Projets ITINERA ELECTRONICA - HODOI ELEKTRONIKAI - HELIOS

Actu' ITINERA+ (Actualités - Nouvelles)


  Accueil     Liste des actualités     Recherche     Actualité     Administration  

Date :     25-10-2013

Sujets :
Texte d'étude : Pape PIE II (Enea Silvio Piccolomini ou Aeneas Sylvius ; 1405 - 1464 ; pape de 1458 à 1464), Commentaires, livre I (début : les origines de sa famille) ; Texte d'étude : Pierre GILLES (1490 - 1555), Lettre à un ami ; Lecture : Richard de BURY (1287 - 1345) à propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ; Lecture : Francis BACON (1561 - 1626) à propos de la forme de la lumière ; ITINERA ELECTRONICA & textes préparés : Richard de Bury (1287 - 1345) , Francis Bacon (1561 - 1626) ;

Notice :

1. Texte d'étude : Pape PIE II (Enea Silvio Piccolomini ou Aeneas Sylvius ; 1405 - 1464 ; pape de 1458 à 1464), Commentaires, livre I (début : les origines de sa famille) :

Auteur :
WIKIPEDIA : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_II

Oeuvre / Édition :
Pii Secundi pontificis max. COMMENTARII rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt, a R. D. Ioanne Gobellino vicario Bonnen. iamdiu compositi et a R.P. D. Francisco Band. Picolomineo Archiepiscopi Senensi ex vetusto originali recogniti. Et sanctiss. D.N. Gregorio XIII pont. max. dicati. Rome, 1584.

Texte latin encodé par nos soins d'après l'édition de 1584.

Texte :
COMMENTARIORUM PII II pont. max. LIBER PRIMVS.
De origine Picolominea domus et PII maioribus.

Familia Picolomineorum ex Roma in Senas translata, inter uetustiores et nobiliores ciuiutatis habita, dum optimates reipublicae praefuerant, et litteris et armis claruit pluresque arces et castella obtinuit sed a nobilibus in plebem deriuato regimine, sicut et ceterae nobilium sic et Picolominea domus humiliata est. Superfuit tamen auo Aeneae Siluio non tenue patrimonium, ex quo potuit uitam honestam ducere sed iuuenis immatura morte decessit, relicta Montanina uxore praegnante, ex qua natus est Siluius posthumus, quo pupillo bona eius sub tutoribus et actoribus dissipata sunt. Hic tamen educatus ingenue litteris ediscendis traditus est, qui liberalibus artibus eruditus, ubi adoleuit, in militiam profectus, uariisque casibus actus, tandem domum rediit, uendicataque patrimonii tenui portione, Victoriam ex domo Forteguerrarum, qui patroni sunt ecclesiae Senenesis, quamuis nobilem uriginem, tamen pauperem duxit uxorem, quae adeo fecunda fuit ut saepe gemellos pepererit. Ex ea Siluius duodeuiginti liberos sustulit, non tamen ultra decem simul aggregauit quos urgente inopia Corsiniani, quod est oppidum vallis Vrciae, nutriuit sed omnes tamen iniqua lues extinxit, duabus tantum sororibus Laudomia et Catherina cum Aenea superstitibus.

Aeneas etiam patris Siluii nomen accepit et ob reuerentiam apostoli, quem Indorum barbari decoriarunt, Bartholomaei (tritonimus enim fuit) Aeneas Siluius Bartholomaeus appellatus ; editus autem est in lucem ipsa luce sancti Euangelistae Lucae, XIIII Kal. Nouembris, anno salutis quinto supra millesimum et quadringentesimum.

Hic in pueritia trium annorum, dum ludit inter aequales, muro lapsus alto et in saxum allisus, ingens capitis uulnus accepit, quod praeter spem et opinionem parentum Nicolaus Monticulanus, qui eum de sacro fonte leuauerat, sine litteris medicus (ut dicunt) empiricus breui curauit.

Annum agens octauum in bouem cornupetam cum incidisset percussus et in altum iactus, diuino magis auxilio quam ope humana, mortis periculum euasit.

Exinde cum diu apud patrem ciuili exercitatione quaeuis officia ruris, animi leuanda causa, prout a nobilibus fieri solet, obiisset, annos iam duodeuiginti natus in urbem migrauit exceptusque apud necessarios, qui bonae frugis adolescentem minime relinquendum existimabant, audire grammaticos coepit, deinde poetas et oratores auide sectatus, postremo ad ius ciuile se contulit ; cuius professores cum aliquot annos audiuisset, exorto inter Senenses ac Florentinos graui bello, et litterarum studia intermittere et patriae dulce solum relinquere coactus est. Forte fortuna tunc affuit Dominicus Capranicus, quem Martinus papa Quintus ad cardinalatus honorem uocauerat, successor Eugenius Quartus repudiauerat. ...


2. TEXTE d'étude : Pierre GILLES (1490 - 1555), Lettre à un ami :

PETRI GILLII EPISTOLA XV. Ad Amicum Epistola.

Auteur :
Pierre GILLES (Petrus Gyllius ; 1490 - 1555) :
WIKIPEDIA : http://en.wikipedia.org/wiki/Petrus_Gyllius

Édition :
Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum, vol. II, éd. Pieter Burman, Leyden 1727, p. 232

Commentaire :
Trois ans après son départ pour l'Orient, et François Ier étant mort depuis quelques semaines (31 mars 1547), Gilles avait avec succès accompli la mission dont il était chargé. Mais les frais n'étaient pas couverts et l'argent, promis au nom du Roi, n'avait pas été remis au pauvre voyageur. Pas d'argent, pas de livres!.... A bout de ressources, et toujours ardent, malgré ses quarante-sept ans, l'explorateur s'enrôle dans l'armée turque pour la guerre de Perse, à l'âge où, d'ordinaire, les vétérans vont prendre leur retraite, "qua ueterani emereri solent". Mais Gilles voit, dans cette campagne, une occasion inespérée d'élargir considérablement le champ de ses études. Il est d'ailleurs, à certains égards, admirablement préparé : il connaît notamment, mieux que personne, la géographie ancienne des contrées que l'on doit parcourir et il citera de mémoire, au courant de la plume, avec une incroyable netteté, dans sa lettre du 2 avril 1549, les historiens et les géographes Grecs ou Latins qui ont nommé quelque localité antique, identifiée au passage avec une étonnante précision par le très savant voyageur.

Texte latin préparé par Marc SZWAJCER.

Texte :

Postquam Franciscus Rex me primo reliquit, quam ad ullos eius nummos peruenissem, quorum spe ueneram in Graeciam, ad Codices antiquos inuestigandos, ac etiam obiter ad cognitionem Historiae naturalis; binas literas ad te, alteram ad Cardinalem nostrum scripsi, quibus conabar tibi renouare memoriam Gillii ueteris tui, dicerem, congerronis, nisi summus ille tuus gradus uerbum hoc iam non agnosceret, timens ne longa et longinqua peregre profectione ex mente tua omnino exciderim.

Iam uero longissime gentium abductus, ea aetate tyro, in Bellum Persicum, qua ueterani emereri solent, necesse habeo, iterum tibi nonnullam recordationem mei suggerere, qua incolumi, nondum despero nidum aliquem senectutis meae assequi me posse. Iam annus est, cum in Galliam maxime redire conabar, si nummi ex Sacerdotio meo mihi hoc tempore affulsissent, priusquam eorum desperatione adductus, profectus essem in Soltani Solymani Pachi expeditionem, ne Byzantii in languore desiderem, nummulos meos exspectans diu.

De qua quidem expeditione, et de toto itinere nostro informarem te magno uolumine, nisi prius uisere cuperem aegyptum; sed usque ad sinus Arabici proximum portum, quem iam appellant Sues, olim Arsinoen: qua peragrata et te et Cardinalem Armagniacum informabo, mediocri quidem ingenio, sed magno uolumine, de toto itinere nostro, ubi rediero Byzantium. et ne charta haec uacua sit, addam itineris summum.

A Chalcedone, posita in faucibus Bospori Byzantini, ad Tauricum urbem, quatuor decies millia centena passuum fecimus, non modo dimensorum Ptolemaei longitudinibus et latitudinibus, sed etiam passibus nostris: primum per Bithyniam, in qua uidimus Diacibicen, quae olim Libyssa appellabatur, Hannibalis sepulchrum; postea Panthicum, cuius meminit Antoninus Pius, et Helenopolim, cuius Procopius, Caracen, cuius Stephanus. Deinde Nicomediam, et lacum supra Nicomediam, de quo Plinius, quem falso quidam putant Ascanium, cum hic sit iuxta Niceam, distans ab illo amplius centum mille passibus, cuius fluuius influit in Propontidem, illius uero in Zagarim, et deinde in Pontum Euxinum. Iuxta hunc locum Iustiniani Pontem uidimus, celebratum Procopio, et Agathii epigrammatibus, adhuc excisis in ponte exstantibus, et etiam in florilegio Epigrammatum edito in uulgus.

Postquam ingressi sumus in Phrygiam, seu Gallo-Graeciam, in qua cum aliarum urbium multarum ruinas uidimus, tum Boli, quam olim uocabant Aboni, moenia celebria, nobili emporio, et balneis et infinitis Graecorum et Romanorum monimentis. Ex Gallograecia uenimus in Paphlagoniam, in qua uidimus Theodosiam Grangrorum. Ex Paphlagonia peruenimus in Cappadociam, transito amne, quem Turci Casilimar, id est, amnem rubrum.

Procopius a colore uocat Tyberim, quod aquas habeat rubras. Ego uero alio tempore monstrabo esse Halyn, Lydici et Persici Imperii limitem, cum imperaret Croesus Isthmo Asiae, id est minori Asiae: cuius iuxta pontem statim in Cappadocia est collis Saye, undique praecisus, et magna planitie circumdatus: in cuius iugo est arx, quam primam obtinuit Ottomanus, fundator Imperii Ottomanici; eamque arcem alii appellant Ottomagith, alii Ottomagich.

Inde aliquot castris factis, uidimus Hierapolim, in supercilio excelsi montis, relinquentes prius ad dextram Amasiam, et Iobatam, et Angeram, ad sinistram uero Synopem: posteaquam traiecto amne Iri uidimus Neocaesaream, prope quam fluit amnis Lycus. Quo traiecto, attigimus Armeniam minorem, in qua spectauimus Azam Urbem, et fossas, unde Bolus Armenius effoditur: et oppidum Dascusum, quod hodie uocant aesnigam. Etsi Eufrates fere fluit, tamen amplius binis castris non eum transiuimus, sed ternis eo traiecto non longe ab eius fonte propeque ostium Arseni fluminis, tribus castris per Armeniam maiorem factis, uenimus Esdron, quam Procopius uocat Theodosiopolin, limitem Romani et Parthici imperii, tempore Iustiniani.

Inde binis castris transiuimus Araxen, tendentem ad Orientem, et diuidentem Armeniam maiorem a minori Media. Ex Araxe quartis castris uado traiecimus Tigrin, non longe ab eius fonte, a quo non procul eminet mons Nimbarus, in cuius iugo dicunt Arcam Noe reledisse. A Tigri sex Castris tentoria fiximus iuxta lacum Mantianum, falsum, in ambitu complectentem iter octo dierum, in quem octo magna flumina ingrediuntur, et nullum exit. Ex eo lacu septem castris uenimus in Cohinam planiciem, sed magna difficultate uallium angustarum montis Tauri, in quibus totus exercitus constans amplius septingentibus millibus equorum aut camelorum, a paucis opprimi potuisset. Ex Cohina planicie ad uesperam soluentes iter, totam noctem et medium diem insequentem continuauimus, ob inopiam pabuli, et copiam aquarum salsarum.

Haec nox tyrocinium militiae meae ualde exercuit. nam cum Regis copiae se in fugam coniecissent metu Persarum, ego equo et reliquis ornamentis spoliatus, a media nocte ad diem usque inter tot millia equitum fugientium fugi pedes, ut mei socii mirati sint, me incolumem euasisse. sed Deus ludere uoluit tyronem senem, et seruare ad nescio quos alios fortunae ludos, utinam iucundiores. Inde quartis Castris peruenimus Tauricam, quam quidam falso putant Ecbatana, sed falsius Paulus Iouius, qui eam putat in Armenia, cum sit in Media; et quidem bene penitus, neque amplius ducentis mille passibus.

Ubi quinque diebus consumptis, cum Rex Sophianus aufugisset in montes asperos, et ad eum insequendum commeatu deficeremur, urbem reliquimus incolumen, duntaxat Palatio uastato, ac redire coepimus, quinquagintaque millibus confectis, lacum Spontani inuenimus, adeo falsum, ut eius totum littus per quatuor stadia extra aquam tectum sit perpetua glacie salis. Ego ut experirer, quod Strabo falso tradit, pruritum doloremque facere, per ipsum nudus ambulaui ducentos passus, tendens in eius altum: neque tum aqua attingebat umbilicum: uidique totum uadum ubique tectum crusta salis, ut nusquam solum appareret.

Hic lacus sex dierum iter in ambitu habet. Iuxta hunc lacum aliquot millia Turcorum caesa sunt. inde quartis castris transiuimus fauces angustarum uallium, ubi circiter quinque millia Camelorum, equorum et mulorum perierunt. Inde profecti sumus ad obsidendum Mantianum castrum, in colle situm, undique praeciso, undique circumdato magna planitie. quo deditione facta intra octo dies capto, transiuimus montem Niphatem, iuxta quem ruit Tigris, et subit lacum Arethusam, et Betelmos, quos Zagris montis ramos arbitror: in quorum uallibus angustis multa animalia perierunt, praesertim cum tanto exercitui necesse fuit transire foramen rupis, non maius porta, excauatum in saxo. Ac tandem traiecto Tigri, uenimus in urbem Caramiti, quam Procopius uocat Armidam: unde Rex Turcorum institutum iter coactus est relinquere, et se conuertere contra Regem Persarum, qui totam Armeniam maiorem iam excurrerat, et Eufrate traiecto penetrauerat in minorem.

Sed prius Rex Solymanus misit Eliam fratrem Regis Persarum in Babyloniam, et Susianam, quam nuper cepit: ex praedaque Regia triginta Camelos onustos misit Imperatori Solymano. quod munus heri in hac urbe Alepa uidi offerri Regi, et deportari a sexcentis Genniseris, ordine pompatico, ut mos est, cum Regi Turcorum quippiam datur. Nimirum in orbem magnae areae ambulantes, et singuli aliquam muneris partem manibus gestantes, Regi repraesentabant, spectanti ex cancellata fenestra: Alii ferebant storeas, gracilibus arundinibus auro argentoque textilibus inductis elaboratas. Alii ephippia gemmis distincta, alii arcus Persicos, plerique stragulas uestes, et Babylonicas: alii peripetasmata belluata ex auro argentoque textilibus: alii tentoria summa arte laborata, alii libros Persicos auro et gemmis ornatos. Nonnulli facculos gemmarum plenos. multi ferebant imagines hominum reliquorumque animalium ex serico auroque et argento elaboratas. alii alia, quae longum esset recensere.

Exin Alepia castra relinquimus, et profecti sumus Melitonem Urbem Armeniae minoris septem diebus. Inde rursus traiecto Eufrate rediuimus Amidam, ex qua quinque castris uenimus in urbem Edessam, quam hodie uocant Offam, in qua Turci dicunt natum Abraham. Ideoque ex fonte, ex quo fluuius manat discurrens per urbem, pisces sacros habent, et non attingunt. At Iudaei dicunt Abraham natum in Carram, distantem ab Edessa iter unius diei, quam Carras esse arbitror nobiles clade Crassi.

Ex Edessa tribus castris Eufratem traiecimus inter Hierapolin et Zeugma Comagenae, ubi adhuc uisuntur reliquiae antiqui pontis, ubi cathena in hanc aetatem seruatur, cuius meminit Plinius. Ab Eufrate tribus castris uenimus in Urbem, quam hodie Syri uocant Alep. sed olim uero ea erat Beroea, non, ut quidam tradunt, Hierapolis. Hic hiberna quatuor mensium exegimus. Plura non addam, reseruans longum uolumen itineris mei in reditum meum Byzantium. Tu uero interea, dum aegyptum uiso et Byzantium redeo ad mensem Iulium, ne obliuiscaris tui Gillii: ac si forte ullum locum uides, ubi aedificare possim nidum senectutis meae, ne praetereas. Ita enim canus ad uos rediero, ut humi cubare perpetuo malim, quam semel erigere in nidum suspensum ex longa spe.

Adderem, nisi Regem audirem remotum a litteris, efficeres cum Domino Castellano, Episcopo Matisconensi, ut Rex peregrinationi meae faueret. Sed ne sim importunus, totam hanc prouisionem relinquo iudicio tuo, qui sensus regis, eiusque intimorum nosti, non minus quam fortunam meam destitutam omni auxilio, et solo meo tenui uectigali aegre sustentatam tot annos peregrinationem. Verum ut sit a litteris Rex remotus, non tamen a iustitia; quod ex eo colligo, quem quotidie chariorem Regi fieri audio, non ob aliud, quam ob singularem iustitiam tuam. Quid iustius, quam Heroicum Regem tam diuitem, debitum praestare paternum? Ego per hosce uiginti annos non destiti bene mereri de Rege Francisco, ac potius de tota Valesia gente, cum aliis orationibus, tum tribus ad Regem Angliae scriptis, suadentibus Franciae regium nomen ne amplius usurpet, aut eius partes repetat, quas priusquam scriberem testis est Cardinalis Armagniacus, me hyemem consumsisse in Bibliotheca legendis codicibus Pontificum, apud quos haec causa tum disceptabatur: quos si Seisselius legisset, longe aliter hanc causam tractasset. quid aequius, quam Regem mihi dare aliquod perfugium senectutis meae, qui Regis praescripto tantam peregrinationem suscepi, et tamdiu sustinui, nullo regio auxilio adiutus? omnibus me uoluptatibus priuaui, senex tot aerumnas subiui, ut iucundum quiddam Regi gratificari possem. Bene Vale.

Ex Urbe Alep, Emporio celeberrimo totius Orientis. IV. Non. April MDXLIX.


3. Lecture : Richard de BURY (1287 - 1345) à propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie :

Richard de Bury (1287 - 1345), Philobibl(i)on, VII :

... Certe non sufficimus singulos libros luctu lamentaricon digno, qui in diuersis mundi partibus bellorum discrimine perierunt. Horribilem tamen stragem, quae per auxiliares milites secundo bello Alexandrino contigit in Aegypto, stilo flebili memoramus, ubi septinginta millia uoluminum ignibus conflagrarunt, quae sub regibus Ptolemaeis per multa curricula temporum sunt collecta, sicut recitat Aulus Gellius, Noctium Atticarum libro septimo, capitulo septimo decimo. Quanta proles Atlantica tunc occubuisse putabitur, orbium motus omnes, coniunctione planetarum, galaxiae naturam et generationes prognosticas cometarum ac quaecunque in caelo fiunt uel aethere, comprehendens! Quis tam infaustum holocaustum, ubi loco cruoris incaustum offertur, non exhorreat? ubi prunae candentes pergameni crepitantis sanguine uernabantur, ubi tot innocentium millia, in quorum ore non est inuentum mendacium, fiamma uorax consumpsit, ubi tot scrinia ueritatis aeternae ignis parcere nesciens in faetentem cinerem commutauit. Minoris facinoris aestimatur tam Iepue quam Agamemnonis uicttma, ubi pia filia uirgo patris gladio iugulatur. Quot labores celebris Herculis tunc periisse putabimus, qui ob astronomiae peritiam collo irreflexo caelum describitur sustulisse, cum iam secundo flammis Hercules sit iniectus. ...

... Certainement nous ne pourrons jamais nous lamenter avec une douleur tout à fait digne, sur tous les livres qui périrent par le fait de la guerre, dans les diverses parties du monde. Nous rappellerons cependant, d'après Aulu-Gelle, dans un langage plein de tristesse, l'horrible pillage exercé par des soldats auxiliaires dans la seconde guerre d'Alexandrie, où 700.000 volumes, rassemblés en Egypte par le soin des Ptolémées, devinrent la proie des flammes. Quelle race atlantique périt alors ! les mouvements des globes, les éclipses des planètes, la nature de la voie lactée, les générations avant-courrières des comètes, enfin tout ce qui existe dans le ciel et l'éther. Qui ne frémit d'horreur d'un si funeste holocauste, où l'encre est offerte à la place du sang ?
Les neiges éblouissantes du parchemin craquetant sont couvertes de sang, là où sont anéantis par les flammes dévorantes tant de milliers d'innocents, de la bouche desquels il ne sortit jamais un mensonge. Le feu, qui ne sait rien épargner, réduit en une cendre infecte tous ces écrits de la vérité éternelle. Les sacrifices des filles d'Agamemnon et de Jephté, pieuses filles égorgées par le glaive paternel, semblent être des crimes moins affreux. Que de travaux exécutés par le célèbre Hercule ont dû périr, puisque alors il fut jeté dans les flammes pour la seconde fois. Hercule, qui à cause de sa science dans l'astronomie, est représenté le col courbé, soutenant le ciel. ...


4. Lecture : Francis BACON (1561 - 1626) à propos de la forme de la lumière :

Francis Bacon, De la dignité et de l'accroissement des sciences, IV, 3 :

... Debuerant autem homines contemplationes suas submittere paulisper, et quid sit Corporibus omnibus Lucidis commune inquirere, tanquam de Forma Lucis. Etenim quam immensa est corporis differentia (si ex dignitate considerentur) inter solem et lignum putridum, aut squamas etiam piscium putridas? Inquirere etiam debuerant, quid tandem in causa sit cur aliqua ignescant, et Lucem ex se iaciant calefacta, alia minime ? Ferrum, metalla, lapides, uitrum, ligna, oleum, seuum, ab igne, uel flammam uibrant uel saltem rubescunt; at aqua, aer, acerrimo et tanquam furenti calore feruefacta, nihil tamen Lucis adipiscuntur, nec splendent. Quod si quis hoc eo fieri putet quod proprium sit ignis lucere, aqua autem et aer igni omnino inimica sint ; is sane nunquam per obscura noctis in aqua salsa, tempestate calida, remigauit; cum guttulas aquae, ex remorum concussione subsilientcs, micare et lucescere uidere potuisset. Quod etiam fit in spuma maris feruentiore, quam Pulmonem Marinum uocant.

Quid denique habent commune cum flamma et ignitis cicendulae et luciolae ; et musca Indica, quae cameram totam illustrat ; et oculi quorundam animalium in tenebris; et saccharum inter radendum aut frangendum ; et sudor equi nocte aestuosa festinantis; et alia nonnulla? Quin et homines tam parum in hac re uiderunt, ut plerique scintillas e silice, aerem attritum putent. Attamen quando aer calore non ignescat, et Lucem manifesto concipiat, quomodo tandem fit ut noctuae et feles et alia nonnulla animalia noctu cernant ? Adeo ut ipsi aeri (quando uisio absque Luce non transigatur) necesse est inesse Lucem aliquam natiuam et genuinam, quamuis tenuem admodum et infirmam, quae tamen sit radiis uisiuis huiusmodi animalium proportionata, iisque ad uidendum sufficiat. Verum huiusce mali (ut plurimorum) causa est, quod homines ex instantiis particularibus Formas naturarum Communes non elicuerunt ; id quod nos tanquam subiectum proprium Metaphysicae posuimue, quae et ipsa Physicae siue doctrinae de Natura pars est. ...

Les hommes auraient dû pourtant rabaisser un peu leur contemplation, et chercher ce qu'il y a de commun entre tous les corps lumineux, c'est-à-dire la forme de la lumière. En effet, quelle différence infinie, quant à la matière (si nous les considérons par rapport à leur dignité), entre le soleil et le bois pourri, et même les écailles putréfiées des poissons. Ils auraient dû aussi chercher pourquoi certains corps étant chauffés, deviennent lumineux, et d'autres point. Pourquoi le fer, les métaux, les pierres, le verre, les bois, l'huile, le suif, sont enflammés par le feu, ou du moins poussés jusqu'au rouge; tandis que l'eau et l'air exposés à une chaleur très forte et comme furieuse, n'ont pourtant rien de lumineux, et sont sans éclat: que si quelqu'un, pour rendre raison de cette différence, prétendait que le propre du feu est de luire, et que l'eau, ainsi que l'air, sont tout-à-fait ennemis du feu, cet homme là n'aura donc jamais été à la rame sur mer, durant une nuit obscure, et par un temps chaud ; car alors il aurait vu les gouttes d'eau que le choc des rames fait sautiller, toutes brillantes et toutes lumineuses. C'est ce qu'on observe aussi dans l'écume d'une mer fort agitée, et ce qu'on appelle "poumon marin". Enfin, qu'ont de commun avec la flamme et les corps rougis au feu, les vers luisants, les lucioles; et cette mouche de l'Inde, qui éclaire toute une chambre ; et les yeux de certains animaux, qui étincellent dans les ténèbres; et le sucre, qui brille lorsqu'on le rape ou le broie ; et la sueur de certain cheval galopant durant la nuit, sueur qui était toute lumineuse; et une infinité de phénomènes semblables. Il y a plus : les hommes ont des vues si bornées sur ce sujet, qu'ils s'imaginent que ces étincelles qu'on tire d'un caillou, sont de l'air enflammé par le frottement. Cependant, puisque l'air ne prend point feu, et qu'il ne laisse pas de devenir sensiblement lumineux; comment se peut-il que les hiboux, les chats et quelques autres animaux, voient durant la nuit? Il faut bien supposer que l'air même (car la vision ne peut avoir lieu sans la lumière), que l'air, dis-je, recèle une certaine lumière native et originelle, quoique faible et peu sensible; lumière qui pourtant étant proportionnée à leurs rayons visuels, les met en état de voir durant la nuit. Mais la source de cette erreur et d'une infinité d'autres, est que les hommes ne s'attachent pas assez aux faits particuliers, pour en extraire les formes communes des natures, formes que nous avons constituées comme le sujet propre de la métaphysique, qui n'est elle-même qu'une partie de la physique, ou de la science de la nature. ...


5. ITINERA ELECTRONICA & textes préparés :

 • Richard de Bury (1287 - 1345), Philobibl(i)on, Chap. I - XX [Traduction française reprise au site de Philippe Remacle]
  latin :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/Aclassftp/textes/Richard_de_Bury/philobiblion_capitula.txt
  français :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/Aclassftp/textes/Richard_de_Bury/philobiblion_capitula_fr.txt

 • Francis Bacon (1561 - 1626), De la dignité et de l'accroissement des sciences, Iv, 3 [Texte latin et traduction française numérisés par nos soins]
  latin :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/Aclassftp/textes/Bacon/de_dign_augm_sc_lv04_ch03.txt
  français :
  http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/Aclassftp/textes/Bacon/de_dign_augm_sc_lv04_ch03_fr.txt


Jean Schumacher
25 octobre 2013


 
UCL | FLTR | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/02/2002