram quod diligebas uidere excellentiam nostram, et mentio altitudinis nostre apud te. Sed per apocrifarium nostrum cognouimus
quod quedam ludicra et iocunda uolebas nobis mittere quibus delectaretur iusticia nostra. Etenim si homo sum pro bono habeo, et de nostris per apocrifarium nostrum
aliqua tibi transmittimus quia scire uolumus et desideramus, si rectam fidem nobiscum habeas et per omnia credas in dominum nostrum Jesum Christum. Cum enim nos
homines esse cognoscimus querculi tui te deum estimant, cum te mortalem et humane corruptioni subiacere cognoscimus. De consueta largitatis nostre munificentia si
aliquorum que ad gaudia pertinet ullam habeas indigentiam per apocrifarium tuum et per cedulam dilectionis tue nos certifica et impetrabis. Accipe hyeruncam in
nostro nomine et utere quia libenter utimur lechito tuo, ut sic confortemus et corroboremus uirtutes nostras ad inuicem.

Tigna quoque nostra respice et considera; quod si ad dominatorium nostre maiestatis uenire uolueris maiores et dignioris nostre domus dominum constituemus et
poteris frui abundantia nostra ex his que apud nos sunt et abundanter, et si redire uolueris locupletus redibo. Si uero uis cognoscere in quibus dominetur potentia
nostra crede sine dubio quod ego presbyter Joannes dominus dominantium precello omnes qui sub celo sunt uirtute diuitiis et potentia. Septuaginta duo reges sunt
nobis tributarii. Deuotus [169] sum christianus et ubique Christianos quos clementie nostre regit imperium defendimus et elemosynis nostris sustentamus. In uoto
habemus uisitare sepulchrum dominicum maximo exercitu prout dedit gloriam maiestatis nostre humiliate et debellare inimicos crucis Cbristi et nomen eius exaltare
benedictum.

In tribus insulis dominatus nostre magnificentie est et terra nostra extenditur ad ulteriorem Indiam in quo corpus sancti Thome apostoli requiescit, per desertum
progreditur ad solis ortum et redit per deuium in Babylonem desertam iuxta turrim Babel. Septuaginta due prouincie sunt nostre quarum pauce sunt christiane et
unaqueque habet regem pro se que omnes nobis sunt tributarii. In terra nostra oriuntur cocodrulli, meta collinarum, cametennus, tinserete, panthere, onagri leones albi
et rubei, ursi albi, merale albe, cicade, mute griphones, tigrides, lanne, hyene, equi agrestes, asini agrestes, homines agrestes, homines cornuti, monoculi, homines
habentes oculos ante et retro sagittarque, fauni, satiri, piceni, cephali gygantes quorum altitudo cubitorum nouem, ciclopes et mulieres eiusdem generis et auis qui
uocatur Fenix et fere omne genus animalium que sub celo sunt.

Habemus alias gentes que solummodo uescuntur carnibus tam hominum quam animalium brutorum et aborriuorum que nunquam timent mori. Et cum ex bis aliquis
moritur tam parentes quam extranei auidissime comedunt eum, dicentes sacratissimum esse humanam carnem manducare. Nomina quorum hic sunt. Gog et Magog,
Anie et Agit, Azenach, Fommeperi, Befari, Conei, Samante, Agrimandri, Salterei, Armei, Anafragei, Vintefolei, Casbei, Alanei. Istas gentes et alias multas Alexander
Magnus conclusit inter altissimos montes in parte aquilonis, quas cum uolumus ducimus super inimicos nostros et data eis licentia a maiestate nostra quod eos
deuorent, nec homo nec animal remanebit quin statim deuoretur. Inimicis namque deuoratis reducimus eos ad propria loca. Et ideo reducimus quia si absque nobis
reuerterentur omnes homines et animalia deuorent. Iste, quindecim generationes pessime ante consummationem seculi tempore scilicet Antichristi egredientur a
quattuor partibus terre et circuibunt uniuersa castra sanctorum et ciuitatem magnam Romam quam possumus dare filio nostro qui primo nascetur cum uniuersa terra
Italia, Germania, utraque Gallia, Anglia, Britannia, Scotia. Dabimus etiam et Hispaniam et totam terram usque ad mare congelatum. Nec mirum quod numerus earum
est, sicut harena maris. He generationes secundum prophetam propter suas abominationes non erunt in iudicio sed descendet ignis de celo et ira dei consumet eos
ita etiam quod cinis ex eis non remanebit.

Terra nostra melle fluit, lacte ubique abundat. In aliqua terra nostra Nulla uenena nocent, nec garrula rana coaxat, Scorpio nullus ibi, nec serpens serpit in herba. Et
uenenata animalia non possunt ibi habitare nec aliquem ledere.

Inter paganos per quandam prouinciam transit fluuius qui uocatur Yconus, qui egrediens de Paradyso expandit sinus suos per uniuersam prouinciam diuersis
meatibus, ibi inueniuntur smaragdi, saphyri, carbunculi, topasii, crisoliti, conchini, berilli, sardii et plures preciosi lapides.

Ibi nascitur herba que uocatur Assidos cuius radicem si quis super se portauerit aereum spiritum effugabit, et cogit eum dicere quis sit et unde et nomen eius, quare
immundi spiritus in terra illa neminem audent inuadere. In alia quadam prouincia nostra piper nascitur et colligitur quod in frumentum et annonam et corium et pannos
commutatur. Est autem terra illa nemorosa ad modum carecti plena per omnia serpentibus. Sed cum piper maturescit, ueniunt homines de proximis regionibus ferentes
secum paleas stipulam et ligna aridissima quibus cingunt nemus undique, et cum flauerit uentus ponunt ignem infra nemus et extra ne aliquis serpens posset exire. Et
sic igne accenso moriuntur serpentes preter illos intrantes cauernas; iam igne consumpto uiri et mulieres parui et magni portantes furcas in manibus intrant nemus et
serpentes assos extra nemus proiiciunt, et sic piper siccatur et de arbusculis siccis colligitur, hoc quoque nullis extraneis scire permittitur quod nemus situm est ad
radicem montis Olimphi unde fons perspicuus exoritur omnium specierum saporem in se retinens.

Variatur autem sapor ille per singulas horas diei ac noctis et profluit itinere trium dierum non longe a Paradyso unde Adam fuit expulsus. Si quis de illo fonte ter
gustauerit, nullam infirmitatem illa die patietur semperque erit quasi triginta annorum quamdiu uixerit. Et sunt ibi lapilli qui uocantur Nudiosi. Si quis hos super se
portauerit lumen ei non deficiet, et si minutum est restituitur. Et cum plus inspicitur magis lumen acuitur. Legitimo carmine consecratus reddit hominem inuisibilem, fugat
odia, concordiam parat, pellit inuidiam. [172]

In terra nostra est quoddam mare sine aqua sed harena tantum mouetur et intumescit undas ad similitudinem alterius et nunquam est tranquillum. Hoc mare nullo modo
transire potest. Et quamuis aqua careat inueniuntur tamen iuxta littus in parte nostra diuersa genera piscium ad comedendum gratissimi et nusquam alibi usu. Trium
dierum itinere ab hoc mari sunt montes quidam ex quibus descendit fluuius lapidum eodem modo sine aqua et fluit per terram nostram usque ad mare harenosum et
postquam mare intrat stat fluuius.

Isti lapides euanescunt nec ultra apparent et quamdiu fluit nullus eum transire potest, aliis quattuor diebus patet transitus.

Est etiam inter mare harenosum et inter predictos montes in quadam planicie lapis quidam incredibilis medicine qui curat Christianos uel id fieri cupientes a quacunque
detinentur infirmitate hoc modo. Est lapis quidam cauus ad modum conche enee in quo semper est aqua altitudine digitorum quattuor, custoditur a duobus senibus
reuerende sanctitatis uiris. Hi interrogant primo uenientes, si Christiani sint uel fieri uelint deinde si sanitatem toto corpore desiderent, qui quando fuerint professi
uestibus propriis exuti intrant concham, et si uera professi fuerint aqua incipit crescere et ascendere super caput ipsorum, hoc ter faciendo iterum redit ad cotidianam
mensuram. Et sic qui intrauerat exit sanus factus a quacunque detinebatur infirmitate.

Juxta desertum inter montes inhabitabiles sub terra fluit quidam riuulus ad quem non patet aditus nisi fortuitu casu. Aperitur autem terra aliquando, et si quis intrare
uoluerit tunc potest intrare et eum uelocitate exire oportet ne forte terra claudatur, et quicquid de terra rapitur lapides preciosi sunt et gemme; quia harene et zabulum
nihil aliud sunt quam preciosi lapides et gemme. Riuulus ille fluit in aliud flumen quod homines terre illius [173] intrant et magnam abundantiam preciosorum lapidum
inde trahunt, nec audent eos uendere nisi prius ad nos deferant, et si eos ad usum nostrum uolumus retinere data medietate precii illos accipimus. Sinautem libere
possunt uendere. Nutriuntur autem illorum populorum pueri taliter in illa terra ad lapides inueniendos, ut quandoque per tres aut quattuor dies sunt sub aqua. Ultra illud
autem flumen lapidum sunt decem tribus Judeorum qui quamuis fingant se legem habere tamen serui nostri sunt et tributarii.

In terra nostra sunt uermes qui uocantur Salamandre. Isti uermes non possunt uiuere nisi in igne, et faciuut pelliculas quasdam circa se sicut uermes qui faciunt
sericum. Hi pellicule a dominabus nostri pallacii operantur. Inde habemus pannos ad omnem usum nostrum.

Et isti panni renouautur et lauantur in igne fortiter accenso. In auro et argento et lapidibus preciosis et omni genere animalium et in numero gentium non credimus
parem habere sub celo. Nullus habitat pauper inter nos, omnes hospites et peregrinos recipimus, fur nec predo inuenitur apud nos, neque adulterium neque auaricie.
Ad bella procedimus quattuordecim Cruces aureas ornatas gemmis preciosis loco uexillorum ante nos portari uolumus et unamquamque ipsarum sequuntur decem
millia militum, et centum millia peditum armatorum exceptis aliis qui sarcinis et curribus inducendis uictualibus deputati sunt. Adulator autem non habet locum, nulla
diuisio est apud nos, homines nostri diuitiis abundant, equos paucos habemus et uiles. [174] Neminem credimus nobis parem in diuitiis et numero gentium. Quando
similiter, equitamus ante maiestatem nostram lignea crux precedit nulla pictura neque auro neque gemmis ornata ut semper simus memores passionis domini nostri
Jesu Christi. Et uas unum aureum plenum terra ut cognoscamus quod caro nostra in propriam redigeretur originem id est in terram. Portatur etiam ante nos aliud uas
argenteum auro plenum ut omnes intelligant nos esse dominum dominantium. Omnibus diuitiis que sunt in India superabundant et precellit magnificentia nostra. Inter
nos nullus mentitur nec etiam potest mentiri. Et si ibidem scienter mentitur statim moritur id est quasi, mortuus inter nos reputatur. Nec mentio eius fit apud nos, nec
honorem ulterius apud nos consequitur. Omnes sequimur ueritatem et diligimus nos ad inuicem, nullum uitium apud nos regnat. Singulis annis uisitamus corpus sancti
Thome Danielis prophete cum magno exercitu quod est in Babylone deserta, et omnes armati sumus propter tyros et alios serpentes qui uocantur densentes. Apud
nos capiuntur pisces quorum sanguine tingitur purpura. Munitiones habemus multas, gentes fortissimas et difformes, dominamur etiam Amasonibus et Bragmanus.

Pallacium uero quod inhabitat sublimitas nostra est ad instar pallacii quod sanctus Thomas edificauit Goudoforo regi in diuersis officiis et reliqua structure per omnia
similis est illi. Laquearia uero et tigna et epistilia sunt de lignis feri. Coopertura uero eiusdem pallacii est de hebeno, ne aliquo casu posset comburi uel concuti. In
extremitatibus uero super culmen pallacii sunt duo poma aurea, in unoquoque sunt duo carbunculi ut splendeat aurum in die et carbunculi luceant in nocte. Maiores
porte pallacii sunt de sardino immixto cum cornu cerastes ne aliquis cum ueneno latenter possit [175] intrare. Cetere uero sunt de hebeno. Fenestre sunt de cristallo.
Mense in quibus curia nostra comedit alie ex auro et alie ex metisto. Columne que sustentant mensas alie ex ebore et alie ex metisto. Ante pallacium nostrum est
platea quedam in qua iusticia nostra solet expectare pugnantes in duello. Pauimentum est de onichino ut ex uirtute lapidum animus pugnantibus accrescat. In
predicto pallacio non accenditur lumen de nocte nisi quando nutritur balsamo. Camera nostra in qua requiescit sublimitas nostra mirabiliter est auro et omni genere
lapidum ornata. Si uero alicubi propter ornatum sit onichinus, circa ipsum eiusdem quantitates sunt quattuor cornicule ut ex uirtute earum temperetur iniquitas.
Balsamus quoque in eadem camera semper ardet. Lectus de saphyro propter uirtutem castitatis. Mulieres speciosissimas habemus sed non accedunt ad nos nisi
quater in anno scilicet causa procreandorum filiorum et sic a nobis sanctificate ut Betsabee a Dauid redit unaqueque ad locum suum.

In mensa nostra quottidie comedunt triginta millia hominum preter ingredientes, et hi omnes accipiunt expensas de camera nostra tam in equis quam in aliis expensis,
hec mensa est de preciossimo smaragdo quam sustentant quattuor columne de ametisto, huius lapidis uirtus neminem sedentem in mensa, inebriari permittit.

Ante foras pallacii nostri iuxta locum in quo pugnantes agonisant est speculum preciose magnitudinis, ad quod per gradus uiginti quinque ascenditur, gradus uero sunt
de porphiretico et partim de serpentine alabastro, a tercia parte inferius usque ad terciam partem superius de cristallo, iaspide, smaragdo et sardonico; superior pars de
ametisto, iaspide et panthera. Speculum uero uni soli columne innititur super basim columne due, super basim alia basis supra quam columne quattuor, super quam
iterum alia basis super [176] ipsam columue XVI, super quas alia basis super quas columne centum XXVIII, he columne et bases sunt ad speculum in ascendendo et
totidem sunt in speculo inferius descendendo, in una incipimus ascendere et in una descendere. Columne autem et bases eiusdem generis lapidum sunt cuius et
gradus per quos ad eos ascenditur. In summitate uero supreme columne est speculum tali arte consecratum quod omnes machinationes et omnia que pro nobis uel
contra nos et adiacentibus et subiectis nobis prouinciis fiunt a contuentibus liquidissime uideri et agnosci possunt. Custoditur antem a tribus millibus armatorum tam in
die quam in nocte. Ne forte aliquo casu frangi possit et deiici.

Singulis mensibus seruiunt nobis septem reges unusquisque in ordine suo, duces sexaginta duo, comites, marchiones CCLXV exceptis illis qui diuersis officiis deputati
sunt in curia nostra.

In mensa nostra comedunt omni die iuxta latus nostrum in dextera parte archiepiscopi duodecim, in sinistra episcopi uiginti. Patriarcha sancti Thome prothopapa
Sarmogeneum et architapes de Susis ubi thronus nostre glorie residet et pallacium imperiale est, quorum unusquisque per singulos menses per uices suas nunquam a
latere nostro discedit, abbates autem secundum numerum dierum anni seruirent nobis in capella nostra, et singulis mensibus redeunt ad propria, et alii quottidie
kalendis ad idem officium capelle reuertuntur.

Habemus aliud pallacium non maioris longitudinis et amplitudinis sed maioris pulcritudinis et altitudinis quod factum est per reuelationem patri nostro in somnis
antequam nasceremur et ob sanctitatem et iusticiam que mirabiliter ab eo fiebant uocabatur quasi deus, et dictum est ei in somnis: O Quasi Deus surge fac fieri
pallacium filio qui nasciturus est tibi qui erit omnium terrenorum rex et dominus dominantium uniuerse terre. Ad pallacium [177] talem habebit gratiam sibi a deo
collatam, nullus ea die quo intrabit infirmabitur nullus esuriet nec quis ibi stans morietur.

Nascitur etiam fons super omnia sapidissimus et odoriferus qui nunquam exibit de pallacio, sed de uno angulo ad alium fluit per pallacium ex aduerso et ibi recipit eum
terra, sub terra reuertitur ad ortum suum quemadmodum sol ab occidente reuertitur ad orientem. Sapit namque in ore cuiuscunque gustantis quicquid optabit
comedere et bibere. Tanto siquidem odore repletur pallacium ac si omnia genera pigmentorum odorantium et unguentorum ibi pullularent, de quo fonte si quis per
triennium et sex menses tres bebdomadas tres dies et tres horas omni die cibos ieiunus gustauerit, ita quod ante ipsam et post horam et in spacio quod est infra
principium et finem uniuscuiusque istarum trium horarum gustauerit ante CCC annos tres menses tres hebdomadas tres dies et tres horas non morietur et erit semper in
etate extreme iuuentutis.

Porro quicumque tam diu uixit in uliima die predictorum temporum conuocat parentes et amicos suos dicens eis: Amici et proximi mei, ecce iam cito moriemur rogo uos
ut claudatis super me sepulchrum et orate pro me; hoc nempe dicto illico intrabit sepulchrum et ualedicens eis deponit se quasi uelit dormire. Et ut impleatur prophetia
finita iam hora reddit animam creatori. Videntes autem hoc more solito plangent super corpus dilecti et clauso sepulchro commendant eum domino et recedunt. Mane
Quasi Deus pater meus ualde perterritus et commotus de tanta uisione. Et cum cogitando multum sollicitus esset de hoc altisonante audiuit uocem quam et omnes qui
secum aderant audierunt dicentem: O Quasi Deus fac quod preceptum est tibi, noli aliquid modo hesitare quia omnia erunt sicut predicta sunt tibi. Ad hanc uocem
confortatus est pater meus et statim fecit fieri pallacium. In fundamento cuius et parietibus sunt lapides preciosi et aurum liquatum optimum pro semento. Celum eius id
est tectum eius est de lucidissimis saphyris et preclarissimis topasiis passim interpositis ut saphyri ad similitudinem serenissimi celi, et topasii in modum stellarum intus
illuminent.

Pauimentum uero est de magnis tabulis cristallinis. Camera nec aliqua alia diuisio est infra pallacium sed columne de auro purissimo ut acus formate ad inuicem.
Candelabra infra pallacium iuxta paries sunt disposita, in unoquoque angulo sunt duo reliqua infra ipsos locata, longitudo uniuscuiusque columne sunt sexaginta
cubiti, grossitudo est quantum quinque homines suis ulnis possunt cingere et unaqueque habet in suo cacumine [178] carbunculum magnum ad quantitatem magne
amphore. Si ergo queris quare columne ad similitudinem acus sunt acute: Dicendum quod hac de causa quod si ita late essent superius sicut inferius pauimentum et
totum pallacium non ita ut illuminarent splendore carbunculorum. Et si queris utrum claritas est ibi: Dicendum quod tanta claritas est ibi quod nihil tam exiguum uel
subtile posset excogitare si esset in pauimento quin posset absque aliquo obstaculo intueri, nulla fenestra est in eo quin imo claritas carbunculorum et aliorum lapidum
preciosorum splendore purissimi celi et lucidissimi solis aliquo modo posset obnubilari, porta una est in eo de purissimo cristallo circumamicta auro. Porta hec ad
orientem altitudo cuius est centum XXX cubitorum que quando sublimitas nostra uenit ad pallacium per se aperitur et clauditur nullo tangente.

Sed quando alii homines intrant hostiarii claudunt eam et aperiunt. Omni siquidem die intramus pallacium istud ad bibendum de fonte quando sumus in ciuitate illa in
qua est pallacium que dicitur Brichbrich. Quando uero equitamus facimus de fonte illo quocunque imus nobiscum portari et omni die ieiuni gustamus sicut in paterna
uisione preceptum est. Intramus etiam pallacium istud cum omni curia nostra in die natiuitatis nostre. Et quotiens coronamur et sumus ibi tamdiu bibendo de fonte
donec potuissemus ibidem comedisse, et eximus inde tam leti et tam saturi ac si omni genere ciborum pasti essemus.

Si iterum queris cum creator omnium fecit nos prepotentissimum et gloriosissimum super omnes mortales quare sublimitas nostra digniori et excellentiori nomine quam
presbyteratus se nuncupari non permittit; de hoc prudentia tua mirari non debet, hec est enim causa quia plures in curia nostra ministeriales habemus qui digniori
nomine et officio quantum ad ecclesiasticas dignitates spectat et in maiori quam nos in diuinis officiis prediti sunt. Dapifer enim noster est patriarcha et rex. Pincerna
archiepiscopus et rex. Camerarius episcopus et rex. Archimandrita id est summus pastor uel princeps equorum rex et abbas. Quare altitudo nostra non est passa se
uocari eisdem nominibus uel ordinibus insigniri, quibus curia nostra plena esse uidetur. Et ob hoc minori nomine et inferiori gradu propter [179] humilitatem magis elegit
nuncupari. Verumtamen si poteris dinumerare stel]as celi et harenas maris sic dinumera dominium et potestatem nostram.

epistola
epistola, ae, f. : lettre
nominatif féminin singulier
epistula, ae, f. : lettre
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
presbyteri
presbyter, eri, m. : vieillard, prêtre
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
JOANNIS : ?
Nunciatur : ?
apud
apud, prép+acc : près de, chez
maiestatem
maiestas, atis, f. : grandeur, dignité, honneur
accusatif féminin singulier
nostram
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin singulier positif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
diligebas
diligo, is, ere, legi, lectum : aimer
2ème personne singulier indicatif imparfait actif
uidere
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
infinitif présent actif
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
uideor, eris, eri, uisus sum : être vu, sembler, paraître, avoir l'air de, croire
2ème personne singulier impératif présent actif
excellentiam : ?
nostram
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
mentio : ?
altitudinis
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
génitif féminin singulier
nostre : ?
apud
apud, prép+acc : près de, chez
te
tu, tui : tu, te, toi
accusatif masculin singulier
sed
sed, conj. : mais
per
per, prép. : (acc) à travers, par
apocrifarium : ?
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
cognouimus
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
1ère personne pluriel indicatif parfait actif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
quedam : ?
ludicra
ludicrum, i, n. : le jeu public (au cirque ou au théâtre)
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
et
et, conj. : et, aussi
iocunda : ?
uolebas
uolo, uis, uelle : vouloir
2ème personne singulier indicatif imparfait actif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
mittere
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
delectaretur
delecto, as, are : réjouir, se réjouir
3ème personne singulier subjonctif imparfait passif
iusticia : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
etenim
etenim, inv. : et en effet
si
si, conj. : si
homo
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin singulier
sum
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne singulier indicatif présent actif
pro
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
bono
bonus, a, um : bon
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
habeo
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
nostris
noster, tra, trum : notre
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
apocrifarium : ?
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
aliqua
aliqui, qua, quod : quelque
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
tibi
tu, tui : tu, te, toi
datif féminin singulier
datif masculin singulier
transmittimus
transmitto, is, ere, misi, missum : transporter, passer; confier, omettre
> 1ère personne pluriel indicatif présent actif
quia
quia, inv. : parce que
scire
scio, is, ire, sciui, scitum : savoir
infinitif présent actif
uolumus : ?
et
et, conj. : et, aussi
desideramus
desidero, as, are : désirer, réclamer, regretter (déplorer) la perte de
1ère personne pluriel indicatif présent actif
si
si, conj. : si
rectam
rectus, a, um : droit, correct
accusatif féminin singulier positif
rego, is, ere, rexi, rectum : commander, diriger
accusatif féminin singulier participe parfait passif
fidem
fides, ei, f. : foi, loyauté bona - : bonne foi
accusatif féminin singulier
fides, ium, f. : lyre
accusatif féminin singulier
nobiscum
nobiscum, = cum nobis : avec nous
habeas
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
2ème personne singulier subjonctif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
per
per, prép. : (acc) à travers, par
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
credas
credo, is, ere, didi, ditum : croire, prêter
2ème personne singulier subjonctif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
dominum
dominus, i, m. :maître
accusatif masculin singulier
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
Jesum : ?
Christum : ?
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
enim
enim, inv. : car, en effet
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
esse
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
infinitif présent actif
cognoscimus
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
querculi : ?
tui
tuus, a, um : ton
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
te
tu, tui : tu, te, toi
accusatif masculin singulier
deum
deus, i, m. : dieu
génitif masculin pluriel
accusatif masculin singulier
estimant : ?
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
te
tu, tui : tu, te, toi
accusatif masculin singulier
mortalem
mortalis, e : mortel
accusatif masculin singulier positif
accusatif féminin singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
humane
humanus, a, um : humain
vocatif masculin singulier positif
corruptioni : ?
subiacere
subiaceo, es, ere, ui : être sous
infinitif présent actif
cognoscimus
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
consueta : ?
largitatis : ?
nostre : ?
munificentia
munificentia, ae, f. : munificence, générosité
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
si
si, conj. : si
aliquorum : ?
que : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
gaudia
gaudium, ii, n. : joie
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
pertinet
pertineo, is, ere, tinui : s’étendre jusqu’à (ad et acc.) ; appartenir à, concerner
3ème personne singulier indicatif présent actif
ullam
ullus, a, um : un seul ; remplace nullus dans une tournure négative
accusatif féminin singulier positif
habeas
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
2ème personne singulier subjonctif présent actif
indigentiam : ?
per
per, prép. : (acc) à travers, par
apocrifarium : ?
tuum
tuus, a, um : ton
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
per
per, prép. : (acc) à travers, par
cedulam : ?
dilectionis : ?
tue
tuus, a, um : ton
vocatif masculin singulier positif
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
certifica : ?
et
et, conj. : et, aussi
impetrabis
impetro, as, are : obtenir
2ème personne singulier indicatif futur actif
accipe
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre
2ème personne singulier impératif présent actif
hyeruncam : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
nostro
noster, tra, trum : notre
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
nomine
nomen, inis, n. : nom
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
utere
uterus, i, m. : ventre (de la mère)
vocatif masculin singulier
utor, eris, i, usus sum : utiliser
2ème personne singulier indicatif futur actif
2ème personne singulier indicatif présent actif
quia
quia, inv. : parce que
libenter
libenter, inv. : volontiers, avec plaisir
utimur
utor, eris, i, usus sum : utiliser
1ère personne pluriel indicatif présent actif
lechito : ?
tuo
tuus, a, um : ton
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
confortemus : ?
et
et, conj. : et, aussi
corroboremus : ?
uirtutes
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
nostras
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin pluriel positif
nostras, atis : de notre pays, de chez nous
nominatif masculin féminin neutre singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
inuicem
inuicem, à son tour, à tour de rôle
tigna
tignum, i, n. : le madrier, la solive
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
quoque
quoque, inv. : aussi
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
respice
respicio, is, ere, spexi, spectum : regarder derrière soi
2ème personne singulier impératif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
considera
considero, as, are : considérer, examiner
2ème personne singulier impératif présent actif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
si
si, conj. : si
ad
ad, inv. : vers, à, près de
dominatorium : ?
nostre : ?
maiestatis
maiestas, atis, f. : grandeur, dignité, honneur
génitif féminin singulier
uenire
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
infinitif présent actif
uolueris
uolo, uis, uelle : vouloir
2ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
2ème personne singulier subjonctif parfait actif
uoluo, is, ere, , uolui, uolutum : faire rouler, rouler, remuer
2ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
2ème personne singulier subjonctif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
maiores
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
maiores, um, m. : les ancêtres
nominatif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
dignioris
dignus, a, um : digne
génitif masculin singulier comparatif
génitif féminin singulier comparatif
génitif neutre singulier comparatif
nostre : ?
domus
domus, us, f. : maison ; domi : à la maison
nominatif féminin singulier
génitif féminin singulier
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
dominum
dominus, i, m. :maître
accusatif masculin singulier
constituemus
constituo, is, ere, tui, tutum : établir, décider
1ère personne pluriel indicatif futur actif
et
et, conj. : et, aussi
poteris
possum, potes, posse, potui : pouvoir
2ème personne singulier indicatif futur actif
poto, as, are : boire
2ème personne singulier subjonctif présent passif
frui
fruor, eris, eri, fruitus sum : jouir de
infinitif présent actif
abundantia
abundantia, ae, f : abondance, richesse, surabondance
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
abundo, as, are : être en grand nombre
nominatif neutre pluriel participe présent actif
accusatif neutre pluriel participe présent actif
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
his
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
que : ?
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
abundanter : ?
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
redire
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
infinitif présent actif
infinitif présent actif
uolueris
uolo, uis, uelle : vouloir
2ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
2ème personne singulier subjonctif parfait actif
uoluo, is, ere, , uolui, uolutum : faire rouler, rouler, remuer
2ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
2ème personne singulier subjonctif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
locupletus : ?
redibo : ?
si
si, conj. : si
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
uis
uis, -, f. : force
nominatif féminin singulier
uolo, uis, uelle : vouloir
2ème personne singulier indicatif présent actif
cognoscere
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
dominetur
dominor, aris, ari : être maître
3ème personne singulier subjonctif présent actif
potentia
potentia, ae, f. : la puissance
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
potentia, ae, f. : puissance
nominatif masculin féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
crede
credo, is, ere, didi, ditum : croire, prêter
2ème personne singulier impératif présent actif
sine
sine, prép. : (abl) sans
dubio
dubium, ii, n. : doute
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
dubius, a, um : douteux
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
ego
ego, mei : je
nominatif masculin féminin singulier
presbyter
presbyter, eri, m. : vieillard, prêtre
nominatif masculin singulier
Joannes : ?
dominus
dominus, i, m. :maître
nominatif masculin singulier
dominantium
dominor, aris, ari : être maître
génitif féminin pluriel participe présent actif
génitif masculin pluriel participe présent actif
génitif neutre pluriel participe présent actif
precello : ?
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
sub
sub, inv. : sous
celo
celo, as, are : cacher
1ère personne singulier indicatif présent actif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
uirtute
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
ablatif féminin singulier
diuitiis
diuitiae, arum, f. : richesses
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
potentia
potentia, ae, f. : la puissance
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
potentia, ae, f. : puissance
nominatif masculin féminin singulier
Septuaginta : ?
duo
duo, ae, o : deux
nominatif masculin singulier
reges
rego, is, ere, rexi, rectum : commander, diriger
2ème personne singulier indicatif futur actif
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
tributarii : ?
Deuotus : ?
sum
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne singulier indicatif présent actif
christianus : ?
et
et, conj. : et, aussi
ubique
ubique, adv. : partout
Christianos : ?
quos
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif masculin pluriel
clementie : ?
nostre : ?
regit
rego, is, ere, rexi, rectum : commander, diriger
3ème personne singulier indicatif présent actif
imperium
imperium, ii, n. : pouvoir (absolu)
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
defendimus
defendo, is, ere, fendi, fensum : défendre, soutenir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
elemosynis : ?
nostris
noster, tra, trum : notre
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
sustentamus : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
uoto
uotum, i, n. : voeu, offrande
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
uoueo, es, ere, uoui, uotum : promettre par un voeu, jurer
datif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
uisitare : ?
sepulchrum
sepulchrum, i, n. : tombeau
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
dominicum : ?
maximo
maximus, a, um : très grand, le plus grand (superl. de magnus)
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
exercitu
exercitus, us, m. : armée
ablatif masculin singulier
prout : ?
dedit
do, das, dare, dedi, datum : donner
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif parfait actif
gloriam
gloria, ae, f. : gloire
accusatif féminin singulier
maiestatis
maiestas, atis, f. : grandeur, dignité, honneur
génitif féminin singulier
nostre : ?
humiliate : ?
et
et, conj. : et, aussi
debellare : ?
inimicos
inimicus, a, um : ennemi, de l'ennemi
accusatif masculin pluriel positif
inimicus, i, m. : ennemi
accusatif masculin pluriel
crucis
crux, crucis, f. : la croix
génitif féminin singulier
Cbristi : ?
et
et, conj. : et, aussi
nomen
nomen, inis, n. : nom
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
eius
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
exaltare : ?
benedictum : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
tribus
tres, ium : trois
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
insulis
insula, ae, f. : île
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
dominatus
dominor, aris, ari : être maître
nominatif masculin singulier participe parfait actif
nostre : ?
magnificentie : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
extenditur
extendo, is, ere, tendi, tensum (tum) : étendre, étirer
3ème personne singulier indicatif présent passif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
ulteriorem : ?
Indiam : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quo
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
corpus
corpus, oris, n. : corps
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
sancti
sancio, is, ire, sanxi, sanctum : rendre irrévocable
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
Thome : ?
apostoli : ?
requiescit
requiesco, is, ere, quieui, quietum : se reposer
3ème personne singulier indicatif présent actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
desertum
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
progreditur
progredior, eris, i, gressus sum : s'avancer
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
solis
sol, solis, m. : soleil
génitif masculin singulier
solum, i, n. : le sol
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
solus, a, um : seul
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
ortum
orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil)
accusatif masculin singulier participe parfait actif
accusatif neutre singulier participe parfait actif
nominatif neutre singulier participe parfait actif
ortus, us, m. : lever, naissance, origine
accusatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
redit
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif présent actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
deuium : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
Babylonem : ?
desertam
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
accusatif féminin singulier participe parfait passif
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
turrim
turris, is, f. : tour
accusatif féminin singulier
Babel : ?
Septuaginta : ?
due : ?
prouincie : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nostre : ?
quarum
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif féminin pluriel
pauce
pauci, ae, a : pl. peu de
vocatif masculin singulier positif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
christiane : ?
et
et, conj. : et, aussi
unaqueque
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
habet
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
3ème personne singulier indicatif présent actif
regem
rex, regis, m. : roi
accusatif masculin singulier
pro
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
que : ?
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
tributarii : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
oriuntur : ?
cocodrulli : ?
meta
meta, ae, f. : borne, bone qui marque l'arrivée d'une course.
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
collinarum : ?
cametennus : ?
tinserete : ?
panthere : ?
onagri
onager, (onagrus), gri, m. : onagre
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
leones
leo, onis, m. : lion
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
albi
albus, a, um : blanc
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
et
et, conj. : et, aussi
rubei : ?
ursi
ursus, i, m. : ours
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
albi
albus, a, um : blanc
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
merale : ?
albe
albus, a, um : blanc
vocatif masculin singulier positif
cicade : ?
mute
mutus, a, um : muet
vocatif masculin singulier positif
griphones : ?
tigrides
tigris, idis, m. : tigre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
lanne : ?
hyene : ?
equi
equus, i, m. : cheval
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
agrestes : ?
asini
asinus, i, m. : âne
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
agrestes : ?
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
agrestes : ?
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
cornuti : ?
monoculi : ?
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
habentes
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
oculos
oculus, i, m. : oeil
accusatif masculin pluriel
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
et
et, conj. : et, aussi
retro
retro, inv. : en arrière, par derrière
sagittarque : ?
fauni : ?
satiri : ?
piceni : ?
cephali : ?
gygantes : ?
quorum
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
altitudo
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
nominatif féminin singulier
cubitorum
cubitum, i, n. : coude, coudée
génitif neutre pluriel
cubitus, i, m. : le coude
génitif masculin pluriel
nouem
nouem, inv. : neuf
ciclopes : ?
et
et, conj. : et, aussi
mulieres
mulier, is, f. : femme
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
eiusdem
idem, eadem, idem : le (la) même
génitif féminin singulier
génitif masculin singulier
génitif neutre singulier
generis
gener, eri, m. : gendre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
genus, eris, n. : race, origine, espèce
génitif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
auis
auis, is, m. : oiseau
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
uocatur
uoco, as, are : appeler
3ème personne singulier indicatif présent passif
Fenix : ?
et
et, conj. : et, aussi
fere
fere, adv. : presque
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
2ème personne singulier impératif présent actif
ferus, a, um : sauvage, barbare
vocatif masculin singulier positif
ferus, i : l'animal
vocatif singulier
omne
omnis, e : tout
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nominatif neutre singulier positif
vocatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
genus
genus, eris, n. : race, origine, espèce
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
animalium
animal, alis, n. : être vivant, animal
génitif neutre pluriel
que : ?
sub
sub, inv. : sous
celo
celo, as, are : cacher
1ère personne singulier indicatif présent actif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
alias : ?
gentes
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
que : ?
solummodo : ?
uescuntur
uescor, eris, i : se nourrir (de)
3ème personne pluriel indicatif présent actif
carnibus
caro, carnis, f. : chair
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
tam
tam, inv. : si, autant
hominum
homo, minis, m. : homme, humain
génitif masculin pluriel
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
animalium
animal, alis, n. : être vivant, animal
génitif neutre pluriel
brutorum
brutus, a, um : lourd, brute, sans raisonnement
génitif masculin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
génitif pluriel positif
et
et, conj. : et, aussi
aborriuorum : ?
que : ?
nunquam
nunquam, adv. : jamais
timent
timeo, es, ere, timui : craindre
3ème personne pluriel indicatif présent actif
mori
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
infinitif présent actif
mos, moris, m. : sing. : coutume ; pl. : moeurs
datif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
bis
bis, inv. : deux fois
aliquis
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
moritur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
3ème personne singulier indicatif présent actif
tam
tam, inv. : si, autant
parentes
parens, entis, m. : parent
nominatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
pareo, es, ere, ui, itum : obéir
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
extranei
extraneus, a, um : extérieur, du dehors
nominatif pluriel
vocatif pluriel
génitif singulier
auidissime
auidissimus, a, um : superlatif de auidus, a, um : avide
vocatif masculin singulier positif
comedunt : ?
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
dicentes
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
sacratissimum : ?
esse
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
infinitif présent actif
humanam
humanus, a, um : humain
accusatif féminin singulier positif
carnem
caro, carnis, f. : chair
accusatif féminin singulier
manducare : ?
nomina
nomen, inis, n. : nom
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
nomino, as, are : nommer, donner un nom
2ème personne singulier impératif présent actif
quorum
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
hic
hic, adv. : ici
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif masculin féminin singulier
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
Gog : ?
et
et, conj. : et, aussi
Magog : ?
Anie : ?
et
et, conj. : et, aussi
agit
ago, is, ere, egi, actum : mener, faire, traiter
3ème personne singulier indicatif présent actif
Azenach : ?
Fommeperi : ?
Befari : ?
Conei : ?
Samante : ?
Agrimandri : ?
Salterei : ?
Armei : ?
Anafragei : ?
Vintefolei : ?
Casbei : ?
Alanei : ?
Istas : ?
gentes
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
alias : ?
multas
multo, as, are : punir
2ème personne singulier indicatif présent actif
multus, a, um : en grand nombre (surtout au pl. : nombreux)
accusatif féminin pluriel positif
Alexander
Alexander, dri, m. : Alexandre
nominatif masculin singulier
magnus
magnus, a, um : grand
nominatif masculin singulier
conclusit
concludo, is, ere, clusi, clusum : enfermer, conclure
3ème personne singulier indicatif parfait actif
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
altissimos
altus, a, um : haut, profond, grand (métaph.)
accusatif masculin pluriel superlatif
montes
mons, montis, m. : montagne
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
parte
pars, partis, f. : partie, côté
ablatif féminin singulier
aquilonis
aquilo, onis, f. : aquilon, vent du nord, nord
génitif féminin singulier
quas
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin pluriel
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
uolumus : ?
ducimus
duco, is, ere, duxi, ductum : conduire, -uxorem se marier
1ère personne pluriel indicatif présent actif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
inimicos
inimicus, a, um : ennemi, de l'ennemi
accusatif masculin pluriel positif
inimicus, i, m. : ennemi
accusatif masculin pluriel
nostros
noster, tra, trum : notre
accusatif masculin pluriel positif
et
et, conj. : et, aussi
data
do, das, dare, dedi, datum : donner
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
eis
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
licentia
licentia, ae, f. : liberté, pouvoir, licence
nominatif singulier
vocatif singulier
ablatif singulier
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
maiestate
maiestas, atis, f. : grandeur, dignité, honneur
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
deuorent
deuoro, as, are : dévorer
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
homo
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin singulier
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
animal
animal, alis, n. : être vivant, animal
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
remanebit
remaneo, es, ere, mansi, mansum : rester
3ème personne singulier indicatif futur actif
quin
quin, inv. : pourquoi ne... pas ?
statim
statim, inv. aussitôt
deuoretur
deuoro, as, are : dévorer
3ème personne singulier subjonctif présent passif
inimicis
inimicus, a, um : ennemi, de l'ennemi
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
inimicus, i, m. : ennemi
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
namque
nam, inv. : de fait, voyons, car
deuoratis
deuoro, as, are : dévorer
2ème personne pluriel indicatif présent actif
reducimus
reduco, is, ere, duxi, ductum : conduire
1ère personne pluriel indicatif présent actif
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
ad
ad, inv. : vers, à, près de
propria
proprius, a, um : propre, particulier
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
loca
loco, as, are : placer
2ème personne singulier impératif présent actif
locus, i, m. : lieu
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
ideo
ideo, inv. : pour cette raison
reducimus
reduco, is, ere, duxi, ductum : conduire
1ère personne pluriel indicatif présent actif
quia
quia, inv. : parce que
si
si, conj. : si
absque : ?
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
reuerterentur
reuerto, is, ere, i, sum : retourner, revenir
3ème personne pluriel subjonctif imparfait passif
reuertor, eris, i, reuersus sum : revenir
3ème personne pluriel subjonctif imparfait actif
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
animalia
animal, alis, n. : être vivant, animal
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
deuorent
deuoro, as, are : dévorer
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
iste
iste, a, ud : ce
nominatif masculin féminin singulier
quindecim
quindecim, inv. : quinze
generationes : ?
pessime
pessimus, a, um : très mauvais, le pire
vocatif masculin singulier positif
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
consummationem : ?
seculi : ?
tempore
tempus, oris, n. : temps
ablatif neutre singulier
scilicet
scilicet, adv. : il va de soi, bien entendu
> Antichristi : ?
egredientur : ?
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
partibus
pars, partis, f. : partie, côté
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
partus, us, m. : accouchement
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
terre
terreo, es, ere, ui, itum : effrayer
2ème personne singulier impératif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
circuibunt : ?
uniuersa
uniuersus, a, um : tout entier; pl. : tous à la fois
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
castra
castra, orum, n. pl. : camp militaire
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
sanctorum : ?
et
et, conj. : et, aussi
ciuitatem
ciuitas, atis, f. : cité, état
accusatif féminin singulier
magnam
magnus, a, um : grand
accusatif féminin singulier positif
Romam
Roma, ae, f. : Rome
accusatif féminin singulier
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
possumus
possum, potes, posse, potui : pouvoir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
dare
do, das, dare, dedi, datum : donner
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
filio
filius, ii, m. : fils
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
nostro
noster, tra, trum : notre
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
primo
primus, a, um : premier (comparatif : prior)
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
nascetur
nascor, eris, i, natus sum : naître
3ème personne singulier indicatif futur actif
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
uniuersa
uniuersus, a, um : tout entier; pl. : tous à la fois
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
Italia
Italia, ae, f. : Italie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
Germania
Germania, ae, f. : la Germanie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
utraque
uterque, utraque, utrumque : chacun des deux
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
Gallia
Gallia, ae, f. : Gaule
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
Anglia : ?
Britannia : ?
Scotia : ?
dabimus
do, das, dare, dedi, datum : donner
1ère personne pluriel indicatif futur actif
etiam
etiam, inv. : même
et
et, conj. : et, aussi
Hispaniam : ?
et
et, conj. : et, aussi
totam
totus, a, um : tout entier
accusatif féminin singulier positif
terram
terra, ae, f. : terre
accusatif féminin singulier
usque
usque, prép. : usque ad, jusqu'à ; adv. continuellement
nominatif masculin féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
congelatum : ?
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
mirum
mirus, a, um : étonnant
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
numerus
numerus, i, m. : le nombre
nominatif masculin singulier
earum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif féminin pluriel
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
sicut
sicut, inv. : comme
harena
arena, ae, f. : sable
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
harena, ae, f. : sable
nominatif féminin singulier
maris
mare, is, n. : mer
génitif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
génitif masculin singulier
He : ?
generationes : ?
secundum
secundum, + acc : après, derrière, selon, suivant, conformément
secundus, a, um : second, favorable
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
prophetam : ?
propter
propter, prép + acc. : à cause de
suas
suus, a, um : son
accusatif féminin pluriel positif
abominationes : ?
non
non, neg. : ne...pas
erunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif futur actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
iudicio
iudicium, ii, n. : jugement, décision
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
sed
sed, conj. : mais
descendet
descendo, is, ere, di, sum : descendre ; - in certamen : en venir au combat
3ème personne singulier indicatif futur actif
ignis
ignis, is, m. : feu
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
celo
celo, as, are : cacher
1ère personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
ira
ira, ae, f. : colère
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
dei
deus, i, m. : dieu
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
consumet
consumo, is, ere, sumpsi, sumptum : employer, épuiser
3ème personne singulier indicatif futur actif
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
ita
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
etiam
etiam, inv. : même
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
cinis
cinis, eris, m. : cendre
nominatif masculin singulier
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
eis
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
non
non, neg. : ne...pas
remanebit
remaneo, es, ere, mansi, mansum : rester
3ème personne singulier indicatif futur actif
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
melle : ?
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
lacte
lac, lactis, n. : lait
ablatif neutre singulier
ubique
ubique, adv. : partout
abundat
abundo, as, are : être en grand nombre
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
aliqua
aliqui, qua, quod : quelque
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
Nulla
nullus, a, um : aucun
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
uenena
uenenum, i, n. : poison, venin
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
nocent
noceo, es, ere : nuire
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
garrula
garrulus, a, um : bavard
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
rana
rana, ae, f. : grenouille
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
coaxat : ?
Scorpio : ?
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
ibi
ibi, inv. : là
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
serpens
serpens, entis, m. et f. : serpent
nominatif masculin singulier
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
nominatif masculin singulier participe présent actif
vocatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
vocatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
serpit
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
herba
herba, ae, f. : herbe
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
uenenata : ?
animalia
animal, alis, n. : être vivant, animal
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
non
non, neg. : ne...pas
possunt
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ibi
ibi, inv. : là
habitare
habito, as, are : habiter
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
aliquem
aliqui, qua, quod : quelque
accusatif masculin singulier
ledere : ?
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
paganos : ?
per
per, prép. : (acc) à travers, par
quandam : ?
prouinciam
prouincia, ae, f. : province
accusatif féminin singulier
transit
transeo, is, ire, ii, itum : passer, traverser
3ème personne singulier indicatif présent actif
fluuius
fluuius, i, m. : courant, rivière
nominatif masculin singulier
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
uocatur
uoco, as, are : appeler
3ème personne singulier indicatif présent passif
Yconus : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
egrediens
egredior, eris, i, egressus sum : sortir
nominatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
Paradyso : ?
expandit : ?
sinus
sinus, us, m. : sein
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
suos
suus, a, um : son
accusatif masculin pluriel positif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
uniuersam
uniuersus, a, um : tout entier; pl. : tous à la fois
accusatif féminin singulier positif
prouinciam
prouincia, ae, f. : province
accusatif féminin singulier
diuersis
diuersus, a, um : divers
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
meatibus : ?
ibi
ibi, inv. : là
inueniuntur
inuenio, is, ire, ueni, uentum : trouver
3ème personne pluriel indicatif présent passif
smaragdi : ?
saphyri : ?
carbunculi : ?
topasii : ?
crisoliti : ?
conchini : ?
berilli : ?
sardii : ?
et
et, conj. : et, aussi
plures
plures, plura : pl. plus de, plus nombreux
nominatif singulier
nominatif masculin féminin singulier
nominatif pluriel
vocatif pluriel
accusatif pluriel
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
preciosi : ?
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
ibi
ibi, inv. : là
nascitur
nascor, eris, i, natus sum : naître
3ème personne singulier indicatif présent actif
herba
herba, ae, f. : herbe
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
que : ?
uocatur
uoco, as, are : appeler
3ème personne singulier indicatif présent passif
Assidos : ?
cuius
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
radicem
radix, icis, f. : racine
accusatif féminin singulier
si
si, conj. : si
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
portauerit
porto, as, are : porter
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
aereum
aereus, a, um : de bronze
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
spiritum
spiritus, us, m. : souffle, respiration
accusatif masculin singulier
effugabit : ?
et
et, conj. : et, aussi
cogit
cogo, is, ere, egi, actum : rassembler, forcer
3ème personne singulier indicatif présent actif
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
dicere
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
sit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier subjonctif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
unde
unde, conj. : d'où
et
et, conj. : et, aussi
nomen
nomen, inis, n. : nom
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
eius
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
quare
quare, inv. : c'est pourquoi, pourquoi
immundi : ?
spiritus
spiritus, us, m. : souffle, respiration
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
illa
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
neminem
nemo, neminis : personne, nul... ne
accusatif masculin singulier
accusatif féminin singulier
audent
audeo, es, ere, ausi, ausus sum : oser
3ème personne pluriel indicatif présent actif
inuadere
inuado, is, ere, uasi, uasum : envahir
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
alia
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif féminin singulier
quadam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
ablatif féminin singulier
prouincia
prouincia, ae, f. : province
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
piper
piper, eris, n. : poivre
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nascitur
nascor, eris, i, natus sum : naître
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
colligitur
colligo, is, ere, legi, lectum : ramasser, reprendre
3ème personne singulier indicatif présent passif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
frumentum
frumentum, i, n. : blé
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
annonam
annona, ae, f. : approvisionnement en blé
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
corium
corium, i, n. : peau (tannée), cuir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
pannos
pannus, i, m. : le morceau d'étoffe
accusatif masculin pluriel
commutatur
commuto, as, are : changer, transformer
3ème personne singulier indicatif présent passif
Est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
illa
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
nemorosa : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
modum
modus, i, m. : mesure, limite, manière
accusatif masculin singulier
carecti : ?
plena
plenus, a, um : plein
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
serpentibus
serpens, entis, m. et f. : serpent
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
datif masculin pluriel participe présent actif
ablatif masculin pluriel participe présent actif
datif féminin pluriel participe présent actif
ablatif féminin pluriel participe présent actif
datif neutre pluriel participe présent actif
ablatif neutre pluriel participe présent actif
sed
sed, conj. : mais
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
piper
piper, eris, n. : poivre
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
maturescit : ?
ueniunt
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
proximis
proximum, i, n. : le voisinage, les environs
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
proximus, a, um : proche ; primus... proximus : le 1er... le second
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
regionibus
regio, onis, f. : région
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
ferentes
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
secum
secum, = cum se : avec soi
paleas : ?
stipulam : ?
et
et, conj. : et, aussi
ligna
lignum, i, n. : le bois
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
aridissima : ?
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
cingunt
cingo, is, ere, cinxi, cinctum : ceindre, entourer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nemus
nemus, oris, n. : la forêt, le bois
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
undique
undique, adv. : de toutes parts, de tous côtés
et
et, conj. : et, aussi
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
flauerit : ?
uentus
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
nominatif masculin singulier participe parfait passif
uentus, i, m. : vent
nominatif masculin singulier
ponunt
pono, is, ere, posui, situm : placer, poser
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ignem
ignis, is, m. : feu
accusatif masculin singulier
infra : ?
nemus
nemus, oris, n. : la forêt, le bois
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
extra
extra, + acc. : en dehors de
ne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
aliquis
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
serpens
serpens, entis, m. et f. : serpent
nominatif masculin singulier
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
nominatif masculin singulier participe présent actif
vocatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
vocatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
posset
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
exire
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
infinitif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
igne
ignis, is, m. : feu
ablatif masculin singulier
accenso
accendo, is, ere, di, sum : embraser
datif masculin singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
moriuntur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
3ème personne pluriel indicatif présent actif
serpentes
serpens, entis, m. et f. : serpent
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
preter : ?
illos
ille, illa, illud : ce, cette
accusatif masculin pluriel
intrantes
intro, as, are : entrer
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
cauernas
cauerna, ae, f. : la caverne, la cavité
accusatif féminin pluriel
iam
iam, inv. : déjà, à l'instant
igne
ignis, is, m. : feu
ablatif masculin singulier
consumpto
consumo, is, ere, sumpsi, sumptum : employer, épuiser
datif masculin singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
uiri
uia, ae, f. : route, chemin, voyage
vocatif masculin féminin pluriel positif
uir, uiri, m. : homme ( par opp. à mulier, femme ), mari.
génitif masculin singulier
vocatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
uires, ium, f. : force(s)
datif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
mulieres
mulier, is, f. : femme
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
parui
paruus, a, um : petit
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
et
et, conj. : et, aussi
magni
magnus, a, um : grand
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
portantes
porto, as, are : porter
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
furcas : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
manibus
manes, ium, m. : mânes, esprits des morts
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
manus, us, f. : main, petite troupe
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
intrant
intro, as, are : entrer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nemus
nemus, oris, n. : la forêt, le bois
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
serpentes
serpens, entis, m. et f. : serpent
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
assos : ?
extra
extra, + acc. : en dehors de
nemus
nemus, oris, n. : la forêt, le bois
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
proiiciunt
proiicio, is, ere, ieci, iectum : projeter
3ème personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
piper
piper, eris, n. : poivre
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
siccatur
sicco, as, are : (faire) sécher
3ème personne singulier indicatif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
arbusculis : ?
siccis
siccus, a, um : sec
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
colligitur
colligo, is, ere, legi, lectum : ramasser, reprendre
3ème personne singulier indicatif présent passif
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
quoque
quoque, inv. : aussi
nullis
nullus, a, um : aucun
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif neutre pluriel
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
extraneis
extraneus, a, um : extérieur, du dehors
datif pluriel
ablatif pluriel
scire
scio, is, ire, sciui, scitum : savoir
infinitif présent actif
permittitur
permitto, is, ere, misi, missum : permettre, lâcher entièrement, remettre, abandonner, confier
3ème personne singulier indicatif présent passif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
nemus
nemus, oris, n. : la forêt, le bois
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
situm
situs, a, um : placé, situé
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
radicem
radix, icis, f. : racine
accusatif féminin singulier
montis
mons, montis, m. : montagne
génitif masculin singulier
Olimphi : ?
unde
unde, conj. : d'où
fons
fons, fontis, m. : la source
nominatif masculin singulier
perspicuus : ?
exoritur
exorior, irir, iri, exortus sum : se lever
3ème personne singulier indicatif présent actif
omnium
omnis, e : tout
génitif masculin pluriel positif
génitif féminin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
specierum
species, ei, f : apparence, aspect
génitif pluriel
saporem : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
retinens
retineo, es, ere, ui, tentum : retenir, maintenir
nominatif masculin singulier participe présent actif
vocatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
vocatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
Variatur : ?
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
sapor : ?
ille
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif masculin féminin singulier
per
per, prép. : (acc) à travers, par
singulas
singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun un
accusatif féminin pluriel positif
horas
hora, ae, f. : heure
accusatif féminin pluriel
diei
dies, ei, m. et f. : jour
datif masculin singulier
génitif masculin singulier
ac
ac, atque, conj. : et, et aussi
noctis
nox, noctis, f. : nuit
génitif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
profluit
profluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler en avant, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
itinere
iter, itineris, n. : chemin
ablatif neutre singulier
trium
tres, ium : trois
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
génitif féminin pluriel
dierum
dies, ei, m. et f. : jour
génitif masculin pluriel
non
non, neg. : ne...pas
longe
longe, inv. : longuement, au loin
longus, a, um : long
vocatif masculin singulier positif
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
Paradyso : ?
unde
unde, conj. : d'où
Adam : ?
fuit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif parfait actif
expulsus : ?
si
si, conj. : si
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
illo
ille, illa, illud : ce, cette
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
fonte
fons, fontis, m. : la source
ablatif masculin singulier
ter
ter, inv. : trois fois
gustauerit
gusto, as, are : déguster
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
nullam
nullus, a, um : aucun
accusatif féminin singulier
accusatif féminin singulier positif
infirmitatem : ?
illa
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
patietur : ?
semperque
semper, inv. : toujours
erit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif futur actif
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
triginta
triginta, inv. : trente
annorum
annus, i, m. : année
génitif masculin pluriel
quamdiu
quamdiu, inv. : combien de temps ?
uixerit
uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivre
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
et
et, conj. : et, aussi
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ibi
ibi, inv. : là
lapilli : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
uocantur
uoco, as, are : appeler
3ème personne pluriel indicatif présent passif
Nudiosi : ?
si
si, conj. : si
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
hos
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
portauerit
porto, as, are : porter
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
lumen
lumen, inis, n. : lumière, oeil
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
ei
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin singulier
datif féminin singulier
non
non, neg. : ne...pas
deficiet
deficio, is, ere, feci, fectum : faillir, faire défection
3ème personne singulier indicatif futur actif
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
minutum
minuo, is, ere, ui, utum : concasser, mettre en pièces, amoindrir
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
minutus, a, um : réduit
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
restituitur
restituo, is, ere, tui, tutum : reconstruire
3ème personne singulier indicatif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
plus
plus, pluris, n. : plus, plus cher
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
plus, adv. : plus, davantage
inspicitur
inspicio, is, ere, spexi, spectum : inspecter, examiner
3ème personne singulier indicatif présent passif
magis
magis, adv. : plus
magus, i, m. : mage
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
lumen
lumen, inis, n. : lumière, oeil
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
acuitur : ?
legitimo
legitimus, a, um : légitime
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
carmine
carmen, minis, n. : poème, incantation
ablatif neutre singulier
consecratus
consecro, as, are : consacrer, reconnaître comme dieu
nominatif masculin singulier participe parfait passif
reddit
reddo, is, ere, ddidi, dditum : rendre, rapporter
3ème personne singulier indicatif présent actif
hominem
homo, minis, m. : homme, humain
accusatif masculin singulier
inuisibilem : ?
fugat : ?
odia
odium, i, n. : haine
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
concordiam
concordia, ae, f. : concorde, entente
accusatif féminin singulier
parat
paro, as, are : préparer
3ème personne singulier indicatif présent actif
pellit
pello, is, ere, pepuli, pulsum : chasser
3ème personne singulier indicatif présent actif
inuidiam
inuidia, ae, f. : jalousie, envie, haine
accusatif féminin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
quoddam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
sine
sine, prép. : (abl) sans
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
sed
sed, conj. : mais
harena
arena, ae, f. : sable
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
harena, ae, f. : sable
nominatif féminin singulier
tantum
tantum, inv. : tant de, tellement ; seulement
nominatif masculin féminin singulier
tantus, a, um : si grand ; -... ut : si grand... que
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
mouetur
moueo, es, ere, moui, motum : déplacer, émouvoir
3ème personne singulier indicatif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
intumescit
intumesco, mui, ere: se gonfler, s'enfler
3ème personne singulier indicatif présent actif
undas
unda, ae, f. : onde
accusatif féminin pluriel
undo, as, are : inonder, mouiller
2ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
similitudinem : ?
alterius
alter, era, erum : l'autre (de deux)
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
nunquam
nunquam, adv. : jamais
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
tranquillum
tranquillus, a, um : calme, tranquille
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
Hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
nullo
nullus, a, um : aucun
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
modo
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
modus, i, m. : mesure, limite, manière
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
transire
transeo, is, ire, ii, itum : passer, traverser
infinitif présent actif
potest
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
quamuis
quamuis, inv. : bien que
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
careat
careo, es, ere, ui, iturus : manquer de
3ème personne singulier subjonctif présent actif
inueniuntur
inuenio, is, ire, ueni, uentum : trouver
3ème personne pluriel indicatif présent passif
tamen
tamen, adv. : cependant
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
littus : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
parte
pars, partis, f. : partie, côté
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
diuersa
diuersus, a, um : divers
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
genera
genero, as, are : faire naître, donner naissance à
2ème personne singulier impératif présent actif
genus, eris, n. : race, origine, espèce
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
piscium
piscis, is, m. : poisson
génitif masculin pluriel
ad
ad, inv. : vers, à, près de
comedendum : ?
gratissimi
gratus, a, um : agréable, reconnaissant
génitif masculin singulier superlatif
génitif neutre singulier superlatif
nominatif masculin pluriel superlatif
vocatif masculin pluriel superlatif
et
et, conj. : et, aussi
nusquam
nusquam, inv. : nulle part
alibi
alibi, adv. : dans un autre endroit
> usu
usus, us, m. : usage
ablatif masculin singulier
Trium
tres, ium : trois
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
génitif féminin pluriel
dierum
dies, ei, m. et f. : jour
génitif masculin pluriel
itinere
iter, itineris, n. : chemin
ablatif neutre singulier
ab
ab, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
mari
mare, is, n. : mer
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
datif masculin singulier
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
montes
mons, montis, m. : montagne
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
quidam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
descendit
descendo, is, ere, di, sum : descendre ; - in certamen : en venir au combat
3ème personne singulier indicatif présent actif
3ème personne singulier indicatif parfait actif
fluuius
fluuius, i, m. : courant, rivière
nominatif masculin singulier
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
eodem
idem, eadem, idem : le (la) même
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
modo
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
modus, i, m. : mesure, limite, manière
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
sine
sine, prép. : (abl) sans
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
terram
terra, ae, f. : terre
accusatif féminin singulier
nostram
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin singulier positif
usque
usque, prép. : usque ad, jusqu'à ; adv. continuellement
nominatif masculin féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
harenosum : ?
et
et, conj. : et, aussi
postquam
postquam, conj. : après que
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
intrat
intro, as, are : entrer
3ème personne singulier indicatif présent actif
stat
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout
3ème personne singulier indicatif présent actif
fluuius
fluuius, i, m. : courant, rivière
nominatif masculin singulier
Isti
iste, a, ud : ce
datif masculin singulier
datif féminin singulier
datif neutre singulier
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
euanescunt : ?
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
ultra
ultra, ,adv. : au dela, plus loin ; prép. + acc. : plus loin que, plus que
apparent
appareo, es, ere, ui, itum : apparaître
3ème personne pluriel indicatif présent actif
apparo, as, are : préparer, s’apprêter à
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
quamdiu
quamdiu, inv. : combien de temps ?
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
transire
transeo, is, ire, ii, itum : passer, traverser
infinitif présent actif
potest
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
aliis
alius, a, ud : autre, un autre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
diebus
dies, ei, m. et f. : jour
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
patet
pateo, es, ere, patui : être ouvert (+ dat., à qqn), s'étendre largement (en parlant de l'étendue d'un pays) ; être à la disposition de (+ dat.). - patet + prop inf : il est
évident que
3ème personne singulier indicatif présent actif
transitus
transitus, us, m. : passage, traversée
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
Est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
etiam
etiam, inv. : même
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
mare
mare, is, n. : mer
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
ablatif masculin singulier
harenosum : ?
et
et, conj. : et, aussi
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
predictos : ?
montes
mons, montis, m. : montagne
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quadam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
ablatif féminin singulier
planicie : ?
lapis
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin singulier
quidam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
incredibilis
incredibilis, e : incroyable
nominatif masculin féminin singulier
medicine
medicus, i, m. : médecin
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
curat
curo, as, are : se charger de, prendre soin de
3ème personne singulier indicatif présent actif
Christianos : ?
uel
uel, inv. : ou, ou bien
id
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
fieri
facio, is, ere, feci, factum : faire
infinitif présent passif
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
infinitif présent actif
cupientes
cupio, is, ere, ii ou iui, itum : désirer
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
quacunque : ?
detinentur
detineo, es, ere, tinui, tentum : retenir, arrêter
3ème personne pluriel indicatif présent passif
infirmitate : ?
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
modo
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
modus, i, m. : mesure, limite, manière
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
Est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
lapis
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin singulier
quidam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
cauus
cauus, a, um : creux
nominatif masculin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
modum
modus, i, m. : mesure, limite, manière
accusatif masculin singulier
conche : ?
enee : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quo
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
semper
semper, inv. : toujours
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
altitudine
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
ablatif féminin singulier
digitorum
digitus, i, m. : doigt
génitif masculin pluriel
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
custoditur
custodio, is, ire, iui ou ii, itum : protéger, défendre
3ème personne singulier indicatif présent passif
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
duobus
duo, ae, o : deux
datif masculin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif neutre pluriel
senibus
senex, senis, m. : vieillard
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
reuerende : ?
sanctitatis
sanctitas, atis, f. : sainteté, pureté
génitif féminin singulier
uiris
uir, uiri, m. : homme ( par opp. à mulier, femme ), mari.
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
uires, ium, f. : force(s)
génitif féminin singulier
Hi
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif masculin pluriel
interrogant
interrogo, as, are : interroger
3ème personne pluriel indicatif présent actif
primo
primus, a, um : premier (comparatif : prior)
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
uenientes
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
si
si, conj. : si
Christiani : ?
sint
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
uel
uel, inv. : ou, ou bien
fieri
facio, is, ere, feci, factum : faire
infinitif présent passif
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
infinitif présent actif
uelint
uolo, uis, uelle : vouloir
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
deinde
deinde, adv. : ensuite
si
si, conj. : si
sanitatem
sanitas, atis, f. : santé, bon sens
accusatif féminin singulier
toto
totus, a, um : tout entier
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
corpore
corpus, oris, n. : corps
ablatif neutre singulier
desiderent
desidero, as, are : désirer, réclamer, regretter (déplorer) la perte de
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
desido, is, ere, sedi : s'affaisser
3ème personne pluriel subjonctif imparfait actif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
quando
quando, inv. : quand
fuerint
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif futur antérieur actif
3ème personne pluriel subjonctif parfait actif
professi : ?
uestibus
uestis, is, f. : vêtement
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
propriis
proprius, a, um : propre, particulier
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
exuti
exuo, is, ere, exui, exutum : dégager, se dégager de, se débarrasser de, se dévêtir
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
intrant
intro, as, are : entrer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
concham
concha, ae, f. : coquillage
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
uera
uerus, a, um : vrai
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
professi : ?
fuerint
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif futur antérieur actif
3ème personne pluriel subjonctif parfait actif
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
incipit
incipio, is, ere, cepi, ceptum : commencer
3ème personne singulier indicatif présent actif
crescere
cresco, is, ere, creui, cretum : croître
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
et
et, conj. : et, aussi
ascendere
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
infinitif présent actif
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
caput
caput, itis, n. : tête
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
ipsorum
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
génitif masculin pluriel
génitif neutre pluriel
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
ter
ter, inv. : trois fois
faciendo
facio, is, ere, feci, factum : faire
ablatif gérondif
ablatif masculin singulier adjectif verbal
ablatif neutre singulier adjectif verbal
datif masculin singulier adjectif verbal
datif neutre singulier adjectif verbal
iterum
iterum, inv. : de nouveau
redit
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
cotidianam
cotidianus, a, um : quotidien
accusatif féminin singulier positif
mensuram : ?
et
et, conj. : et, aussi
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
intrauerat
intro, as, are : entrer
3ème personne singulier indicatif plus-que-parfait actif
exit
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif présent actif
sanus
sanus, a, um : sain d'esprit
nominatif masculin singulier
factus
facio, is, ere, feci, factum : faire
nominatif masculin singulier participe parfait passif
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
nominatif masculin singulier participe parfait passif
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
quacunque : ?
detinebatur
detineo, es, ere, tinui, tentum : retenir, arrêter
3ème personne singulier indicatif imparfait passif
infirmitate : ?
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
desertum
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
montes
mons, montis, m. : montagne
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
inhabitabiles : ?
sub
sub, inv. : sous
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
quidam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
riuulus : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
quem
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif masculin singulier
non
non, neg. : ne...pas
patet
pateo, es, ere, patui : être ouvert (+ dat., à qqn), s'étendre largement (en parlant de l'étendue d'un pays) ; être à la disposition de (+ dat.). - patet + prop inf : il est
évident que
3ème personne singulier indicatif présent actif
aditus
aditus, us, m. : accès
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
nisi
nisi, inv. : si... ne... pas ; excepté
fortuitu : ?
casu
casu, inv. : par hasard
nominatif masculin féminin singulier
casus, us, m. : hasard, malheur
ablatif masculin singulier
aperitur
aperio, is, ire, ui, apertum : ouvrir
3ème personne singulier indicatif présent passif
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
aliquando
aliquando, inv. : quelquefois
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
intrare
intro, as, are : entrer
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
uoluerit
uolo, as, are : voler
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
uolo, uis, uelle : vouloir
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
uoluo, is, ere, , uolui, uolutum : faire rouler, rouler, remuer
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
tunc
tunc, inv. : alors
potest
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
intrare
intro, as, are : entrer
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
uelocitate
uelocitas, atis, f. : la rapidité
ablatif féminin singulier
exire
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
infinitif présent actif
oportet
oportet, vb. impersonner : il importe, il faut que
ne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
forte
forte, inv. : par hasard
fortis, e : fort, vigoureux, courageux,
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nominatif neutre singulier positif
vocatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
claudatur
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
3ème personne singulier subjonctif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
quicquid
quicquis, quidquid ou quicquid : quiconque, quoi que ce soit
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
rapitur
rapio, is, ere, rapui, raptum : enlever, voler
3ème personne singulier indicatif présent passif
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
preciosi : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
gemme : ?
quia
quia, inv. : parce que
harene : ?
et
et, conj. : et, aussi
zabulum : ?
nihil
nihil, ou nil : rien
nominatif masculin féminin singulier
aliud
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
preciosi : ?
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
gemme : ?
Riuulus : ?
ille
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif masculin féminin singulier
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
aliud
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
flumen
flumen, inis, n. : cours d'eau, fleuve, rivière
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
terre
terreo, es, ere, ui, itum : effrayer
2ème personne singulier impératif présent actif
illius
ille, illa, illud : ce, cette
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
intrant
intro, as, are : entrer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
magnam
magnus, a, um : grand
accusatif féminin singulier positif
abundantiam
abundantia, ae, f : abondance, richesse, surabondance
accusatif féminin singulier
preciosorum : ?
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
inde
inde, inv. : de là, donc
indo, is, ere, indidi, inditum : mettre sur, mettre dans
2ème personne singulier impératif présent actif
trahunt
traho, is, ere, traxi, tractum : tirer, traîner
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
audent
audeo, es, ere, ausi, ausus sum : oser
3ème personne pluriel indicatif présent actif
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
uendere
uendo, is, ere, didi, ditum : vendre
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
nisi
nisi, inv. : si... ne... pas ; excepté
prius
prius, inv. : avant, auparavant ; ... quam : avant que
ad
ad, inv. : vers, à, près de
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
deferant
defero, fers, ferre, tuli, latum : emporter, pousser, entraîner, déposer, révéler
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
ad
ad, inv. : vers, à, près de
usum
usus, us, m. : usage
accusatif masculin singulier
utor, eris, i, usus sum : utiliser
accusatif masculin singulier participe parfait actif
nominatif neutre singulier participe parfait actif
accusatif neutre singulier participe parfait actif
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
uolumus : ?
retinere
retineo, es, ere, ui, tentum : retenir, maintenir
infinitif présent actif
data
do, das, dare, dedi, datum : donner
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
medietate : ?
precii : ?
illos
ille, illa, illud : ce, cette
accusatif masculin pluriel
accipimus
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre
1ère personne pluriel indicatif présent actif
Sinautem : ?
libere : ?
possunt
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
uendere
uendo, is, ere, didi, ditum : vendre
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
nutriuntur
nutrio, is, ire, iui ou ii, itum : nourrir
3ème personne pluriel indicatif présent passif
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
illorum
ille, illa, illud : ce, cette
génitif masculin pluriel
génitif neutre pluriel
populorum
populus, i, m. : peuple
génitif masculin pluriel
pueri
puer, eri, m. : enfant, jeune esclave
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
taliter : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
illa
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
inueniendos : ?
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
quandoque
quando, inv. : quand
per
per, prép. : (acc) à travers, par
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
aut
aut, conj. : ou, ou bien
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
dies
dies, ei, m. et f. : jour
nominatif masculin singulier
vocatif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
sub
sub, inv. : sous
aqua
aqua, ae, f. : eau
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ultra
ultra, ,adv. : au dela, plus loin ; prép. + acc. : plus loin que, plus que
illud
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
flumen
flumen, inis, n. : cours d'eau, fleuve, rivière
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
decem
decem, adj. num. : dix
tribus
tres, ium : trois
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
Judeorum : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
quamuis
quamuis, inv. : bien que
fingant
fingo, is, ere, finxi, fictum : modeler, imaginer. part. fictus : feint
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
legem
lego, as, are : laisser par testament, léguer, envoyer en ambassade; prendre pour lieutenant
1ère personne singulier subjonctif présent actif
lex, legis, f. : loi, condition(s) d'un traité
accusatif féminin singulier
habere
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
infinitif présent actif
tamen
tamen, adv. : cependant
serui
seruio, is, ire, ii ou iui, itum : être esclave
1ère personne singulier indicatif parfait actif
seruus, i, m. : esclave
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
nostri
noster, tra, trum : notre
génitif masculin singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
génitif neutre singulier positif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
tributarii : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
uermes : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
uocantur
uoco, as, are : appeler
3ème personne pluriel indicatif présent passif
Salamandre : ?
Isti
iste, a, ud : ce
datif masculin singulier
datif féminin singulier
datif neutre singulier
uermes : ?
non
non, neg. : ne...pas
possunt
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
uiuere
uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivre
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
nisi
nisi, inv. : si... ne... pas ; excepté
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
igne
ignis, is, m. : feu
ablatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
faciuut : ?
pelliculas : ?
quasdam
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
accusatif féminin pluriel
circa
circa, prép + acc. : autour de
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
sicut
sicut, inv. : comme
uermes : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
faciunt
facio, is, ere, feci, factum : faire
3ème personne pluriel indicatif présent actif
sericum : ?
Hi
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif masculin pluriel
pellicule : ?
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
dominabus : ?
nostri
noster, tra, trum : notre
génitif masculin singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
génitif neutre singulier positif
pallacii : ?
operantur
operor, aris, ari, atus sum : travailler, s'occuper à (ou de)
3ème personne pluriel indicatif présent actif
inde
inde, inv. : de là, donc
indo, is, ere, indidi, inditum : mettre sur, mettre dans
2ème personne singulier impératif présent actif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
pannos
pannus, i, m. : le morceau d'étoffe
accusatif masculin pluriel
ad
ad, inv. : vers, à, près de
omnem
omnis, e : tout
accusatif masculin singulier positif
accusatif féminin singulier positif
usum
usus, us, m. : usage
accusatif masculin singulier
utor, eris, i, usus sum : utiliser
accusatif masculin singulier participe parfait actif
nominatif neutre singulier participe parfait actif
accusatif neutre singulier participe parfait actif
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
isti
iste, a, ud : ce
datif masculin singulier
datif féminin singulier
datif neutre singulier
panni
pannus, i, m. : le morceau d'étoffe
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
renouautur : ?
et
et, conj. : et, aussi
lauantur
lauo, as, are : laver ; passif : se laver
3ème personne pluriel indicatif présent passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
igne
ignis, is, m. : feu
ablatif masculin singulier
fortiter
fortiter, adv. : courageusement
accenso
accendo, is, ere, di, sum : embraser
datif masculin singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
argento
argentum, i, n. : argent
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
lapidibus
lapis, idis, m. : pierre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
preciosis : ?
et
et, conj. : et, aussi
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
genere
genus, eris, n. : race, origine, espèce
ablatif neutre singulier
animalium
animal, alis, n. : être vivant, animal
génitif neutre pluriel
et
et, conj. : et, aussi
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
numero
numero, as, are : compter
1ère personne singulier indicatif présent actif
numerus, i, m. : le nombre
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
gentium
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
génitif féminin pluriel
non
non, neg. : ne...pas
credimus
credo, is, ere, didi, ditum : croire, prêter
1ère personne pluriel indicatif présent actif
parem
par, aris : semblable, pareil
accusatif masculin singulier positif
accusatif féminin singulier positif
paro, as, are : préparer
1ère personne singulier subjonctif présent actif
habere
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
infinitif présent actif
sub
sub, inv. : sous
celo
celo, as, are : cacher
1ère personne singulier indicatif présent actif
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
habitat
habito, as, are : habiter
3ème personne singulier indicatif présent actif
pauper
pauper, eris : pauvre
nominatif masculin féminin neutre singulier
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
hospites
hospes, itis, m. : l'hôte
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
peregrinos
peregrinus, a, um, adj. et n. : étranger
accusatif masculin neutre pluriel positif
recipimus
recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
fur
fur, furis, m. : voleur
nominatif masculin singulier
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
predo : ?
inuenitur
inuenio, is, ire, ueni, uentum : trouver
3ème personne singulier indicatif présent passif
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
neque
neque, inv : = et non
adulterium
adulterium, i, n. : adultère
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
neque
neque, inv : = et non
auaricie : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
bella
bellum, i, n. : guerre
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
bellus, a, um : joli, mignon
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
procedimus
procedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer, aboutir à
1ère personne pluriel indicatif présent actif
quattuordecim : ?
cruces
crux, crucis, f. : la croix
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
aureas
aureus, a, um : d'or
accusatif féminin pluriel positif
ornatas
ornatus, a, um : pourvu de (abl.), orné, élégant
accusatif féminin pluriel positif
orno, as, are : orner, équiper
accusatif féminin pluriel participe parfait passif
gemmis
gemma, ae, f. : gemme, pierre précieuse
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
preciosis : ?
loco
loco, as, are : placer
1ère personne singulier indicatif présent actif
locus, i, m. : lieu
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
uexillorum : ?
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
portari
porto, as, are : porter
infinitif présent passif
uolumus : ?
et
et, conj. : et, aussi
unamquamque : ?
ipsarum : ?
sequuntur
sequor, eris, i, secutus sum : suivre
3ème personne pluriel indicatif présent actif
decem
decem, adj. num. : dix
millia : ?
militum
miles, itis, m. : soldat
génitif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
centum
centum, inv. : cent
millia : ?
peditum
pedes, itis, m. : fantassin, piéton
génitif masculin pluriel
pedo, is, ere, pepedi, peditum : péter
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
armatorum
armatus, a, um : en armes, armé
génitif masculin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
génitif pluriel positif
exceptis
excipio, is, ere, cepi, ceptum : accueillir, recevoir (une nouvelle)
datif masculin pluriel participe parfait passif
ablatif masculin pluriel participe parfait passif
datif féminin pluriel participe parfait passif
ablatif féminin pluriel participe parfait passif
datif neutre pluriel participe parfait passif
ablatif neutre pluriel participe parfait passif
aliis
alius, a, ud : autre, un autre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
sarcinis : ?
et
et, conj. : et, aussi
curribus
currus, us, m. : char
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
inducendis
induco, is, ere, duxi, ductum : introduire
datif masculin pluriel adjectif verbal
datif féminin pluriel adjectif verbal
datif neutre pluriel adjectif verbal
ablatif masculin pluriel adjectif verbal
ablatif féminin pluriel adjectif verbal
ablatif neutre pluriel adjectif verbal
uictualibus : ?
deputati : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
Adulator : ?
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
non
non, neg. : ne...pas
habet
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
3ème personne singulier indicatif présent actif
locum
locum, i, m. : lieu
nominatif masculin singulier
locus, i, m. : lieu
accusatif masculin singulier
nulla
nullus, a, um : aucun
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
diuisio : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
nostri
noster, tra, trum : notre
génitif masculin singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
génitif neutre singulier positif
diuitiis
diuitiae, arum, f. : richesses
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
abundant
abundo, as, are : être en grand nombre
3ème personne pluriel indicatif présent actif
equos
equus, i, m. : cheval
accusatif masculin pluriel
paucos
pauci, ae, a : pl. peu de
accusatif masculin pluriel positif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
uiles : ?
Neminem
nemo, neminis : personne, nul... ne
accusatif masculin singulier
accusatif féminin singulier
credimus
credo, is, ere, didi, ditum : croire, prêter
1ère personne pluriel indicatif présent actif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
parem
par, aris : semblable, pareil
accusatif masculin singulier positif
accusatif féminin singulier positif
paro, as, are : préparer
1ère personne singulier subjonctif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
diuitiis
diuitiae, arum, f. : richesses
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
numero
numero, as, are : compter
1ère personne singulier indicatif présent actif
numerus, i, m. : le nombre
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
gentium
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
génitif féminin pluriel
quando
quando, inv. : quand
similiter
similiter, inv. : de la même manière
equitamus : ?
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
maiestatem
maiestas, atis, f. : grandeur, dignité, honneur
accusatif féminin singulier
nostram
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin singulier positif
lignea : ?
crux
crux, crucis, f. : la croix
nominatif féminin singulier
precedit : ?
nulla
nullus, a, um : aucun
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
pictura
pictura, ae, f. : peinture
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
pingo, is, ere, pinxi, pictum : peindre
nominatif neutre pluriel participe futur actif
accusatif neutre pluriel participe futur actif
neque
neque, inv : = et non
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
neque
neque, inv : = et non
gemmis
gemma, ae, f. : gemme, pierre précieuse
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
ornata
ornatus, a, um : pourvu de (abl.), orné, élégant
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
orno, as, are : orner, équiper
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
semper
semper, inv. : toujours
simus
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne pluriel subjonctif présent actif
memores
memor, oris, +gén. : qui a le souvenir
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
memoro, as, are : rappeler au souvenir, raconter, rapporter
2ème personne singulier subjonctif présent actif
passionis : ?
domini
dominus, i, m. :maître
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
nostri
noster, tra, trum : notre
génitif masculin singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
génitif neutre singulier positif
Jesu : ?
Christi : ?
et
et, conj. : et, aussi
uas
uas, uasis, n. : vase
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
unum
unus, a, um : un seul, un
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
aureum
aureus, a, um : d'or
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
plenum
plenus, a, um : plein
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
cognoscamus
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
1ère personne pluriel subjonctif présent actif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
caro
caro, carnis, f. : chair
nominatif féminin singulier
carus, a, um : cher
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
propriam
proprius, a, um : propre, particulier
accusatif féminin singulier positif
redigeretur
redigo, is, ere, egi, actum : faire rentrer, retirer, réduire à
3ème personne singulier subjonctif imparfait passif
originem : ?
id
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
terram
terra, ae, f. : terre
accusatif féminin singulier
portatur
porto, as, are : porter
3ème personne singulier indicatif présent passif
etiam
etiam, inv. : même
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
aliud
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
uas
uas, uasis, n. : vase
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
argenteum
argenteus, a, um : d'argent, argenté
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
plenum
plenus, a, um : plein
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
intelligant
intelligo, is, ere, egi, ectum : comprendre
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
esse
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
infinitif présent actif
dominum
dominus, i, m. :maître
accusatif masculin singulier
dominantium
dominor, aris, ari : être maître
génitif féminin pluriel participe présent actif
génitif masculin pluriel participe présent actif
génitif neutre pluriel participe présent actif
omnibus
omnis, e : tout
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
diuitiis
diuitiae, arum, f. : richesses
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
que : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
India : ?
superabundant : ?
et
et, conj. : et, aussi
precellit : ?
magnificentia
magnificentia, ae, f. : magnificence
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
mentitur
mentior, iris, iri, titus sum : mentir
3ème personne singulier indicatif présent actif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
etiam
etiam, inv. : même
potest
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
mentiri
mentior, iris, iri, titus sum : mentir
infinitif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
ibidem
ibidem, inv. : au même endroit
scienter : ?
mentitur
mentior, iris, iri, titus sum : mentir
3ème personne singulier indicatif présent actif
statim
statim, inv. aussitôt
moritur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
3ème personne singulier indicatif présent actif
id
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
mortuus
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
nominatif masculin singulier participe parfait actif
nominatif masculin singulier participe parfait actif
mortuus, a, um : mort
nominatif masculin singulier
inter
inter, prép : (acc) parmi, entre
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
reputatur
reputo, as, are : examiner, réfléchir
3ème personne singulier indicatif présent passif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
mentio : ?
eius
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
fit
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
3ème personne singulier indicatif présent actif
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
honorem
honoro, as, are : honorer
1ère personne singulier subjonctif présent actif
honos, oris, m. : honneur
accusatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ulterius : ?
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
consequitur
consequor, eris, i, cutus sum : obtenir
3ème personne singulier indicatif présent actif
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
sequimur
sequor, eris, i, secutus sum : suivre
1ère personne pluriel indicatif présent actif
ueritatem
ueritas, atis, f. : vérité
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
diligimus
diligo, is, ere, legi, lectum : aimer
1ère personne pluriel indicatif présent actif
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
inuicem
inuicem, à son tour, à tour de rôle
nullum
nullus, a, um : aucun
accusatif masculin singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
uitium
uitium, ii, n. : vice, défaut
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
regnat
regno, as, are : régner
3ème personne singulier indicatif présent actif
singulis
singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun un
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
annis
annus, i, m. : année
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
uisitamus : ?
corpus
corpus, oris, n. : corps
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
sancti
sancio, is, ire, sanxi, sanctum : rendre irrévocable
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
Thome : ?
Danielis : ?
prophete : ?
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
magno
magnus, a, um : grand
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
exercitu
exercitus, us, m. : armée
ablatif masculin singulier
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
Babylone : ?
deserta
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
et
et, conj. : et, aussi
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
armati
armatus, a, um : en armes, armé
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
sumus
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne pluriel indicatif présent actif
propter
propter, prép + acc. : à cause de
tyros : ?
et
et, conj. : et, aussi
alios
alius, a, ud : autre, un autre
accusatif masculin pluriel
serpentes
serpens, entis, m. et f. : serpent
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
uocantur
uoco, as, are : appeler
3ème personne pluriel indicatif présent passif
densentes : ?
apud
apud, prép+acc : près de, chez
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
capiuntur
capio, is, ere, cepi, captum : prendre
3ème personne pluriel indicatif présent passif
pisces
piscis, is, m. : poisson
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
quorum
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
sanguine
sanguis, inis, m. : sang
ablatif masculin singulier
tingitur
tingo, is, ere, tinxi, tinctum : mouiller, teindre
3ème personne singulier indicatif présent passif
purpura : ?
Munitiones : ?
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
multas
multo, as, are : punir
2ème personne singulier indicatif présent actif
multus, a, um : en grand nombre (surtout au pl. : nombreux)
accusatif féminin pluriel positif
gentes
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
fortissimas : ?
et
et, conj. : et, aussi
difformes : ?
dominamur
dominor, aris, ari : être maître
1ère personne pluriel indicatif présent actif
etiam
etiam, inv. : même
Amasonibus : ?
et
et, conj. : et, aussi
Bragmanus : ?
Pallacium : ?
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
inhabitat
inhabito, as, are : habiter dans
3ème personne singulier indicatif présent actif
sublimitas : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
instar
instar, prép. : + Gén. = à la manière de
> pallacii : ?
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
sanctus
sancio, is, ire, sanxi, sanctum : rendre irrévocable
nominatif masculin singulier participe parfait passif
Thomas : ?
edificauit : ?
Goudoforo : ?
regi
rego, is, ere, rexi, rectum : commander, diriger
infinitif présent passif
rex, regis, m. : roi
datif masculin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
diuersis
diuersus, a, um : divers
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
officiis
officium, ii, n. : service, devoir
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
et
et, conj. : et, aussi
reliqua
reliquus, a, um : restant
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
structure
struo, is, ere, struxi, structum : assembler, arranger, ranger, disposer
vocatif masculin pluriel participe futur actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
similis
similis, e : semblable
nominatif masculin féminin singulier
génitif masculin singulier positif
génitif féminin singulier positif
génitif neutre singulier positif
accusatif masculin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
illi
ille, illa, illud : ce, cette
datif masculin singulier
datif féminin singulier
datif neutre singulier
Laquearia : ?
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
tigna
tignum, i, n. : le madrier, la solive
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
et
et, conj. : et, aussi
epistilia : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
lignis
lignum, i, n. : le bois
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
feri
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
infinitif présent passif
ferus, a, um : sauvage, barbare
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
ferus, i : l'animal
nominatif pluriel
vocatif pluriel
génitif singulier
Coopertura : ?
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
eiusdem
idem, eadem, idem : le (la) même
génitif féminin singulier
génitif masculin singulier
génitif neutre singulier
pallacii : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
hebeno : ?
ne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
aliquo
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
casu
casu, inv. : par hasard
nominatif masculin féminin singulier
casus, us, m. : hasard, malheur
ablatif masculin singulier
posset
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
comburi : ?
uel
uel, inv. : ou, ou bien
concuti
concutio, is, ere, cussi, cussum : agiter, secouer
infinitif présent passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
extremitatibus : ?
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
culmen
culmen, inis, n. : sommet, toit
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
pallacii : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
duo
duo, ae, o : deux
nominatif masculin singulier
poma
pomum, i, n. : fruit
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
aurea
aureus, a, um : d'or
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
unoquoque : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
duo
duo, ae, o : deux
nominatif masculin singulier
carbunculi : ?
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
splendeat
splendeo, es, ere : briller
3ème personne singulier subjonctif présent actif
aurum
aurum, i, n. : or
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
carbunculi : ?
luceant
luceo, es, ere : luire, briller
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
nocte
nox, noctis, f. : nuit
ablatif féminin singulier
maiores
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
maiores, um, m. : les ancêtres
nominatif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
porte : ?
pallacii : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
sardino : ?
immixto
immisceo, es, ere, miscui, mixtum : mêler
datif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
cornu
cornu, us, n. : corne, aile d'une ligne de bataille.
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
cerastes : ?
ne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
aliquis
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif masculin féminin singulier
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
ueneno
uenenum, i, n. : poison, venin
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
latenter : ?
possit
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif présent actif
intrare
intro, as, are : entrer
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
cetere
ceteri, ae, a : pl. tous les autres
vocatif masculin singulier positif
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
hebeno : ?
Fenestre : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
cristallo : ?
mense
mensis, is, m. : mois
ablatif masculin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
curia
curia, ae, f. : curie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
comedit : ?
alie : ?
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
alie : ?
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
metisto : ?
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
que : ?
sustentant : ?
mensas
mensa, ae, f. : table
accusatif féminin pluriel
alie : ?
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
ebore
ebur, oris, n. : ivoire
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
alie : ?
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
metisto : ?
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
pallacium : ?
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
platea
platea, ae, f. : place publique, grande rue
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
quedam : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
qua
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif féminin singulier
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
ablatif féminin singulier
iusticia : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
solet
soleo, es, ere, ui, itum : avoir l'habitude de
3ème personne singulier indicatif présent actif
expectare : ?
pugnantes
pugno, as, are : combattre
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
duello : ?
pauimentum
pauimentum, i, n. : pavement
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
onichino : ?
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
uirtute
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
ablatif féminin singulier
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
animus
animus, i, m. : coeur, sympathie
nominatif masculin singulier
pugnantibus
pugno, as, are : combattre
datif féminin pluriel participe présent actif
ablatif féminin pluriel participe présent actif
ablatif masculin pluriel participe présent actif
datif masculin pluriel participe présent actif
datif neutre pluriel participe présent actif
ablatif neutre pluriel participe présent actif
accrescat : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
predicto : ?
pallacio : ?
non
non, neg. : ne...pas
accenditur
accendo, is, ere, di, sum : embraser
3ème personne singulier indicatif présent passif
lumen
lumen, inis, n. : lumière, oeil
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
nocte
nox, noctis, f. : nuit
ablatif féminin singulier
nisi
nisi, inv. : si... ne... pas ; excepté
quando
quando, inv. : quand
nutritur
nutrio, is, ire, iui ou ii, itum : nourrir
3ème personne singulier indicatif présent passif
balsamo : ?
camera
camera, ae, f. : plafond voûté, plafond, toit
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
qua
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif féminin singulier
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
ablatif féminin singulier
requiescit
requiesco, is, ere, quieui, quietum : se reposer
3ème personne singulier indicatif présent actif
sublimitas : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
mirabiliter : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
genere
genus, eris, n. : race, origine, espèce
ablatif neutre singulier
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
ornata
ornatus, a, um : pourvu de (abl.), orné, élégant
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
orno, as, are : orner, équiper
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
si
si, conj. : si
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
alicubi : ?
propter
propter, prép + acc. : à cause de
ornatum
ornatus, us, m. : vêtement, habillement, ornement
accusatif masculin singulier
ornatus, a, um : pourvu de (abl.), orné, élégant
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
orno, as, are : orner, équiper
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
nominatif neutre singulier participe parfait passif
sit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier subjonctif présent actif
onichinus : ?
circa
circa, prép + acc. : autour de
ipsum
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
accusatif masculin singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
eiusdem
idem, eadem, idem : le (la) même
génitif féminin singulier
génitif masculin singulier
génitif neutre singulier
quantitates
quantitas, atis, f. : quantité
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
cornicule : ?
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
uirtute
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
ablatif féminin singulier
earum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif féminin pluriel
temperetur
tempero, as, are : combiner, accommoder ensemble; - a + abl : se retenir de
3ème personne singulier subjonctif présent passif
iniquitas : ?
Balsamus : ?
quoque
quoque, inv. : aussi
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
eadem
idem, eadem, idem : le (la) même
nominatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
camera
camera, ae, f. : plafond voûté, plafond, toit
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
semper
semper, inv. : toujours
ardet
ardeo, es, ere, arsi, arsurus : brûler
3ème personne singulier indicatif présent actif
lectus
lectus, a, um : choisi, d'élite
nominatif masculin singulier
lectus, i, m. : lit
nominatif masculin singulier
lego, is, ere, legi, lectum : cueillir, choisir, lire
nominatif masculin singulier participe parfait passif
lego, as, are : laisser par testament, léguer, envoyer en ambassade; prendre pour lieutenant
nominatif masculin singulier participe parfait passif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
saphyro : ?
propter
propter, prép + acc. : à cause de
uirtutem
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
accusatif féminin singulier
castitatis : ?
mulieres
mulier, is, f. : femme
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
speciosissimas
speciosus, a, um : de bel aspect, brillant, spécieux
accusatif féminin pluriel superlatif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
sed
sed, conj. : mais
non
non, neg. : ne...pas
accedunt
accedo, is, ere, cessi, cessum : s'approcher de, s'ajouter
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
nisi
nisi, inv. : si... ne... pas ; excepté
quater
quater, adv. : quatre fois
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
anno
annus, i, m. : année
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
scilicet
scilicet, adv. : il va de soi, bien entendu
> causa
causa, ae, f. : cause ; +gén. : pour...
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
procreandorum
procreo, as, are : donner la vie à, engendrer
génitif masculin pluriel adjectif verbal
génitif neutre pluriel adjectif verbal
filiorum
filius, ii, m. : fils
génitif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
sanctificate : ?
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
Betsabee : ?
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
Dauid : ?
redit
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif présent actif
unaqueque
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
locum
locum, i, m. : lieu
nominatif masculin singulier
locus, i, m. : lieu
accusatif masculin singulier
suum
sus, suis, f. : le cochon - f. : la truie
génitif masculin pluriel
suus, a, um : son
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
mensa
mensa, ae, f. : table
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
quottidie : ?
comedunt : ?
triginta
triginta, inv. : trente
millia : ?
hominum
homo, minis, m. : homme, humain
génitif masculin pluriel
preter : ?
ingredientes
ingredior, eris, i, gressus sum : entrer
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
et
et, conj. : et, aussi
hi
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif masculin pluriel
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
accipiunt
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre
3ème personne pluriel indicatif présent actif
expensas
expendo, is, ere, pendi, pensum : peser, expier
accusatif féminin pluriel participe parfait passif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
camera
camera, ae, f. : plafond voûté, plafond, toit
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
tam
tam, inv. : si, autant
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
equis
equus, i, m. : cheval
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
aliis
alius, a, ud : autre, un autre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
expensis
expendo, is, ere, pendi, pensum : peser, expier
datif masculin pluriel participe parfait passif
ablatif masculin pluriel participe parfait passif
datif féminin pluriel participe parfait passif
ablatif féminin pluriel participe parfait passif
datif neutre pluriel participe parfait passif
ablatif neutre pluriel participe parfait passif
hec : ?
mensa
mensa, ae, f. : table
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
preciossimo : ?
smaragdo : ?
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
sustentant : ?
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
ametisto : ?
huius
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
génitif féminin singulier
lapidis
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin singulier
uirtus
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
nominatif féminin singulier
neminem
nemo, neminis : personne, nul... ne
accusatif masculin singulier
accusatif féminin singulier
sedentem
sedeo, es, ere, sedi, sessum : être assis
accusatif masculin singulier participe présent actif
accusatif féminin singulier participe présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
mensa
mensa, ae, f. : table
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
inebriari : ?
permittit
permitto, is, ere, misi, missum : permettre, lâcher entièrement, remettre, abandonner, confier
3ème personne singulier indicatif présent actif
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
foras
foras, dehors, à la porte. - foras + gén : hors de
pallacii : ?
nostri
noster, tra, trum : notre
génitif masculin singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
génitif neutre singulier positif
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
locum
locum, i, m. : lieu
nominatif masculin singulier
locus, i, m. : lieu
accusatif masculin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
quo
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
pugnantes
pugno, as, are : combattre
nominatif masculin pluriel participe présent actif
nominatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
agonisant : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
speculum
speculum, i, n. : miroir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
preciose : ?
magnitudinis
magnitudo, dinis, f. : grande taille
génitif féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
per
per, prép. : (acc) à travers, par
gradus
gradus, us, m. : pas, degré
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
uiginti
uiginti, adj. num. : vingt
quinque
quinque, adj. inv. : cinq
ascenditur
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
3ème personne singulier indicatif présent passif
gradus
gradus, us, m. : pas, degré
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
porphiretico : ?
et
et, conj. : et, aussi
partim
partim, adv. : en partie
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
serpentine
serpens, entis, m. et f. : serpent
datif masculin singulier
serpo, is, ere, serpsi, - : glisser, ramper
datif masculin singulier participe présent actif
datif féminin singulier participe présent actif
datif neutre singulier participe présent actif
ablatif masculin singulier participe présent actif
ablatif neutre singulier participe présent actif
ablatif féminin singulier participe présent actif
alabastro : ?
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
tercia : ?
parte
pars, partis, f. : partie, côté
ablatif féminin singulier
inferius : ?
usque
usque, prép. : usque ad, jusqu'à ; adv. continuellement
nominatif masculin féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
terciam : ?
partem
pars, partis, f. : partie, côté
accusatif féminin singulier
superius
superior, oris : plus élevé, supérieur
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
superius, adv. : au-dessus ; prép. + acc. : au-dessus de
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
cristallo : ?
iaspide : ?
smaragdo : ?
et
et, conj. : et, aussi
sardonico : ?
superior
superior, oris : plus élevé, supérieur
nominatif masculin féminin neutre singulier
superus, a, um : qui est au dessus ; Superi : les dieux
nominatif masculin singulier comparatif
nominatif féminin singulier comparatif
vocatif féminin singulier comparatif
vocatif masculin singulier comparatif
pars
pars, partis, f. : partie, côté
nominatif féminin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
ametisto : ?
iaspide : ?
et
et, conj. : et, aussi
panthera
panthera, ae, f. : panthère
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
speculum
speculum, i, n. : miroir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
uni
unus, a, um : un seul, un
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
soli
sol, solis, m. : soleil
datif masculin singulier
solum, i, n. : le sol
génitif neutre singulier
solus, a, um : seul
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
innititur
innitor, eris, i, nixus sum : s'appuyer sur
3ème personne singulier indicatif présent actif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
basim : ?
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
due : ?
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
basim : ?
alia
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif féminin singulier
basis : ?
supra
supra, adv : au dessus ; prép. + acc. : au dessus de, au delà de
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
quattuor
quattuor, adj. num. : quatre
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
iterum
iterum, inv. : de nouveau
alia
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif féminin singulier
basis : ?
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
ipsam
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
accusatif féminin singulier
columue
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
XVI : ?
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
quas
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin pluriel
alia
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif féminin singulier
basis : ?
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
quas
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin pluriel
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
centum
centum, inv. : cent
XXVIII : ?
he : ?
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
bases : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
speculum
speculum, i, n. : miroir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
ascendendo
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
datif masculin singulier adjectif verbal
ablatif masculin singulier adjectif verbal
datif neutre singulier adjectif verbal
ablatif neutre singulier adjectif verbal
ablatif gérondif
et
et, conj. : et, aussi
totidem
totidem, inv. : tout autant que ; ... quot : autant... autant
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
speculo
speculum, i, n. : miroir
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
inferius : ?
descendendo
descendo, is, ere, di, sum : descendre ; - in certamen : en venir au combat
datif masculin singulier adjectif verbal
ablatif masculin singulier adjectif verbal
datif neutre singulier adjectif verbal
ablatif neutre singulier adjectif verbal
ablatif gérondif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
una
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
incipimus
incipio, is, ere, cepi, ceptum : commencer
1ère personne pluriel indicatif présent actif
ascendere
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
infinitif présent actif
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
et
et, conj. : et, aussi
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
una
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
descendere
descendo, is, ere, di, sum : descendre ; - in certamen : en venir au combat
infinitif présent actif
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
et
et, conj. : et, aussi
bases : ?
eiusdem
idem, eadem, idem : le (la) même
génitif féminin singulier
génitif masculin singulier
génitif neutre singulier
generis
gener, eri, m. : gendre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
genus, eris, n. : race, origine, espèce
génitif neutre singulier
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
cuius
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
gradus
gradus, us, m. : pas, degré
nominatif masculin singulier
génitif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
per
per, prép. : (acc) à travers, par
quos
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif masculin pluriel
ad
ad, inv. : vers, à, près de
eos
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin pluriel
ascenditur
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
3ème personne singulier indicatif présent passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
summitate : ?
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
supreme
supremus, a, um : le plus haut, le dernier
vocatif masculin singulier positif
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
speculum
speculum, i, n. : miroir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
tali
talis, e : tel ; ... qualis : tel.. que
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
talus, i, m. : cheville, talon, osselet, dé
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
arte
ars, artis, f. : art
ablatif féminin singulier
consecratum
consecro, as, are : consacrer, reconnaître comme dieu
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
nominatif neutre singulier participe parfait passif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
machinationes : ?
et
et, conj. : et, aussi
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
que : ?
pro
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
uel
uel, inv. : ou, ou bien
contra
contra, adv : au contraire ; prép+acc : contre
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
adiacentibus : ?
et
et, conj. : et, aussi
subiectis : ?
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
prouinciis
prouincia, ae, f. : province
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
fiunt
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
3ème personne pluriel indicatif présent actif
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
contuentibus : ?
liquidissime
liquidus, a, um : liquide, fluide, coulant, clair, limpide
vocatif masculin singulier
uideri
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
infinitif présent passif
uideor, eris, eri, uisus sum : être vu, sembler, paraître, avoir l'air de, croire
infinitif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
agnosci
agnosco, is, ere, noui, nitum : percevoir, reconnaitre
infinitif présent passif
possunt
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
custoditur
custodio, is, ire, iui ou ii, itum : protéger, défendre
3ème personne singulier indicatif présent passif
antem : ?
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
tribus
tres, ium : trois
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
millibus : ?
armatorum
armatus, a, um : en armes, armé
génitif masculin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
génitif pluriel positif
tam
tam, inv. : si, autant
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
nocte
nox, noctis, f. : nuit
ablatif féminin singulier
ne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
forte
forte, inv. : par hasard
fortis, e : fort, vigoureux, courageux,
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nominatif neutre singulier positif
vocatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
aliquo
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
casu
casu, inv. : par hasard
nominatif masculin féminin singulier
casus, us, m. : hasard, malheur
ablatif masculin singulier
frangi
frango, is, ere, fregi, fractum : briser
infinitif présent passif
possit
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
deiici : ?
singulis
singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun un
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
mensibus
mensis, is, m. : mois
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
mensus, us, m. : le mois
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
seruiunt
seruio, is, ire, ii ou iui, itum : être esclave
3ème personne pluriel indicatif présent actif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
septem
septem, adj. num. : sept
reges
rego, is, ere, rexi, rectum : commander, diriger
2ème personne singulier indicatif futur actif
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
unusquisque : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
ordine
ordo, inis, m. : ordre
ablatif masculin singulier
suo
suus, a, um : son
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
duces
duco, is, ere, duxi, ductum : conduire, -uxorem se marier
2ème personne singulier indicatif futur actif
dux, ducis, m. : chef, guide
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
sexaginta
sexaginta, inv. : soixante
duo
duo, ae, o : deux
nominatif masculin singulier
comites
comes, itis, m. : compagnon
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
comito, as, are : accompagner
2ème personne singulier subjonctif présent actif
marchiones : ?
CCLXV : ?
exceptis
excipio, is, ere, cepi, ceptum : accueillir, recevoir (une nouvelle)
datif masculin pluriel participe parfait passif
ablatif masculin pluriel participe parfait passif
datif féminin pluriel participe parfait passif
ablatif féminin pluriel participe parfait passif
datif neutre pluriel participe parfait passif
ablatif neutre pluriel participe parfait passif
illis
ille, illa, illud : ce, cette
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif neutre pluriel
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
diuersis
diuersus, a, um : divers
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
officiis
officium, ii, n. : service, devoir
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
deputati : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
curia
curia, ae, f. : curie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
mensa
mensa, ae, f. : table
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
comedunt : ?
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
latus
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
nominatif masculin singulier participe parfait passif
latus, a, um : large
nominatif masculin singulier
latus, eris, n. : côté
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
nostrum
noster, tra, trum : notre
accusatif neutre singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif masculin singulier positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
dextera
dextera, ou dextera, ae, f. : la main droite
nominatif féminin singulier
dextra, ou dextera, ae, f. : la main droite
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
parte
pars, partis, f. : partie, côté
ablatif féminin singulier
archiepiscopi : ?
duodecim
duodecim, inv. : douze
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
sinistra
sinister, tra, trum : gauche
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
sinistra, ae, f. : la main gauche
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
episcopi : ?
uiginti
uiginti, adj. num. : vingt
Patriarcha : ?
sancti
sancio, is, ire, sanxi, sanctum : rendre irrévocable
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
Thome : ?
prothopapa : ?
Sarmogeneum : ?
et
et, conj. : et, aussi
architapes : ?
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
Susis : ?
ubi
ubi, inv. : où, quand
thronus : ?
nostre : ?
glorie : ?
residet
resideo, es, ere, sedi, sessum : rester assis, rester
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
pallacium : ?
imperiale : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
quorum
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
unusquisque : ?
per
per, prép. : (acc) à travers, par
singulos
singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun un
accusatif masculin pluriel positif
menses
mensis, is, m. : mois
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
per
per, prép. : (acc) à travers, par
uices
uicis, gén, acc. uicem : tour, retour
nominatif pluriel
vocatif pluriel
accusatif pluriel
suas
suus, a, um : son
accusatif féminin pluriel positif
nunquam
nunquam, adv. : jamais
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
latere
lateo, es, ere, latui : se chacher
infinitif présent actif
latus, eris, n. : côté
ablatif neutre singulier
nostro
noster, tra, trum : notre
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
discedit
discedo, is, ere, cessi, cessum : se séparer, s'éloigner
3ème personne singulier indicatif présent actif
abbates : ?
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
secundum
secundum, + acc : après, derrière, selon, suivant, conformément
secundus, a, um : second, favorable
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
numerum
numerus, i, m. : le nombre
accusatif masculin singulier
dierum
dies, ei, m. et f. : jour
génitif masculin pluriel
anni
annus, i, m. : année
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
seruirent
seruio, is, ire, ii ou iui, itum : être esclave
3ème personne pluriel subjonctif imparfait actif
nobis
nos, nostrum : nous, je
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
capella
capella, ae, f. : chèvre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
et
et, conj. : et, aussi
singulis
singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun un
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
mensibus
mensis, is, m. : mois
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
mensus, us, m. : le mois
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
redeunt
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
propria
proprius, a, um : propre, particulier
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
alii
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif masculin pluriel
quottidie : ?
kalendis : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
idem
idem, eadem, idem : le (la) même
nominatif masculin féminin singulier
officium
officium, ii, n. : service, devoir
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
capelle : ?
reuertuntur
reuerto, is, ere, i, sum : retourner, revenir
3ème personne pluriel indicatif présent passif
reuertor, eris, i, reuersus sum : revenir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
aliud
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
pallacium : ?
non
non, neg. : ne...pas
maioris
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
génitif féminin singulier positif
génitif neutre singulier positif
génitif masculin singulier positif
maiores, um, m. : les ancêtres
génitif masculin singulier
longitudinis
longitudo, dinis, f. : longueur
génitif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
amplitudinis
amplitudo, grandeur, majesté
génitif féminin singulier
sed
sed, conj. : mais
maioris
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
génitif féminin singulier positif
génitif neutre singulier positif
génitif masculin singulier positif
maiores, um, m. : les ancêtres
génitif masculin singulier
pulcritudinis : ?
et
et, conj. : et, aussi
altitudinis
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
génitif féminin singulier
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
factum
facio, is, ere, feci, factum : faire
accusatif masculin singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
nominatif neutre singulier participe parfait passif
factum, i, n. : le fait, l'action, le travail, l'ouvrage
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
nominatif neutre singulier participe parfait passif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
reuelationem : ?
patri
pater, tris, m. : père, magistrat
datif masculin singulier
nostro
noster, tra, trum : notre
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
somnis
somnus, i, m. : sommeil
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
antequam : ?
nasceremur : ?
et
et, conj. : et, aussi
ob
ob, prép. + acc : à cause de
sanctitatem
sanctitas, atis, f. : sainteté, pureté
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
iusticiam : ?
que : ?
mirabiliter : ?
ab
ab, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
eo
eo, is, ire, iui, itum : aller
1ère personne singulier indicatif présent actif
eo, adv. : à ce point (souvent suivi de ut = que)
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
fiebant
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
3ème personne pluriel indicatif imparfait actif
uocabatur
uoco, as, are : appeler
3ème personne singulier indicatif imparfait passif
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
deus
deus, i, m. : dieu
nominatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
dictum
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
ei
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin singulier
datif féminin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
somnis
somnus, i, m. : sommeil
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
o
o, inv. : ô, oh (exclamation)
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
deus
deus, i, m. : dieu
nominatif masculin singulier
surge : ?
fac
facio, is, ere, feci, factum : faire
2ème personne singulier impératif présent actif
fieri
facio, is, ere, feci, factum : faire
infinitif présent passif
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
infinitif présent actif
pallacium : ?
filio
filius, ii, m. : fils
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
nasciturus : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
tibi
tu, tui : tu, te, toi
datif féminin singulier
datif masculin singulier
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
erit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif futur actif
omnium
omnis, e : tout
génitif masculin pluriel positif
génitif féminin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
terrenorum
terrenus, a, um : de terre, terrestre
génitif masculin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
génitif pluriel positif
rex
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
dominus
dominus, i, m. :maître
nominatif masculin singulier
dominantium
dominor, aris, ari : être maître
génitif féminin pluriel participe présent actif
génitif masculin pluriel participe présent actif
génitif neutre pluriel participe présent actif
uniuerse
uniuersus, a, um : tout entier; pl. : tous à la fois
vocatif masculin singulier positif
terre
terreo, es, ere, ui, itum : effrayer
2ème personne singulier impératif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
pallacium : ?
talem
talis, e : tel ; ... qualis : tel.. que
accusatif masculin singulier positif
accusatif féminin singulier positif
habebit
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
3ème personne singulier indicatif futur actif
gratiam
gratia, ae, f. : grâce, reconnaissance
accusatif féminin singulier
sibi
se, pron. réfl. : se, soi
datif masculin singulier
datif féminin singulier
a
a, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
deo
deus, i, m. : dieu
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
collatam : ?
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
ea
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
quo
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
intrabit
intro, as, are : entrer
3ème personne singulier indicatif futur actif
infirmabitur : ?
nullus
nullus, a, um : aucun
nominatif masculin singulier
nominatif masculin féminin singulier
esuriet
esurio, is, ire, iui ou ii : avoir faim
3ème personne singulier indicatif futur actif
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
ibi
ibi, inv. : là
stans
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout
nominatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
vocatif masculin singulier participe présent actif
vocatif féminin singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
morietur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
3ème personne singulier indicatif futur actif
nascitur
nascor, eris, i, natus sum : naître
3ème personne singulier indicatif présent actif
etiam
etiam, inv. : même
fons
fons, fontis, m. : la source
nominatif masculin singulier
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
sapidissimus : ?
et
et, conj. : et, aussi
odoriferus : ?
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
nunquam
nunquam, adv. : jamais
exibit
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
3ème personne singulier indicatif futur actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
pallacio : ?
sed
sed, conj. : mais
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
uno
unus, a, um : un seul, un
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
angulo : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
alium
alius, a, ud : autre, un autre
accusatif masculin singulier
fluit
fluo, is, ere, fluxi, fluxum : couler, s'écouler
3ème personne singulier indicatif présent actif
per
per, prép. : (acc) à travers, par
pallacium : ?
ex
ex, prép. : (+abl) hors de, de
aduerso
aduersus, a, um : contraire
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
et
et, conj. : et, aussi
ibi
ibi, inv. : là
recipit
recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
sub
sub, inv. : sous
terra
terra, ae, f. : terre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
reuertitur
reuerto, is, ere, i, sum : retourner, revenir
3ème personne singulier indicatif présent passif
reuertor, eris, i, reuersus sum : revenir
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
ortum
orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil)
accusatif masculin singulier participe parfait actif
accusatif neutre singulier participe parfait actif
nominatif neutre singulier participe parfait actif
ortus, us, m. : lever, naissance, origine
accusatif masculin singulier
suum
sus, suis, f. : le cochon - f. : la truie
génitif masculin pluriel
suus, a, um : son
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
quemadmodum
quemadmodum, inv. : de quelle manière, comme
sol
sol, solis, m. : soleil
nominatif masculin singulier
ab
ab, ab, prép. : (+abl) à partir de, par (c. d'agent)
occidente
occido, tomber, périr, se coucher (soleil)
ablatif masculin singulier participe présent actif
ablatif féminin singulier participe présent actif
ablatif neutre singulier participe présent actif
reuertitur
reuerto, is, ere, i, sum : retourner, revenir
3ème personne singulier indicatif présent passif
reuertor, eris, i, reuersus sum : revenir
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
orientem
orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil)
accusatif masculin singulier participe présent actif
accusatif féminin singulier participe présent actif
sapit
sapio, is, ere, ii : avoir du goût, de l'intelligence
3ème personne singulier indicatif présent actif
namque
nam, inv. : de fait, voyons, car
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
ore
os, ossis, n. : os
ablatif neutre singulier
cuiuscunque : ?
gustantis
gusto, as, are : déguster
génitif féminin singulier participe présent actif
génitif masculin singulier participe présent actif
génitif neutre singulier participe présent actif
quicquid
quicquis, quidquid ou quicquid : quiconque, quoi que ce soit
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
optabit
opto, as, are : souhaiter
3ème personne singulier indicatif futur actif
comedere : ?
et
et, conj. : et, aussi
bibere
bibo, is, ere, bibi, bibitum : boire
infinitif présent actif
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
tanto
tantus, a, um : si grand ; -... ut : si grand... que
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
siquidem : ?
odore
odor, oris, m. : odeur, parfum
ablatif masculin singulier
odorus, a, um : qui sent bon ou mauvais, qui a du flair
vocatif masculin singulier positif
repletur
repleo, es, ere, eui, etum : remplir, emplir (abl)
3ème personne singulier indicatif présent passif
pallacium : ?
ac
ac, atque, conj. : et, et aussi
si
si, conj. : si
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
genera
genero, as, are : faire naître, donner naissance à
2ème personne singulier impératif présent actif
genus, eris, n. : race, origine, espèce
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
pigmentorum : ?
odorantium : ?
et
et, conj. : et, aussi
unguentorum
unguentum, i, n. : parfum, huile parfumée
génitif neutre pluriel
ibi
ibi, inv. : là
pullularent : ?
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
quo
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
fonte
fons, fontis, m. : la source
ablatif masculin singulier
si
si, conj. : si
quis
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier indicatif présent actif
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
nominatif masculin féminin singulier
per
per, prép. : (acc) à travers, par
triennium
triennium, i, n. : la période de trois ans
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
sex
sex, adj. num. : six
menses
mensis, is, m. : mois
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
bebdomadas : ?
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
dies
dies, ei, m. et f. : jour
nominatif masculin singulier
vocatif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
horas
hora, ae, f. : heure
accusatif féminin pluriel
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
cibos
cibus, i, m. : nourriture, repas, sève
accusatif masculin pluriel
ieiunus : ?
gustauerit
gusto, as, are : déguster
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
ita
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
ipsam
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
post
post, prép+acc. : après
horam
hora, ae, f. : heure
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
spacio : ?
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
infra : ?
principium
principium, ii, n. : début
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
finem
finis, is, f. : limite ; pl., frontière, territoire
accusatif féminin singulier
uniuscuiusque : ?
istarum : ?
trium
tres, ium : trois
génitif neutre pluriel
génitif masculin pluriel
génitif féminin pluriel
horarum
hora, ae, f. : heure
génitif féminin pluriel
gustauerit
gusto, as, are : déguster
3ème personne singulier subjonctif parfait actif
3ème personne singulier indicatif futur antérieur actif
ante
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
CCC : ?
annos
annus, i, m. : année
accusatif masculin pluriel
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
menses
mensis, is, m. : mois
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
hebdomadas : ?
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
dies
dies, ei, m. et f. : jour
nominatif masculin singulier
vocatif masculin singulier
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
et
et, conj. : et, aussi
tres
tres, ium : trois
nominatif masculin féminin singulier
horas
hora, ae, f. : heure
accusatif féminin pluriel
non
non, neg. : ne...pas
morietur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
3ème personne singulier indicatif futur actif
et
et, conj. : et, aussi
erit
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif futur actif
semper
semper, inv. : toujours
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
etate : ?
extreme
extremus, a, um : dernier
vocatif masculin singulier positif
iuuentutis
iuuentus, tutis, f. : jeunesse
génitif féminin singulier
porro
porro, adv : en avant, plus loin, au loin, plus tard, en outre
quicumque
quicumque, quae-, quod- (-cun-) : qui que ce soit, quoi que ce soit
nominatif masculin féminin singulier
tam
tam, inv. : si, autant
diu
diu, adv. : longtemps
uixit
uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivre
3ème personne singulier indicatif parfait actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
uliima : ?
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
predictorum : ?
temporum
tempus, oris, n. : temps
génitif neutre pluriel
conuocat
conuoco, as, are : convoquer
3ème personne singulier indicatif présent actif
parentes
parens, entis, m. : parent
nominatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
pareo, es, ere, ui, itum : obéir
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
et
et, conj. : et, aussi
amicos
amicus, a, um : ami
accusatif masculin pluriel positif
amicus, i, m. : ami
accusatif masculin pluriel
suos
suus, a, um : son
accusatif masculin pluriel positif
dicens
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
nominatif masculin singulier participe présent actif
vocatif masculin singulier participe présent actif
nominatif féminin singulier participe présent actif
vocatif féminin singulier participe présent actif
nominatif neutre singulier participe présent actif
accusatif neutre singulier participe présent actif
eis
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
amici
amicus, a, um : ami
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
amicus, i, m. : ami
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
proximi
proximum, i, n. : le voisinage, les environs
génitif neutre singulier
proximus, a, um : proche ; primus... proximus : le 1er... le second
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
mei
meus, mea, meum : mon
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
ecce
ecce, inv. : voici, voici que
iam
iam, inv. : déjà, à l'instant
cito
cieo, es, eren ciui, citum : mettre en mouvement, provoquer, produire
datif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
cito, as, are : appeler, convoquer
1ère personne singulier indicatif présent actif
cito, inv. : vite
moriemur
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
1ère personne pluriel indicatif futur
rogo
rogo, as, are : demander
1ère personne singulier indicatif présent actif
rogus, i, m. : bûcher
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
uos
uos, uestrum : vous
nominatif masculin féminin singulier
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
claudatis
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
2ème personne pluriel subjonctif présent actif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
me
ego, mei : je
accusatif singulier
ablatif singulier
sepulchrum
sepulchrum, i, n. : tombeau
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
orate
oro, as, are : prier
2ème personne pluriel impératif présent actif
pro
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
me
ego, mei : je
accusatif singulier
ablatif singulier
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
nempe
nempe, adv. : bien sûr, sûrement
dicto
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
datif masculin singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
dicto, as, are : dire souvent, dicter
1ère personne singulier indicatif présent actif
illico : ?
intrabit
intro, as, are : entrer
3ème personne singulier indicatif futur actif
sepulchrum
sepulchrum, i, n. : tombeau
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
ualedicens : ?
eis
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
datif masculin pluriel
datif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif masculin pluriel
deponit
depono, is, ere, posui, positum : déposer, abandonner
3ème personne singulier indicatif présent actif
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
uelit
uolo, uis, uelle : vouloir
3ème personne singulier subjonctif présent
dormire
dormio, is, ire, iui, itum : dormir, ne rien faire
infinitif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
impleatur : ?
prophetia : ?
finita
finio, is, ire, iui, itum : délimiter
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
iam
iam, inv. : déjà, à l'instant
hora
hora, ae, f. : heure
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
reddit
reddo, is, ere, ddidi, dditum : rendre, rapporter
3ème personne singulier indicatif présent actif
animam
anima, ae, f. : coeur, âme
accusatif féminin singulier
creatori : ?
uidentes
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
nominatif féminin pluriel participe présent actif
vocatif féminin pluriel participe présent actif
accusatif féminin pluriel participe présent actif
nominatif masculin pluriel participe présent actif
vocatif masculin pluriel participe présent actif
accusatif masculin pluriel participe présent actif
autem
autem, inv. : or, cependant, quant à -
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
more
mos, moris, m. : sing. : coutume ; pl. : moeurs
ablatif masculin singulier
solito
soleo, es, ere, ui, itum : avoir l'habitude de
datif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
plangent
plango, is, ere, planxi, planctum : se lamenter
3ème personne pluriel indicatif futur actif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
corpus
corpus, oris, n. : corps
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
dilecti
diligo, is, ere, legi, lectum : aimer
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
et
et, conj. : et, aussi
clauso
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
datif masculin singulier participe parfait passif
ablatif masculin singulier participe parfait passif
datif neutre singulier participe parfait passif
ablatif neutre singulier participe parfait passif
sepulchro
sepulcrum, i, n. : tombeau
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
commendant
commendo, as, are : confier
3ème personne pluriel indicatif présent actif
eum
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif masculin singulier
domino
dominus, i, m. :maître
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
recedunt
recedo, is, ere, cessi, cessum : repartir, s'en aller
3ème personne pluriel indicatif présent actif
mane
mane, inv. : le matin
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester
2ème personne singulier impératif présent actif
manes, ium, m. : mânes, esprits des morts
ablatif masculin singulier
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
deus
deus, i, m. : dieu
nominatif masculin singulier
pater
pater, tris, m. : père, magistrat
nominatif masculin singulier
meus
meus, mea, meum : mon
nominatif masculin singulier
ualde
ualde, adv. : certainement, parfaitement
perterritus : ?
et
et, conj. : et, aussi
commotus
commoueo, es, ere, moui, motum : pousser, déplacer
nominatif masculin singulier participe parfait passif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
tanta
tantus, a, um : si grand ; -... ut : si grand... que
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
uisione
uisio, onis, f. : vision, image
ablatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
cogitando
cogito, as, are : penser, réfléchir
ablatif gérondif actif
datif neutre singulier adjectif verbal
datif masculin singulier adjectif verbal
ablatif masculin singulier adjectif verbal
ablatif neutre singulier adjectif verbal
multum
multus, a, um : en grand nombre (surtout au pl. : nombreux)
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
sollicitus
sollicitus, a, um : inquiet, soucieux
nominatif masculin singulier
esset
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
altisonante : ?
audiuit
audio, is, ire, iui, itum : entendre, apprendre ; bene, male : avoir bonne, mauvaise réputation
3ème personne singulier indicatif parfait actif
uocem
uoco, as, are : appeler
1ère personne singulier subjonctif présent actif
uox, uocis, f. : voix, parole, mot
accusatif féminin singulier
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
secum
secum, = cum se : avec soi
aderant
adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider
3ème personne pluriel indicatif imparfait actif
audierunt
audio, is, ire, iui, itum : entendre, apprendre ; bene, male : avoir bonne, mauvaise réputation
3ème personne pluriel indicatif parfait actif
dicentem
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
accusatif masculin singulier participe présent actif
accusatif féminin singulier participe présent actif
o
o, inv. : ô, oh (exclamation)
quasi
quasi, inv. : presque, comme si
deus
deus, i, m. : dieu
nominatif masculin singulier
fac
facio, is, ere, feci, factum : faire
2ème personne singulier impératif présent actif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
preceptum : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
tibi
tu, tui : tu, te, toi
datif féminin singulier
datif masculin singulier
noli
noli, ite + inf. : = ne + impératif
nolo, non uis, nolle, nolui : ne pas vouloir, refuser
infinitif présent passif
aliquid
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
modo
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
modus, i, m. : mesure, limite, manière
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
hesitare : ?
quia
quia, inv. : parce que
omnia
omnis, e : tout
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
erunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif futur actif
sicut
sicut, inv. : comme
predicta : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
tibi
tu, tui : tu, te, toi
datif féminin singulier
datif masculin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
hanc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
accusatif féminin singulier
uocem
uoco, as, are : appeler
1ère personne singulier subjonctif présent actif
uox, uocis, f. : voix, parole, mot
accusatif féminin singulier
confortatus : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
pater
pater, tris, m. : père, magistrat
nominatif masculin singulier
meus
meus, mea, meum : mon
nominatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
statim
statim, inv. aussitôt
fecit
facio, is, ere, feci, factum : faire
3ème personne singulier indicatif parfait actif
fieri
facio, is, ere, feci, factum : faire
infinitif présent passif
fio, is, fieri, factus sum : devenir ; fio sert de passif à facio
infinitif présent actif
pallacium : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
fundamento
fundamentum, i, n. : le fondement
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
cuius
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
parietibus
paries, etis, m. : mur
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
lapides
lapis, idis, m. : pierre
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
preciosi : ?
et
et, conj. : et, aussi
aurum
aurum, i, n. : or
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
liquatum : ?
optimum
optimus, a, um : très bon, le meilleur. superlatif de bonus
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
pro
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
semento : ?
Celum : ?
eius
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
id
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
tectum
tectum, i, n. : toit, maison
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
tego, is, ere, texi, tectum : couvrir, recouvrir
nominatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif neutre singulier participe parfait passif
accusatif masculin singulier participe parfait passif
eius
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
lucidissimis
lucidus, a, um : brillant, éclatant, plein de lumière
datif masculin pluriel superlatif
ablatif masculin pluriel superlatif
datif féminin pluriel superlatif
ablatif féminin pluriel superlatif
datif neutre pluriel superlatif
ablatif neutre pluriel superlatif
saphyris : ?
et
et, conj. : et, aussi
preclarissimis : ?
topasiis : ?
passim
passim, adv. : en s'éparpillant; en tous sens; à la débandade, pêle-mêle, indistinctement
interpositis
interpono, is, ere, posui, positum : placer entre, opposer
datif masculin pluriel participe parfait passif
ablatif masculin pluriel participe parfait passif
datif féminin pluriel participe parfait passif
ablatif féminin pluriel participe parfait passif
datif neutre pluriel participe parfait passif
ablatif neutre pluriel participe parfait passif
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
saphyri : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
similitudinem : ?
serenissimi
serenus, a, um : serein
génitif masculin singulier superlatif
génitif neutre singulier superlatif
nominatif masculin pluriel superlatif
vocatif masculin pluriel superlatif
celi : ?
et
et, conj. : et, aussi
topasii : ?
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
modum
modus, i, m. : mesure, limite, manière
accusatif masculin singulier
stellarum
stella, ae, f. : astre, étoile
génitif féminin pluriel
intus
intus, inv. : a l'intérieur
illuminent
illumino, as, are : éclairer, illuminer
3ème personne pluriel subjonctif présent actif
pauimentum
pauimentum, i, n. : pavement
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
magnis
magnus, a, um : grand
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
tabulis
tabula, ae, f. : table, tablette, tableau, planche
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
cristallinis : ?
camera
camera, ae, f. : plafond voûté, plafond, toit
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nec
nec, neque = et non , et...ne...pas
aliqua
aliqui, qua, quod : quelque
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
alia
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif féminin singulier
diuisio : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
infra : ?
pallacium : ?
sed
sed, conj. : mais
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
purissimo
purus, a, um : pur
datif masculin singulier
datif neutre singulier
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
acus
acus, us, f. : aiguille
nominatif féminin singulier
génitif féminin singulier
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
formate
formo, as, are : former, façonner
2ème personne pluriel impératif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
inuicem
inuicem, à son tour, à tour de rôle
candelabra
candelabrum, i, n. : candélabre
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
infra : ?
pallacium : ?
iuxta
iuxta, adv. : à côté ; prép. acc. : à côté de
paries
paries, etis, m. : mur
nominatif masculin singulier
pario, is, ere, peperi, partum : accoucher, produire
2ème personne singulier indicatif futur actif
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
disposita
dispono, is, ere, posui, positum : disposer, arranger, régler
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
unoquoque : ?
angulo : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
duo
duo, ae, o : deux
nominatif masculin singulier
reliqua
reliquus, a, um : restant
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
infra : ?
ipsos
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
accusatif masculin pluriel
locata
loco, as, are : placer
nominatif féminin singulier participe parfait passif
vocatif féminin singulier participe parfait passif
ablatif féminin singulier participe parfait passif
nominatif neutre pluriel participe parfait passif
accusatif neutre pluriel participe parfait passif
longitudo
longitudo, dinis, f. : longueur
nominatif féminin singulier
uniuscuiusque : ?
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
sexaginta
sexaginta, inv. : soixante
cubiti
cubitum, i, n. : coude, coudée
génitif neutre singulier
cubitus, i, m. : le coude
nominatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
génitif masculin singulier
grossitudo : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
quantum
quantum, ... tantum : autant... autant
quantum, inv. : combien ?
quantus, a, um, pr. excl et interr : quel (en parlant de grandeur)
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
quinque
quinque, adj. inv. : cinq
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
suis
sus, suis, f. : le cochon - f. : la truie
génitif masculin singulier
suus, a, um : son
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
ulnis : ?
possunt
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
cingere
cingo, is, ere, cinxi, cinctum : ceindre, entourer
infinitif présent actif
2ème personne singulier indicatif présent passif
2ème personne singulier indicatif futur passif
et
et, conj. : et, aussi
unaqueque
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
habet
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
suo
suus, a, um : son
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
cacumine
cacumen, minis, n. : extrême pointe
ablatif neutre singulier
carbunculum : ?
magnum
magnus, a, um : grand
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
quantitatem
quantitas, atis, f. : quantité
accusatif féminin singulier
magne
magnus, a, um : grand
vocatif masculin singulier positif
amphore : ?
si
si, conj. : si
ergo
ergo, inv. : donc
queris : ?
quare
quare, inv. : c'est pourquoi, pourquoi
columne
colus, us, f : quenouille
accusatif féminin singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
similitudinem : ?
acus
acus, us, f. : aiguille
nominatif féminin singulier
génitif féminin singulier
nominatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
acute
acutus, a, um : aigu
vocatif masculin singulier positif
dicendum
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
accusatif masculin singulier adjectif verbal
nominatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif gérondif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
hac
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
ablatif féminin singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
causa
causa, ae, f. : cause ; +gén. : pour...
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
si
si, conj. : si
ita
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
late
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
vocatif masculin singulier participe parfait passif
lateo, es, ere, latui : se chacher
2ème personne singulier impératif présent actif
latus, a, um : large
vocatif masculin singulier positif
essent
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel subjonctif imparfait actif
superius
superior, oris : plus élevé, supérieur
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
superius, adv. : au-dessus ; prép. + acc. : au-dessus de
sicut
sicut, inv. : comme
inferius : ?
pauimentum
pauimentum, i, n. : pavement
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
totum
totus, a, um : tout entier
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
pallacium : ?
non
non, neg. : ne...pas
ita
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
ut
ut, conj. : pour que, que, comme
illuminarent
illumino, as, are : éclairer, illuminer
3ème personne pluriel subjonctif imparfait actif
splendore
splendor, éclat, splendeur, gloire
ablatif masculin singulier
carbunculorum : ?
et
et, conj. : et, aussi
si
si, conj. : si
queris : ?
utrum
uter, tra, trum, pr. interr. : lequel des deux ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif masculin singulier
claritas : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
ibi
ibi, inv. : là
dicendum
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
accusatif masculin singulier adjectif verbal
nominatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif gérondif
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
tanta
tantus, a, um : si grand ; -... ut : si grand... que
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
claritas : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
ibi
ibi, inv. : là
quod
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
quod, conj. : parce que
nihil
nihil, ou nil : rien
nominatif masculin féminin singulier
tam
tam, inv. : si, autant
exiguum
exiguus, a, um : exigu, petit
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
uel
uel, inv. : ou, ou bien
subtile : ?
posset
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
excogitare
excogito, as, are : penser, mettre au point
infinitif présent actif
2ème personne singulier impératif présent passif
si
si, conj. : si
esset
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
pauimento
pauimentum, i, n. : pavement
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quin
quin, inv. : pourquoi ne... pas ?
posset
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
absque : ?
aliquo
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
obstaculo : ?
intueri
intueor, eris, eri, itus sum : regarder, considérer
infinitif présent actif
nulla
nullus, a, um : aucun
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
fenestra
fenestra, ae, f. : fenêtre
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
eo
eo, is, ire, iui, itum : aller
1ère personne singulier indicatif présent actif
eo, adv. : à ce point (souvent suivi de ut = que)
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
quin
quin, inv. : pourquoi ne... pas ?
imo
imus, a, um : le plus profond de, le fond de
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
claritas : ?
carbunculorum : ?
et
et, conj. : et, aussi
aliorum : ?
lapidum
lapis, idis, m. : pierre
génitif masculin pluriel
preciosorum : ?
splendore
splendor, éclat, splendeur, gloire
ablatif masculin singulier
purissimi
purus, a, um : pur
génitif masculin singulier superlatif
génitif neutre singulier superlatif
nominatif masculin pluriel superlatif
vocatif masculin pluriel superlatif
celi : ?
et
et, conj. : et, aussi
lucidissimi
lucidus, a, um : brillant, éclatant, plein de lumière
génitif masculin singulier superlatif
génitif neutre singulier superlatif
nominatif masculin pluriel superlatif
vocatif masculin pluriel superlatif
solis
sol, solis, m. : soleil
génitif masculin singulier
solum, i, n. : le sol
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
solus, a, um : seul
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
aliquo
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
modo
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
modus, i, m. : mesure, limite, manière
datif masculin singulier
ablatif masculin singulier
posset
possum, potes, posse, potui : pouvoir
3ème personne singulier subjonctif imparfait actif
obnubilari : ?
porta
porta, ae, f. : porte (d'une ville)
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
porto, as, are : porter
2ème personne singulier impératif présent actif
una
unus, a, um : un seul, un
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
eo
eo, is, ire, iui, itum : aller
1ère personne singulier indicatif présent actif
eo, adv. : à ce point (souvent suivi de ut = que)
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
purissimo
purus, a, um : pur
datif masculin singulier
datif neutre singulier
cristallo : ?
circumamicta : ?
auro
aurum, i, n. : or
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
porta
porta, ae, f. : porte (d'une ville)
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
porto, as, are : porter
2ème personne singulier impératif présent actif
hec : ?
ad
ad, inv. : vers, à, près de
orientem
orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil)
accusatif masculin singulier participe présent actif
accusatif féminin singulier participe présent actif
altitudo
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
nominatif féminin singulier
cuius
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
génitif masculin singulier
génitif féminin singulier
génitif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
centum
centum, inv. : cent
XXX : ?
cubitorum
cubitum, i, n. : coude, coudée
génitif neutre pluriel
cubitus, i, m. : le coude
génitif masculin pluriel
que : ?
quando
quando, inv. : quand
sublimitas : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
uenit
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
3ème personne singulier indicatif parfait actif
3ème personne singulier indicatif présent actif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
pallacium : ?
per
per, prép. : (acc) à travers, par
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
aperitur
aperio, is, ire, ui, apertum : ouvrir
3ème personne singulier indicatif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
clauditur
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
3ème personne singulier indicatif présent passif
nullo
nullus, a, um : aucun
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
tangente
tango, is, ere, tetigi, tactum : toucher
ablatif masculin singulier participe présent actif
ablatif féminin singulier participe présent actif
ablatif neutre singulier participe présent actif
sed
sed, conj. : mais
quando
quando, inv. : quand
alii
alius, a, ud : autre, un autre
nominatif masculin pluriel
homines
homo, minis, m. : homme, humain
nominatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
vocatif masculin pluriel
intrant
intro, as, are : entrer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
hostiarii : ?
claudunt
claudo, (cludo) is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
3ème personne pluriel indicatif présent actif
eam
eo, is, ire, iui, itum : aller
1ère personne singulier subjonctif présent actif
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
accusatif féminin singulier
et
et, conj. : et, aussi
aperiunt
aperio, is, ire, ui, apertum : ouvrir
3ème personne pluriel indicatif présent actif
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
siquidem : ?
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
intramus
intro, as, are : entrer
1ère personne pluriel indicatif présent actif
pallacium : ?
istud
iste, a, ud : ce
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ad
ad, inv. : vers, à, près de
bibendum
bibo, is, ere, bibi, bibitum : boire
accusatif masculin singulier adjectif verbal
nominatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif neutre singulier adjectif verbal
accusatif gérondif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
fonte
fons, fontis, m. : la source
ablatif masculin singulier
quando
quando, inv. : quand
sumus
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne pluriel indicatif présent actif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
ciuitate
ciuitas, atis, f. : cité, état
ablatif féminin singulier
illa
ille, illa, illud : ce, cette
nominatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nominatif neutre pluriel
accusatif neutre pluriel
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
qua
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
ablatif féminin singulier
quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).
ablatif féminin singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
pallacium : ?
que : ?
dicitur
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
3ème personne singulier indicatif présent passif
Brichbrich : ?
quando
quando, inv. : quand
uero
uero, inv. : mais
uerus, a, um : vrai
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
equitamus : ?
facimus
facio, is, ere, feci, factum : faire
1ère personne pluriel indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
fonte
fons, fontis, m. : la source
ablatif masculin singulier
illo
ille, illa, illud : ce, cette
ablatif masculin singulier
ablatif neutre singulier
quocunque : ?
imus
eo, is, ire, iui, itum : aller
1ère personne pluriel indicatif présent actif
imus, a, um : le plus profond de, le fond de
nominatif masculin singulier
nobiscum
nobiscum, = cum nobis : avec nous
portari
porto, as, are : porter
infinitif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
ieiuni : ?
gustamus
gusto, as, are : déguster
1ère personne pluriel indicatif présent actif
sicut
sicut, inv. : comme
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
paterna
paternus, du père, des aïeux
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
uisione
uisio, onis, f. : vision, image
ablatif féminin singulier
preceptum : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
intramus
intro, as, are : entrer
1ère personne pluriel indicatif présent actif
etiam
etiam, inv. : même
pallacium : ?
istud
iste, a, ud : ce
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
curia
curia, ae, f. : curie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
die
dies, ei, m. et f. : jour
ablatif masculin singulier
natiuitatis : ?
nostre : ?
et
et, conj. : et, aussi
quotiens
quotiens, inv. : toutes les fois que (souvent avec ... totiens)
coronamur
corono, as, are : couronner
1ère personne pluriel indicatif présent passif
et
et, conj. : et, aussi
sumus
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne pluriel indicatif présent actif
ibi
ibi, inv. : là
tamdiu
tamdiu, (tam diu, tandiu) adv. : aussi longtemps, si longtemps
bibendo
bibo, is, ere, bibi, bibitum : boire
datif masculin singulier adjectif verbal
ablatif masculin singulier adjectif verbal
datif neutre singulier adjectif verbal
ablatif neutre singulier adjectif verbal
ablatif gérondif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
fonte
fons, fontis, m. : la source
ablatif masculin singulier
donec
donec, inv. : jusqu'à ce que
potuissemus
possum, potes, posse, potui : pouvoir
1ère personne pluriel subjonctif plus-que-parfait actif
ibidem
ibidem, inv. : au même endroit
comedisse : ?
et
et, conj. : et, aussi
eximus
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
1ère personne pluriel indicatif présent actif
inde
inde, inv. : de là, donc
indo, is, ere, indidi, inditum : mettre sur, mettre dans
2ème personne singulier impératif présent actif
tam
tam, inv. : si, autant
leti
letum, i, n. : la mort, la ruine, la destruction
génitif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
tam
tam, inv. : si, autant
saturi
satur, ura, urum : rassasié, gras, foncé (couleur).
génitif masculin singulier positif
génitif neutre singulier positif
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
ac
ac, atque, conj. : et, et aussi
si
si, conj. : si
omni
omnis, e : tout
datif masculin singulier positif
ablatif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
ablatif neutre singulier positif
genere
genus, eris, n. : race, origine, espèce
ablatif neutre singulier
ciborum
cibus, i, m. : nourriture, repas, sève
génitif masculin pluriel
pasti
pasco, is, ere, paui, pastum : faire paître, nourrir
génitif masculin singulier participe parfait passif
nominatif masculin pluriel participe parfait passif
vocatif masculin pluriel participe parfait passif
génitif neutre singulier participe parfait passif
essemus
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
1ère personne pluriel subjonctif imparfait actif
si
si, conj. : si
iterum
iterum, inv. : de nouveau
queris : ?
cum
cum, inv. : conj., comme ; prép + abl. : avec
creator : ?
omnium
omnis, e : tout
génitif masculin pluriel positif
génitif féminin pluriel positif
génitif neutre pluriel positif
fecit
facio, is, ere, feci, factum : faire
3ème personne singulier indicatif parfait actif
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
prepotentissimum : ?
et
et, conj. : et, aussi
gloriosissimum
gloriosus, a, um : fanfaron
nominatif neutre singulier superlatif
accusatif masculin singulier superlatif
accusatif neutre singulier superlatif
super
super, inv. +abl. : au dessus de, au sujet de
omnes
omnis, e : tout
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
mortales
mortalis, e : mortel
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
quare
quare, inv. : c'est pourquoi, pourquoi
sublimitas : ?
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
digniori
dignus, a, um : digne
datif féminin singulier comparatif
datif masculin singulier comparatif
datif neutre singulier comparatif
et
et, conj. : et, aussi
excellentiori : ?
nomine
nomen, inis, n. : nom
ablatif neutre singulier
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
presbyteratus : ?
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
nuncupari
nuncupo, as, are : nommer ; prononcer solennellement
infinitif présent passif
non
non, neg. : ne...pas
permittit
permitto, is, ere, misi, missum : permettre, lâcher entièrement, remettre, abandonner, confier
3ème personne singulier indicatif présent actif
de
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
prudentia
prudens, entis : sage, prévoyant
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
tua
tuus, a, um : ton
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
mirari
miror, aris, ari : s'étonner
infinitif présent actif
non
non, neg. : ne...pas
debet
debeo, es, ere, ui, itum : devoir
3ème personne singulier indicatif présent actif
hec : ?
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
enim
enim, inv. : car, en effet
causa
causa, ae, f. : cause ; +gén. : pour...
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
quia
quia, inv. : parce que
plures
plures, plura : pl. plus de, plus nombreux
nominatif singulier
nominatif masculin féminin singulier
nominatif pluriel
vocatif pluriel
accusatif pluriel
nominatif masculin pluriel positif
vocatif masculin pluriel positif
accusatif masculin pluriel positif
nominatif féminin pluriel positif
vocatif féminin pluriel positif
accusatif féminin pluriel positif
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
curia
curia, ae, f. : curie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
ministeriales : ?
habemus
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, considérer comme
1ère personne pluriel indicatif présent actif
qui
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
2ème personne singulier impératif présent actif
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
nominatif masculin féminin singulier
qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...
nominatif masculin féminin singulier
digniori
dignus, a, um : digne
datif féminin singulier comparatif
datif masculin singulier comparatif
datif neutre singulier comparatif
nomine
nomen, inis, n. : nom
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
officio
officium, ii, n. : service, devoir
datif neutre singulier
ablatif neutre singulier
quantum
quantum, ... tantum : autant... autant
quantum, inv. : combien ?
quantus, a, um, pr. excl et interr : quel (en parlant de grandeur)
accusatif masculin singulier positif
nominatif neutre singulier positif
accusatif neutre singulier positif
ad
ad, inv. : vers, à, près de
ecclesiasticas : ?
dignitates
dignitas, atis, f. : dignité, considération, estime, prestige, honorabilité
nominatif féminin pluriel
accusatif féminin pluriel
vocatif féminin pluriel
spectat
specto, as, are : regarder
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
maiori
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
datif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
maiores, um, m. : les ancêtres
datif masculin singulier
quam
quam, inv. : que, combien
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
accusatif féminin singulier
nos
nos, nostrum : nous, je
nominatif masculin féminin singulier
in
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
diuinis
diuinus, a, um : divin
datif masculin pluriel positif
ablatif masculin pluriel positif
datif féminin pluriel positif
ablatif féminin pluriel positif
datif neutre pluriel positif
ablatif neutre pluriel positif
officiis
officium, ii, n. : service, devoir
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
prediti : ?
sunt
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne pluriel indicatif présent actif
Dapifer : ?
enim
enim, inv. : car, en effet
noster
noster, tra, trum : notre
nominatif masculin singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
patriarcha : ?
et
et, conj. : et, aussi
rex
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin singulier
Pincerna : ?
archiepiscopus : ?
et
et, conj. : et, aussi
rex
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin singulier
Camerarius : ?
episcopus : ?
et
et, conj. : et, aussi
rex
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin singulier
Archimandrita : ?
id
is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
summus
summus, a, um : superlatif de magnus. très grand, extrême
nominatif masculin singulier
pastor
pastor, oris, m. : berger
nominatif masculin singulier
uel
uel, inv. : ou, ou bien
princeps
princeps, ipis, n. m. et adj. : le premier, le chef, l' empereur
nominatif masculin singulier
princeps, ipis, n. m. et adj. : premier, chef, empereur
nominatif masculin féminin neutre singulier
equorum
equus, i, m. : cheval
génitif masculin pluriel
rex
rex, regis, m. : roi
nominatif masculin singulier
et
et, conj. : et, aussi
abbas : ?
quare
quare, inv. : c'est pourquoi, pourquoi
altitudo
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
nominatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
non
non, neg. : ne...pas
est
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
3ème personne singulier indicatif présent actif
passa : ?
se
se, pron. réfl. : se, soi
nominatif masculin féminin singulier
ablatif masculin singulier
accusatif masculin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
ablatif masculin pluriel
accusatif masculin pluriel
ablatif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
uocari
uoco, as, are : appeler
infinitif présent passif
eisdem : ?
nominibus
nomen, inis, n. : nom
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
uel
uel, inv. : ou, ou bien
ordinibus
ordo, inis, m. : ordre
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
insigniri : ?
quibus
qui, quae, quod : qui ; interr. quel ? lequel ?
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
datif féminin pluriel
ablatif féminin pluriel
datif neutre pluriel
ablatif neutre pluriel
curia
curia, ae, f. : curie
nominatif féminin singulier
vocatif féminin singulier
ablatif féminin singulier
nostra
noster, tra, trum : notre
nominatif féminin singulier positif
vocatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
plena
plenus, a, um : plein
nominatif féminin singulier positif
ablatif féminin singulier positif
nominatif neutre pluriel positif
accusatif neutre pluriel positif
vocatif féminin singulier positif
esse
sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a
infinitif présent actif
uidetur
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
3ème personne singulier indicatif présent passif
uideor, eris, eri, uisus sum : être vu, sembler, paraître, avoir l'air de, croire
3ème personne singulier indicatif présent actif
et
et, conj. : et, aussi
ob
ob, prép. + acc : à cause de
hoc
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
nominatif neutre singulier
accusatif neutre singulier
ablatif neutre singulier
ablatif masculin singulier
minori
minor, oris : plus petit (comp. de paruus)
datif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
nomine
nomen, inis, n. : nom
ablatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
inferiori
inferior, oris : inférieur
datif masculin singulier positif
datif féminin singulier positif
datif neutre singulier positif
gradu
gradus, us, m. : pas, degré
ablatif masculin singulier
propter
propter, prép + acc. : à cause de
humilitatem : ?
magis
magis, adv. : plus
magus, i, m. : mage
datif masculin pluriel
ablatif masculin pluriel
elegit : ?
nuncupari
nuncupo, as, are : nommer ; prononcer solennellement
infinitif présent passif
Verumtamen : ?
si
si, conj. : si
poteris
possum, potes, posse, potui : pouvoir
2ème personne singulier indicatif futur actif
poto, as, are : boire
2ème personne singulier subjonctif présent passif
dinumerare : ?
stel : ?
as
as, assis, m. : as (monnaie)
nominatif masculin singulier
celi : ?
et
et, conj. : et, aussi
harenas
arena, ae, f. : sable
accusatif féminin pluriel
maris
mare, is, n. : mer
génitif neutre singulier
mas, maris, m. : le mâle
génitif masculin singulier
sic
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
dinumera : ?
dominium
dominium, ii, n. : festin
accusatif neutre singulier
nominatif neutre singulier
et
et, conj. : et, aussi
potestatem
potestas, atis, f. : pouvoir
accusatif féminin singulier
nostram
noster, tra, trum : notre
accusatif féminin singulier positif